Problematyka badawcza:

- model wypoczynku Polaków,
-odpowiedzialność branży turystycznej,
-projektowanie produktu turystycznego,
-psychologiczne aspekty podróży,
-badanie opinii turystów na temat: organizatorów podróży, miejsc recepcji ruchu turystycznego i kadry bezpośredniej obsługi ruchu turystycznego.

 

Seminarium:

 

 1. Rozwój gospodarczy poprzez Turystykę - Projekty międzyregionalne, turystyka i miasta partnerskie.
 2. Polityka i rozwój zrównoważony w turystyce europejskiej.

Publikacje :


PUBLIKACJA TYTUŁ (red) ISBN

 

 1. BORKOWSKI, K., GRABIŃSKI, T., MAZANEK, L., SEWERYN, R., WILKOŃSKA, A. 2009 Istota zintegrowanych badań ruchu turystycznego -  Doświadczenia wynikające z realizacji badań ruchu turystycznego w Krakowie i Małopolsce latach  2003-2009. – Materiał złożony do druku w ramach konferencji nt.: Regionalne badania konsumentów usług turystycznych – Warszawa 24-25 XI 2009 MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI, POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYKI – POT WARSZAWA - LISTOPAD 2009  Do druku
 2. BISZTYGA, ST, BORKOWSKI, K., DURMAŁA, M., WEDZICHA, E. Obsługa ruchu turystycznego a karnoprawna ochrona granic Rzeczpospolitej Polskiej BORKOWSKI, K.,(red) WSTiE Sucha Beskidzka 2009 ISBN 978-3-926999-4-1
 3. BORKOWSKI, K., MAZANEK, L.,  Jakość usług w pilotażu i przewodnictwie  KRUCZEK, Z.(red)., Proksenia, Kraków 2009 (ISBN 978-83-60789-11-7)
 4. BORKOWSKI, K., 2009 Badanie ruchu turystycznego jako narzędzie diagnostyki i aproksymacji zjawisk rynku turystycznego - Materiał na: konferencję ”PRACE BADAWCZE W TURYSTYCE” Turystyka polska wobec kryzysu gospodarczego. 21 .V. 2009 WARSZAWA – MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI, Materiał niepublikowany http://msport.gov.pl/aktualnosci-turystyka/927-Konferencja
 5. BORKOWSKI, K., GRABIŃSKI, T., MAZANEK, L., SEWERYN, R., WILKOŃSKA, A. 2009- Szacowanie wielkości ruchu turystycznego w mieście. Krakowie w latach 2006-2007 na podstawie badań ankietowych I Międzynarodowe Forum Turystyczne pod hasłem „Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów” Międzyzdroje, 28-30 maja 2009 Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Ekonomiczno -Turystyczna w Szczecinie http://www.mft.konferencja.org/page.php?id=2042 (w druku)
 6. BORKOWSKI, K., GRABIŃSKI, T., MAZANEK, L., SEWERYN, R., WILKOŃSKA, A.2009- Monitoring zjawisk turystycznych jako branżowe narzędzie diagnostyczne na przykładzie badań ruchu turystycznego w Krakowie w latach 2003 – 2009, Konferencja Naukowa pod honorowym patronatem rezydenta Miasta Krakowa na temat „Turystyka w Polsce w okresie kryzysu”. 22-23 czerwca 2009 Polskie Stowarzyszenie Turystyki Warszawa 2009, www.turystyka-pst.pl (w druku)
 7. BORKOWSKI, K., GRABIŃSKI, T., SEWERYN,  R.,  MAZANEK, L., WILKOŃSKA, A., 2008 Strategia marketingowa tzw. „Doliny Karpia” Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A Kraków Uniwersytet Ekonomiczny Kraków 2008.
