w dniu 25-01-2018 ogodz. 10,00 w sali senackiej odbędzie się posiedzenie Rady Wydziału TiR

https://wydawnictwa.awf.krakow.pl/images/mon_okl_duza_33.jpg

(KGG)

 Ukazała się monografia autorstwa dr Małgorzaty Orlewicz-Musiał i dr Artura Kurka.

... Działalność wycieczkowa „Sokoła” odgrywała istotną rolę w życiu organizacji, o czym może świadczyć fakt, iż została specjalnie ujęta w Statucie stowarzyszenia, który mówił o „(...) pielęgnowaniu gimnastyki wspólnymi ćwiczeniami,wspólnymi wycieczkami, śpiewem i szermierką”. Niebawem uzupełniono go o nowe zadania: „(...) gdy powszechnie głoszono hasło dobrobytu i hasło oświaty – my Sokoły dodaliśmy hasło trzecie – zdrowia i siły”3...  (str.6)

https://wydawnictwa.awf.krakow.pl/images/pdf/wstepy/pelny_tekst_mon_33_2017

 

 

(KGG)

Ukazała się publikacja pod redakcją dr Sabiny Owsianowskiej i dr Magdaleny Banaszkiewicz.   

...In "Anthropology of Tourism in Central and Eastern Europe: Bridging Worlds", Sabina Owsianowska and Magdalena Banaszkiewicz examine the limitations of the anthropological study of tourism, which stem from both the domination of researchers representing the Anglophone circle as well as the current state of tourism studies in Central and Eastern Europe. This edited collection contributes to the wider discussion of the geopolitics of knowledge through its focus on the anthropological background of tourism studies and its inclusion of contributors from Austria, Bulgaria, Estonia, and Poland...

https://rowman.com/ISBN/9781498543811

 

 

okładka

(KGG)
Opublikowana została nowa książka o tematyce turystycznej, pod redakcją dr Piotra Cybuli.
 
...Zawarte w niniejszej publikacji artykuły odnoszą się do niektórych zagadnień w obszarze prawnych aspektów turystyki dzieci i młodzieży. Pomysł jej przygotowania wynikał z dostrzeżenia, iż mimo ogromnego znaczenia tej materii, w literaturze poświęca się jej stosunkowo mało uwagi, a publikacje nierzadko ograniczają się niemalże do przywołania obowiązujących przepisów. Z drugiej strony wiele osób, zarówno teoretyków, jak i praktyków, poszukuje odpowiedzi na nurtujące ich w tym zakresie pytania... (str.7)
 
 
 
        

 

 


 

 

  sustainability-logo 

Dla zainteresowanych publikacją w punktowanym czasopiśmie:

Marcowy numer czasopisma „Sustainability (1,78 IF), będzie poświęcony turystyce w regionach polarnych i górskich.

Artykuł prof. Zygmunta Kruczka  i współautorów o  możliwościach wykorzystania teorii cyklu R.W. Butlera  do określenia granic rozwoju turystyki w regionie Antarktyce, przeznaczony do tego numeru,  został już zamieszczony na stronie czasopisma w formule Open Acess. (KGG) http://www.mdpi.com/2071-1050/10/1/89

Szczegóły: http://www.mdpi.com/journal/sustainability                                                            

 

 

 

Dr Robert Walaszek uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk o kulturze fizycznej.

Dr hab. Robert Walaszek jest adiunktem i kierownikiem Zakładu Odnowy Biologicznej w Katedrze Rekreacji i Odnowy Biologicznej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Jego zainteresowania zawodowe od kilku lat rozwijają się na gruncie fizjoterapii w schorzeniach narządu ruchu, odnowy biologicznej, masażu leczniczego i treningu zdrowotnego. Znajdują także wyraz w prowadzonej przez niego aktywności dydaktycznej. Dotychczas był promotorem 150 prac magisterskich, 80 prac licencjackich. W swoim dorobku ma 7 podręcznikow akademickich oraz 68 prac o zasięgu międzynarodowym i krajowym. Za całokształt diałalności dydaktycznej został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. (IK)