Polskie Stowarzyszenie Turystyki ma nowe władze. 19 i 20 stycznia 2018 roku odbyło się we Wrocławiu walne zgromadzenie, podczas którego podsumowano mijającą kadencję i dokonano wyboru zarządu na kolejne lata. Wiceprezesem organizacji został dr Paweł Różycki, kierownik Zakładu Teorii Rekreacji i Turystyki na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie. Polskie Stowarzyszenie Turystyki zrzesza przedstawicieli uczelni i szkół z całej Polski, pracowników administracji centralnej i terenowej oraz osoby zatrudnienione w branży turystycznej. W ramach organizacji prowadzone są badania naukowe i działalność wydawnicza. Szczególnie istotne miejsce w jej pracach zajmują kwestie kształcenia kadr dla potrzeb turystyki.
Wybranemu prezesowi gratulujemy i życzymy sukcesów. (IK)