 8. http://www.dolinakarpia.net/dk_pl/o_projekcie.php
 9. BORKOWSKI, K., ŁABAJ, M., JORDANEK, Z., DUDOŃ, A., BORKOWSKI, J., 2008 BG10 Analiza istniejącej oferty turystycznej; charakterystyka segmentów rynku Babiej Góry. W projekcie GEF Babia Góra Ochrona i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej poprzez rozsądny rozwój turystyki w rezerwatach biosfery Europy Środkowej i Wschodniej - BG 10 Elaborating of sustainable tourism packages developed within the project "Conservation and Sustainable Use of Biodiversity through Sound Tourism Development in Biosphere Reserves in Central and Eastern Europe" GEF – ETE – WSTiE 2008 , www.babiagora.eu
 10. BORKOWSKI, K., ŁABAJ, 2008 BG7 Monitoring ruchu turystycznego/działalności turystycznej i jego wpływu na przyrodę strefy centralnej i buforowej Rezerwatu Biosfery  w projekcie GEF Babia Góra Ochrona i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej poprzez rozsądny rozwój turystyki w rezerwatach biosfery Europy Środkowej i Wschodniej , BG 7 Monitoring of tourism activities and its impact on biodiversity of the buffer zone and the core area of the Biosphere Reserve Developed within the project "Conservation and Sustainable Use of Biodiversity through Sound Tourism Development in Biosphere Reserves in Central and Eastern Europe" " GEF – ETE – WSTiE 2008 , Krzysztof Borkowski, Marek Łabaj, www.babiagora.eu
 11. BORKOWSKI, K., (red.)  GRABIŃSKI, T., MAZANEK, L., SEWERYN, R., WILKOŃSKA, A. 2008 Ruch turystyczny w Łodzi w 2008 r. Raport końcowy, Wyd. Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2008. Recenzja: Prof. dr hab. NOWAKOWSKA, A. , Recenzja: Prof. dr hab. KOZIOŁ, L. http://www.mot.krakow.pl/index,a,b,c,16.html
 12. BORKOWSKI, K., (red.) GRABIŃSKI, T., MAZANEK, L., SEWERYN, R., WILKOŃSKA, A. 2008 Ruch turystyczny w województwie łódzkim w 2008 r. Raport końcowy, Wyd. Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2008. Recenzja: Prof. dr hab. NOWAKOWSKA, A. , Recenzja: Prof. dr hab. KOZIOŁ, L. http://www.mot.krakow.pl/index,a,b,c,16.html
 13. BORKOWSKI, K., (red.)  GRABIŃSKI, T., MAZANEK, L., SEWERYN, R., WILKOŃSKA, A. 2008 Ruch turystyczny w Krakowie w 2008 r. Raport końcowy, Wyd. Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2008. Recenzja: Prof. dr hab. NOWAKOWSKA, A. , Recenzja: Prof. dr hab. KOZIOŁ, L. http://www.mot.krakow.pl/index,a,b,c,16.html
 14. BORKOWSKI, K., GRABIŃSKI, T., MAZANEK, L., SEWERYN, R., WILKOŃSKA, A. 2008 Analiza ruchu turystycznego i jego uwarunkowań w „Dolinie Karpia”, Uniwersytet Ekonomiczny i Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Kraków – Zator 2008.
