Z przyjemnością informujemy, że w czasopiśmie "Sustainability" https://www.mdpi.com/journal/sustainability ukazały się artykuły, których współautorami są nasi pracownicy: dr hab. Zygmunt Kruczek prof. AWF, dr hab. Kinga Kostrakiewicz-Gierałt prof. AWF i dr Katarzyna Gmyrek-Gołąb.  Opublikowane artykuły dotyczą problematyki overtourismu.

The Attitude of Tourist Destination Residents towards the Effects of Overtourism—Kraków Case Study
A. Szromek, Z. Kruczek, B. Walas
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/1/228
 The Effect of Visitors on the Properties of Vegetation of Calcareous Grasslands in the Context of Width and Distances from Tourist Trails
K. Kostrakiewicz-Gierałt, A. Pliszko, K. Gmyrek-Gołąb
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/2/454
 

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 roku, obowiązuje nowa struktura Wydziału Turystyki i Rekreacji.

Z przyjemnością informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał autorom podręcznika akademickiego pt. „Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej” (PWN, Warszawa 2018) nagrodę zespołową w kategorii znaczących osiągnięć w zakresie dydaktycznym. Podręcznik ten został przygotowany pod redakcją naukową dra Bartosza Szczechowicza, a zespół autorów tworzą pracownicy Zakładu Ekonomii i Zarządzania funkcjonującego w Katedrze Polityki Turystycznej na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie oraz nauczyciele akademiccy reprezentujący UE w Krakowie, UE w Poznaniu, UE w Katowicach, UJ oraz AWF w Katowicach. Pełen skład zespołu autorskiego jest podany poniżej.

26 października odbyła się międzynarodowa konferencja studencka tworzona przez polskich studentów z różnych europejskich uczelni - Poland 2.0 Summit, w której uczestniczyła jedna z naszych studentek - Wiktoria Mylik. Tegoroczna tematyką były tworzenie start up'y, rozwój start up'ów turystycznych, zagadnienia związane z prawem internetowym, nowe technologie w medycynie i ochronie środowiska.

Czytaj więcej...

Poniżej podziękowania dla dr hab. Zygmunta Kruczka i jego zespołu, którzy prowadzili badania dotyczące problematyki polskiego rynku przewodnickiego, pilotów wycieczek i animatorów czasu wolnego.