PROBLEMATYKA BADAWCZA

Kultura fizyczna w kategoriach wartości.
Wartości ciała uznawane przez różne grupy społeczne oraz najczęściej podejmowane sposoby ich realizacji.


Ważniejsze publikacje:

  1. Żiżka-Salamon D., Winiarski R., Wartości ciała uznawane i realizowane przez młodzież szkół krakowskich. Wychowanie Fizyczne i Sport 2002, T. 46, s. 525-537.
  2. Żiżka-Salamon D., Świadomość i zachowania zdrowotne młodzieży szkół krakowskich. Nowiny Lekarskie 2003, nr 2. s. 124-130.
  3. Żiżka-Salamon D., Zdrowie jako wartość ciała uznawana i realizowana przez młodzież szkół krakowskich. Zeszyty Naukowe BWST w Żywcu, Nr 2, TII, s.25-40.
  4. Żiżka-Salamon D., Aktywność sportowo-rekreacyjna jako forma aktywnego wypoczynku studentów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Annales UMCS 2004, Sectio D Medicina, Vol. LIX, Suppl. 14.
  5. Żiżka-Salamon D., Aktywność sportowo-rekreacyjna jako forma zachowań zdrowotnych studentów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Annales UMCS 2004, Sectio D Medicina, Vol. LIX, Suppl. 14.

Konferencje Naukowe

  1. Występowanie płaskostopia u dzieci krakowskich w wieku 8 – 15 lat. II Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, 18-19.10.1991 r., Lublin.
  2. Rekreacja fizyczna jako forma realizacji zdrowotnych wartości ciała. Seminarium ZG TKKF „Sport w rodzinie", Zakopane 18 – 22.05.1999 r.
  3. Zachowania zdrowotne młodzieży szkół krakowskich. III Konferencja Naukowa „Żywienie – Ruch – Zdrowie", Zajączkowo 6 – 8.06.2002 r.
  4. Aktywność sportowo-rekreacyjna jako forma aktywnego wypoczynku studentów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Promocja zdrowia w rodzinie", Lublin 28-30.05.2004 r.
  5. Aktywność sportowo-rekreacyjna jako forma zachowań zdrowotnych studentów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Promocja zdrowia w rodzinie", Lublin 28-30.05.2004 r.