 15. BORKOWSKI, K., MIKOŁAJEWICZ, A., SREBRO, B, 2007 Karpacki szlak rowerowy w Małopolsce Sądecka Organizacja Turystyczna w Nowym Sączu,  Nowy Sącz 2007 (ISBN 978-83-917571-5-4) s 44
 16. BORKOWSKI, K., GRABIŃSKI, T., GUT MOSTOWY, A.,  MAZANEK, L., SEWERYN, R., WILKOŃSKA, A. 2006 Determinanty przyjazdowego ruchu turystycznego do Krakowa na podstawie badań w latach 2003 – 2004 Turystyka w badaniach naukowych prace ekonomiczne NOWAKOWSKA, A, PRZYDZIAŁ, M., -(red) Rzeszów, 2006. - , ISBN 83-87658-84-7 s.533-548
 17. BORKOWSKI, K 2006 „Customer Relationship Management – wykorzystanie do zbierania informacji i kształtowania relacji z klientami kulturowego produktu turystycznego”– Kraków 2006 – Konferencja: „Narzędzia internetowe a rozwój turystyki kulturowej. Nowe drogi współpracy Instytucji kultury z przrediębiorcami branży turystycznej” Muzeum Narodowe w Krakowie. Materiał niepublikowany
 18. BORKOWSKI, K., (red.)  GRABIŃSKI, T., GUT MOSTOWY, A.,  MAZANEK, L., SEWERYN, R., WILKOŃSKA, A. 2006 Ruch turystyczny w Małopolsce w 2006 r. Raport końcowy, Wyd. Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2006. Recenzja: Prof. dr hab. NOWAKOWSKA, A.  http://www.mot.krakow.pl/index,a,b,c,16.html
 19. BORKOWSKI, K., (red.)  GRABIŃSKI, T., GUT MOSTOWY, A.,  MAZANEK, L., SEWERYN, R., WILKOŃSKA, A. 2006 Ruch turystyczny w Krakowie w 2006 r. Raport końcowy, Wyd. Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2006. Recenzja: Prof. dr hab. NOWAKOWSKA, A.  http://www.mot.krakow.pl/index,a,b,c,16.html
 20. BORKOWSKI, K. 2005  
  Rozdział 3 - Obsługa Imprez Wyjazdowych
  Rozdział 4 – Pilot a grupa
  Kompendium pilota wycieczek – Podręcznik dla studentów– Proksenia Kraków 2001,2,3,4,5 -, KRUCZEK, Z., (red),  (ISBN 83-907659-8-5)
 21. BORKOWSKI, K. , BORKOWSKA, D., 2005 Cywilizacyjne uwarunkowania turystycznych form odnowy psychosomatycznej – ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE A TURYSTYKA, TURYSTYKA A UZDROWISKA  GOTOWT-JEZIORSKA, A., WYRZYKOWSKI. J,. (red) Polskie Stowarzyszenie Turystyki PST Warszawa 2005  (ISBN 83-93231-3-7) s 28-32
 22. BORKOWSKI, K 2005 Badania rynkowe i ich rola w tworzeniu regionalnego produktu turystycznego. Sens i potrzeba badań rynku jako podstawa rozwoju  produktu turystycznego – Badanie rynku w turystyce wiejskiej Materiały szkoleniowe z zakresu Turystyki Wiejskiej – Warszawa  7-9.11.2005 / 16 10.2005. Ministerstwo Gospodarki i Pracy  Departament Turystyki – Nowy Sącz - Sądecka Organizacja Turystyczna, http://www.google.pl/search?hl=pl&q=14.%09Badania+rynkowe+i+ich+rola+w+tworzeniu+regionalnego+produktu+turystycznego.+Sens+i+potrzeba+bada%C5%84+rynku+jako+podstawa+rozwoju++produktu+turystycznego+&lr=lang_de|lang_pl&btnG=Szukaj+w+Google
 23. BORKOWSKI, K., i inni  2005 Strategia Zrównoważonego rozwoju turystyki w gminach na historycznej trasie linii kolejowej Chabówka-Nowy Sącz na lata 2006-2013” –  Warszawa – Chabówka - Nowy Sącz 2005, WSTiE, Ministerstwo Gospodarki, Departament Turystyki Krzysztof Borkowski – (koordynator projektu), Marek Łabaj – (kierownik zespołu),  Piotr Dąbrowski, Rafał Noskowicz, Wojciech Wasilewski http://www.senat.gov.pl/k6/dok/diar/30/3006.htm,
 24. BORKOWSKI, K., (red.)  GRABIŃSKI, T., GUT MOSTOWY, A.,   MAZANEK, L., SEWERYN, R., WILKOŃSKA, A. 2005 Ruch turystyczny w Małopolsce w 2005 r. Raport końcowy, Wyd. Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2005. Recenzja: Prof. dr hab. NOWAKOWSKA, A.  http://www.mot.krakow.pl/index,a,b,c,16.html
