W ostatnich dniach ukazały się nowe artykuły związane z turystyką w Krakowie i w Małopolsce, których współautorami są prof. dr hab. Zygmunt Kruczek, dr Krzysztof Borkowski oraz mgr Leszek Mazanek.
Zapraszamy do lektury.
 

Link do artykułu: https://mdpi-res.com/d_attachment/JOItmC/JOItmC-08-00112/article_deploy/JOItmC-08-00112-v2.pdf?version=1657183901

 

Link do artykułu: https://studia-periegetica.com/resources/html/article/details?id=230388

Zamieszczamy kilka uchwyconych wspomnień z obozu konnego specjalizacji instruktorskiej na kierunku turystyka przygodowa.

W uroczym Toporzysku mieliśmy przyjemność spędzić 3 intensywne dni obcując z końmi i naturą.

Jest nam miło poinformować, że Profesor Zygmunt Kruczek został powołany do Rady Ekspertów do spraw Turystyki przy Ministrze Sportu i Turystyki.

Link: Zarządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie utworzenia Rady Ekspertów ds. Turystyki

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w 1 Eco Kongresie, który odbędzie się w Auditorium Maximum UJ (ul. Krupnicza 33) w dniu 24 maja br. i jest współorganizowany m.in. przez Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie.

    
W zaplanowanym w ramach Wydarzenia panelu dyskusyjnym "Podróżowanie" weźmie udział  dr Krzysztof Borkowski (Instytut Turystyki).
 
Poniżej zamieszczamy link do strony Eco Kongresu zawierającej program oraz formularz do rejestracji (niezbędny do uczestnictwa).
 
Link do strony: https://eco.uj.edu.pl/
  

 

Zapraszamy do lektury artykułu, którego współautorami są pracownicy WTiR - dr hab. Kinga Kostrakiewicz-Gierałt prof. AWF oraz dr Katarzyna Gmyrek. Publikacja ukazała się w "International Journal of Environmental Research and Public Health" (IF 3.390).

Pełny tekst artykułu: https://mdpi-res.com/d_attachment/ijerph/ijerph-19-05621/article_deploy/ijerph-19-05621-v2.pdf?version=1651904449

Uprzejmie informujemy, że ukazał się zeszyt specjalny czasopisma Sustainability (IF=3.251) pod tytułem "Nature Conservation in Sustainability"  https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/nature_conservation_in_sustainability, w którym funkcję redaktorów gościnnych pełnili dr hab. Kinga Kostrakiewicz-Gierałt prof. AWF oraz dr Artur Pliszko (UJ).

Jednocześnie zachęcamy do nadsyłania manuskryptów do kolejnego zeszytu Nature Conservation in Sustainability Series II.

Szczegóły: https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/nature_conservation_in_sustainability_seriesII