Zainteresowania naukowe:

Zachowania konsumentów produktów turystycznych i rekreacyjnych

Aktywność turystyczna i rekreacyjna człowieka

Formy turystyki i rekreacji

Metodyka treningu rekreacyjnego

Obsługa klienta w rekreacji i turystyce

 

Publikacje:

 

  1. Korbiel K., Klos – Gomulec A. (2006) „Źródła motywacji turystycznej w filozofii H. Bergsona i G. Marcela”, Folia Turistica nr 16.
  2. Korbiel K. (2006) „Naśladownictwo społeczne jako determinanta decyzji konsumentów usług tury­stycznych” [w:] Krupa J. i Biliński J. (red.), Turystyka w badaniach naukowych, Prace Przy­rodnicze i Humanistyczne, WSIZ Rzeszów.
  3. Jakosz I., Korbiel K., (2006) „Rola internetowych form marketingu szeptanego w turystyce”, [w:] S.  Wodejko (red.) Gospodarka turystyczna a grupy interesu, SGH, Warszawa.
  4. Korbiel K., Winiarski R. (2007) „The role of opinion leaders in the travel decision-making process” – referat wygłoszony w czasie 5th Bi-Annual Symposium of the International Society of Culture, Tourism, and Hospitality Research, Charleston, USA.
  5. Korbiel K., Jakosz I. (2009) „Samotne wędrówki – czy warto je podejmować?”, [w:] Dąbrowski A., Rowiński R. Wychowawcze wartości turystyki i rekreacji, Warszawa.
  6. Korbiel K. (2015) „Przejawy zachowań naśladowczych wśród uczestników forum dyskusyjnego o tematyce turystycznej” - referat wygłoszony w czasie konferencji „Antropologia turystyki - dziedzictwo i perspektywy”, Kraków.