 25. BORKOWSKI, K., (red.)  GRABIŃSKI, GUT MOSTOWY, A.,   T., MAZANEK, L., SEWERYN, R., WILKOŃSKA, A. 2005 Ruch turystyczny w Krakowie w 2005 r. Raport końcowy, Wyd. Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2005. Recenzja: Prof. dr hab. NOWAKOWSKA, A.  http://www.mot.krakow.pl/index,a,b,c,16.html
 26. BORKOWSKI, K. SREBRO. B.,  2004,5,6 Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych w celu kształtowania oferty turystycznej regionu, gminy Materiały szkoleniowe z zakresu Turystyki Wiejskiej – Warszawa 15-17.11.2004, 20-22.11.2004, 7-9.11.2005, 23-25.11.2006. Ministerstwo Gospodarki i Pracy
 27. BORKOWSKI, K., MAZANEK, L., 2004 „Rola i zadania samorządu terytorialnego w tworzeniu regionalnego produktu turystycznego” - Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej – Materiały konferencyjne GAŁECKI, R., (red) MWSHP Łowicz 2004
 28. BORKOWSKI, K., (red.)  GRABIŃSKI, T., GUT MOSTOWY, A.,  MAZANEK, L., SEWERYN, R., WILKOŃSKA, A. 2004 Ruch turystyczny w Małopolsce w 2004 r. Raport końcowy, Wyd. Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2004. Recenzja: Prof. dr hab. NOWAKOWSKA, A.  http://www.mot.krakow.pl/index,a,b,c,16.html
 29. BORKOWSKI, K., (red.)  GRABIŃSKI, T., GUT MOSTOWY, A.,  MAZANEK, L., SEWERYN, R., WILKOŃSKA, A. 2004 Ruch turystyczny w Krakowie w 2004 r. Raport końcowy, Wyd. Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2004. Recenzja: Prof. dr hab. NOWAKOWSKA, A.  http://www.mot.krakow.pl/index,a,b,c,16.html
 30. BORKOWSKI, K. 2003 „Regionalny produkt turystyczny w Unii Europejskiej” - „Efekty regionalne przystąpienia Polski do Unii Europejskiej”  Starostwo powiatowe Bochnia 2003 Materiały z Konferencji będącej częścią projektu „Powiat Bocheński w Unii Europejskiej”, Bochnia, 4 czerwca 2003, (ISBN  83-912994-1-1) s. 59-70
 31. BORKOWSKI, K., FORNAGEL, M. 2003 „Integracyjne funkcje turystyki na przykładzie trójnarodowej wymiany młodzieżowej w ramach „trójkąta weimarskiego”. - Publikacja zwarta „Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej” WSIiZ Rzeszów 2003 BILIŃSKI, J., SAWARYN, D,  (red)   (ISBN 83-87658-44-8) s 53-73
 32. BORKOWSKI, K. i inni 2003 „Integracja krajowej branży turystycznej w oparciu o technologie internetowe w obliczu akcesji Polski do Unii Europejskiej” - Publikacja zwarta „Konsument na rynku turystycznym w warunkach członkostwa Polski unii Europejskiej” Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa GWSH Katowice 2003 - 219 s. : il. ; 21 cm . – (ISBN 83-88402-67-6) s 189-201 inni: Krzysztof Habowski, Przemysław Rusiecki
 33. BORKOWSKI, K., (red.)  GUT MOSTOWY, A., GRZYWA, M., MAZANEK, L., POCIECHA, M., SEWERYN, R., WILKOŃSKA, A. 2003 Ruch turystyczny w Krakowie w 2003 r. Raport końcowy, Wyd. Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2003. Recenzja: Prof. dr hab. NOWAKOWSKA, A.  2003
  http://www.mot.krakow.pl/index,a,b,c,16.html
 34. BORKOWSKI, K., (red.)  GUT MOSTOWY, A., GRZYWA, M., MAZANEK, L., POCIECHA, M., SEWERYN, R., WILKOŃSKA, A. 2003 Ruch turystyczny w Małopolsce w 2003 r. Raport końcowy, Wyd. Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2003. Recenzja: Prof. dr hab. NOWAKOWSKA, A.  2003
  http://www.mot.krakow.pl/index,a,b,c,16.html
 35. BORKOWSKI, K. 2001 Rozdziały w książce
  3.1. Uwagi ogólne o potrzebach i motywach turystów oraz różnych obowiązkach pilota
  3.2. Projektowanie imprez turystycznych
  3.3. Cechy grupy turystycznej
  9.0. Zachowanie się pilota w sytuacjach awaryjnych
  Pilotaż wycieczek zagranicznych KRUCZEK, Z., (red)  Proksenia Kraków wydania I-VII, Kraków 1996-2001 (ISBN 83-907659-4-2)
