Turystykę można realizować w każdym momencie i na wiele sposobów. Przykładem tego jest Arthur Malé z Francji, z uniwersytetu École normale supérieure de Rennes w Bretanii, który podczas swojego studenckiego stażu, realizowanego po opieką prof. dr hab. Ewy Roszkowskiej, odkrywał piękno naszego kraju.

> A few words about my internship

Hi everyone!                                                                

My name is Arthur and I am a French intern at AWF University for several months as part of my master's degree.

Summarizing such a rich experience in a few lines will be impossible for me, I will just go to the essential: Poland is a really fabulous country. From mountainous landscapes to lively cities, from Silesia to Mazuria, the country offers a beautiful diversity of landscapes for a great cultural experience. And the university and its professors are really welcoming: I was able to conduct a study on the history of Polish mountaineering by interviewing the himalayists of the 1980’s thanks to my tutor Mrs. Roszkowska whom I thank in passing as well as the whole team of the alpinism and outdoor sports department. This internship has been for me a pleasant cocktail between the discovery of a culture and its inhabitants, and an academic work that I hope will open the way to future collaborations.

Thank you for everything. Cheers.                                     

Arthur

Maria Zowisło w programie Jutronauci Talks Jak pandemia zmieniła podróże. Link do spotkania z dnia 24 czerwca TU

Miło nam poinformować, że właśnie ukazał się kolejny numer czasopisma naukowego "Folia Turistica" (56-2021), wydawanego na WTiR naszej Uczelni. Jest to numer tematyczny pt. "Approaches and Methods in Tourism Research", wydany w języku angielskim. Jest on dostępny na stronach internetowych naszego czasopisma: http://www.folia-turistica.pl/ oraz https://foliaturistica.pl/.

W czasopiśmie "Tourism Recreation Research" ukazał się artykuł, którego współautorem jest prof dr hab. Zygmunt Kruczek. Opracowanie podejmuje temat postaw interesariuszy wobec narzędzi równoważenia turystyki w Krakowie.

 

Ukazał się jubileuszowy numer Studies in Sport Humanities (28/2020). W numerze opublikowano artykuł Marii Zowisło (Instytut Turystyki) The Idea of Sport Agon as a Metaphor of Human Life in Thomas Hobbes' Mechanistic Philosophy of Motion.

 

Studies in Sport Humanities (w pierwotnej wersji Studia Humanistyczne) jest periodykiem naukowym wydawanym przez AWF w Krakowie od roku 2000. Został on powołany do istnienia przez Profesora Janusza Zdebskiego i od tamtego czasu stanowi forum interdyscyplinarnej wymiany myśli oraz badań nad humanistycznymi i społecznymi aspektami kultury fizycznej. Maria Zowisło jest członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma i kierownikiem działu Filozofia kultury fizycznej (od 2008 roku). W latach 2009-2010 pełniła funkcję redaktora naczelnego, wprowadzając Studia Humanistyczne na ministerialną listę czasopism punktowanych. Była redaktorem wiodącym numerów 8/2008, 10/2010 oraz 25/2019.

Z przyjemnością informujemy, że w Rankingu Szkół Wyższych 2021, organizowanym przez czasopismo  "Wiadomości Turystyczne", na najlepsze uczelnie kształcące kadry dla turystyki, w grupie uczelni o profilu mieszanym (praktycznym i akademickim) Wydział Turystyki i Rekreacji AWF Kraków ponownie zajął pierwsze miejsce!

Pełny tekst Raportu: Ranking Szkół Wyższych 2021 - Wiadomości Turystyczne