 36. BORKOWSKI, K. 2001 Adaptation von Industrieobjekten für den Tourismusbedarf in der Region Krakau (PL) BAUMGARTNER, C., BIEDENKAPP, A., (red.) Landschaft aus Menschenhand Die Touristische Nutzung von (Industrie) Kulturräumen. Dokumentation des Symposium am 10. Reisepavillon, 14.-15.01.2000. Hannover Congress Centrum Profil Verlag, Stattreisen Hannover, HTF, Vien  München (ISBN 3-89019-468-0) s 109-116
 37. BORKOWSKI, K. 2001 Adaptacja obiektów przemysłowych dla potrzeb turystyki na przykładzie regionu krakowskiego. Publikacja zwarta  „MARKETING A CESTOVNĪ RUCH („Marketing and tourism”) Ostrava 2000  Uniwersytet techniczny – Fakultet Ekonomiczny w Ostravie – 2000 Vysoka skola banska – Technicka univerziya Ostarava – Ekonomicka fakulta, Ostravska univerzita – Prirodovedecka fakulta – Slezecka univerzita – Obchodne-podnikatelska fakulta. Sbornik referatu z miezinrodni vedecke koference  Doc. RNDr. Arnost Wahla. CSc, Doc. ing. Vavlav Lednicky, CSc., (red) - Ostrava zari 2000 (ISBN 80-7048-021-1) s 17-21
 38. BORKOWSKI, K.  2001 Zintegrowany system nauczania w szkołach o profilu turystycznym.  Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji (materiały pokonferencyjne) Anna Nowakowska  (red)  Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Zeszyty Naukowe Nr 81 Jubileuszowa konferencja naukowo-dydaktyczna  Kraków  - Sucha Beskidzka (PL ISSN 0239-4839) s 159-163
 39. BORKOWSKI, K.  2000 Wpływ jakości świadczonych usług turystycznych na wizerunek krakowskich biur podróży . (Mechanizm sprzężenia zwrotnego w procesie rozpowszechniania wizerunku firmy i destynacji turystycznej) AE Kraków 2000
 40. BORKOWSKI, K. 2000 „Industrielle Vergangenheit mit touristischer Zukunft” –  INTEGRA Zeitschrift des  Instituts für Integrativen Tourismus und Freizeitforschung Wien – Zürich Kongress in Hannover 2000, Publikacja zwarta. „Industrie Kultur und Tourismus” Hannover Ekspo-2000 Januar 2000 Kongress „ANDERS REISEN” Hannover 2000– Nummer - 1/00
 41. BORKOWSKI, K. 2000„Untersuchung der Beurteilung touristischer Leistungen durch Touristen, die Polen Besuchen. Das Bild der Qualittat und Art Ihrer Übermittlung” Filozoficka fakulta Presowskiej unverzity Instytut turizmu a hotelowego manazmentu Uniwersytet w Presovie – Słowacja – Publikacja zwarta. „Urbánne a krajinne štūdie NR 3” Urbánny vŷvoj na rozhrani milėnii. Renė Matlović  (red)  Prešov 2000 (ISBN 80-88885-80-9) s 355-365
 42. BORKOWSKI, K. 2000 Hotele Krakowa w Encyklopedia Krakowa –  Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe  PWN Warszawa - Kraków 2000 (ISBN 83-01-13325-2)
 43. BORKOWSKI, K., MAZANEK, L. 2000 Bezpieczeństwo transakcji bezgotówkowych z uwzględnieniem europejskich zasad obsługi klienta. –  Publikacja zwarta „ Prawno-ekonomiczne problemy turystyki w zakresie dostosowania prawa polskiego do obowiązującego w Unii Europejskiej w obszarze turystyki” – Materiały szkoleniowe dla nauczycieli turystyki - AWF Kraków 2000
 44. BORKOWSKI, K., Odpowiedzialność branży turystycznej za środowisko – Charakterystyka problemu wykorzystania dóbr wolnej ręki w tworzeniu produktu turystycznego.  Zrównoważony rozwój turystyki wiejskiej – idee, działania, efekty Materiały konferencyjne – suplement VI Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne Lubniewice 14-17 IX. 1998 Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie s 25-32 Recenzja prof. dr hab. Andrzej Piotr WIATRAK, prof. dr hab. Ryszard GAŁECKI
  Głos w dyskusji dodatkowo- s 48-49
 45. BORKOWSKI, K. , ABRAM, M. Jakość usług turystycznych świadczonych przez krakowskie biura podróży w świetle opinii turystów,  Rozwój jakości usług w turystyce, Instytut Turystyki Oddział w Krakowie  Kraków 1998 r.
 46. BORKOWSKI, K., MAZANEK, l., 1998 Biura podróży w Krakowie. Analiza porównawcza 1992,1993  Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym Anna Nowakowska  (red)  Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Zeszyty Naukowe Nr 75 Konferencja poświęcona pamięci Profesora Romana Peretiatkowicza  Kraków – Sucha Beskidzka (PL ISSN 0239-4839) s 175-184
 47. BORKOWSKI, K. , PERETIATKOWICZ, R., 1996 – Wyjazd Indywidualny świadczeniowy, - Marża turystyczna i zasady jej pobierania za projektowanie imprez turystycznych (ekspertyza) Pilotaż wycieczek zagranicznych KRUCZEK, Z., (red) Proksenia Kraków wydanie II s 70-74 (ISBN 83-907659-4-2)
 48. BORKOWSKI, K. , ABRAM, M., Charakterystyka ruchu turystycznego województwa bielskiego z uwzględnieniem bazy noclegowej w miastach i gminach. Instytut Turystyki Oddział w Krakowie  Kraków 1996
 49. BORKOWSKI, K. , ABRAM, M., Struktura obcokrajowców w województwie bielskim z uwzględnieniem bazy noclegowej Instytut Turystyki Oddział w Krakowie  Kraków 1996
 50. BORKOWSKI, K. , ABRAM, M., Sezonowość ruchu turystycznego w województwie bielskim z uwzględnieniem bazy noclegowej Instytut Turystyki Oddział w Krakowie  Kraków 1996
 51. BORKOWSKI, K. , ABRAM, M., Turystyczny profil miast w województwie bielskim z uwzględnieniem bazy noclegowej Instytut Turystyki Oddział w Krakowie  Kraków 1996
 52. BORKOWSKI, K. , ABRAM, M., Turystyczny profil gmin w województwie bielskim z uwzględnieniem bazy noclegowej Instytut Turystyki Oddział w Krakowie  Kraków 1996
 53. BORKOWSKI, K. , ABRAM, M., Badanie diagnostyczne opinii turystów odwiedzających Bielsko Białą  Instytut Turystyki Oddział w Krakowie  Kraków 1996
 54. BORKOWSKI, K. , ABRAM, M., Badanie diagnostyczne opinii turystów odwiedzających Suchą Beskidzką  Instytut Turystyki Oddział w Krakowie  Kraków 1996
 55. BORKOWSKI, K. , ABRAM, M., Badanie diagnostyczne opinii turystów odwiedzających Oświęcim  Instytut Turystyki Oddział w Krakowie  Kraków 1996
 56. BORKOWSKI, K. , ABRAM, M., Badanie diagnostyczne opinii turystów odwiedzających Ustroń  Instytut Turystyki Oddział w Krakowie  Kraków 1996
 57. BORKOWSKI, K. , ABRAM, M., Charakterystyka ruchu turystycznego województwa krakowskiego  z uwzględnieniem bazy noclegowej w miastach i gminach. Instytut Turystyki Oddział w Krakowie  Kraków 1996
 58. BORKOWSKI, K. , ABRAM, M., Badanie diagnostyczne opinii turystów odwiedzających województwo krakowskie  Instytut Turystyki Oddział w Krakowie  Kraków 1996
 59. BORKOWSKI, K. , ABRAM, M., Charakterystyka ruchu turystycznego w Krakowie z uwzględnieniem bazy noclegowej w miastach i gminach. Instytut Turystyki Oddział w Krakowie  Kraków 1996
 60. BORKOWSKI, K. , ABRAM, M., Badanie diagnostyczne opinii turystów odwiedzających Kraków  Instytut Turystyki Oddział w Krakowie  Kraków 1996
 61. BORKOWSKI, K. , ABRAM, M., Charakterystyka ruchu turystycznego województw nowosądeckiego  z uwzględnieniem bazy noclegowej w miastach i gminach. Instytut Turystyki Oddział w Krakowie  Kraków 1996
 62. BORKOWSKI, K. , ABRAM, M., Badanie diagnostyczne opinii turystów odwiedzających Nowy Sącz  Instytut Turystyki Oddział w Krakowie  Kraków 1996
 63. BORKOWSKI, K. Badanie diagnostyczne opinii turystów – klientów biur podróży ZIMA „95/96 (informacja wstępna) Rynek Turystyczny – Pismo Biznesu turystycznego 15.VI.1996 Nr 12(53) ( ISSN 1230-2716) - s 10-11
 64. BORKOWSKI, K. 1995  Rozdziały w książce:
  Uwagi ogólne o potrzebach i motywach turystów oraz różnych obowiązkach pilota, Cechy i zasady funkcjonowania grupy turystycznej, zachowanie się pilota w sytuacjach awaryjnych. Pilotaż wycieczek zagranicznych – Podręcznik zalecany jako lektura w programach nauczania w Policealnych Studiach Zawodowych (dla specjalistów z obsługi ruchu turystycznego)  PUS „Mentor” Kraków wydania 1992,1993,1994,1995 (ISBN 83-902 193-1-X)
 65. BORKOWSKI, K. Problemy krakowskich biur podróży.  Rynek Turystyczny – Pismo Biznesu turystycznego XII.199 Wydanie specjalne –ITEMAC – HORECA MID EUROPE ) (ISSN 1230-2716 s 13)
 66. BORKOWSKI, K. 1992 Odpowiedzialność branży turystycznej za środowisko. Wybrane problemy funkcjonowania gospodarki turystycznej AWF – ŻOŁDAK, M., (red) Kraków 1992 s 67-80
 67. BORKOWSKI, K  Turystyka – Polityka – Perspektywy – Strategie Biuletyn informacyjny Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Nr 1(2) PST Warszawa – Kraków ALEJZIAK W (red) 04.1992 s 17
 68. BORKOWSKI, K. 1989 Cywilizacyjne zagrożenia zdrowia jako motyw uprawiania turystyki – Zarys problemu CPBP 08.06 II 6;5  ROCZNIK Centralnego Programu Badań Podstawowych 08.06  TURYSTYKA JAKO CZYNNIK ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO wyniki prac z lat 1986-1987 PRZECŁAWSKI, K., (red) Instytut Turystyki Warszawa 1986 s 328-345
 69. BORKOWSKI, K. Zorganizowana turystyka zbiorowa jako szansa kształtowania postaw ludzkich Wartości poznawcze i zdrowotne uczestnictwa w zbiorowych formach ruchu turystycznego  Seminarium naukowe pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki – Instytut Organizacji i Obsługi Ruchu Turystycznego AWF – Kraków 06.03.1981 s 21-30
 70. BORKOWSKI, K., BISZTYGA. S., Materiały pomocnicze (poradnik) do prowadzenia zajęć z przedmiotu Obsługa Ruchu Turystycznego w Policealnym Studium Zawodowym / Kraków: Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej. Zarząd Oddziału w Krakowie. Adres wydawniczy Kraków: Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej. Zarząd Oddziału, KRAKÓW 1980. 66 s
 71. BORKOWSKI, K,.1976 Funkcje i rola pilota wycieczek zagranicznych, Analiza w świetle badań diagnostycznych istniejącej kadry Społeczne problemy czasu wolnego i turystyki. PRZECŁAWSKI, K., (red) Materiały seminarium naukowego Uniwersytet Warszawski 1997
Prace_badawcze_w_turystyce_Turystyka polska_wobec_kryzysu_gospodarczego_