Problematyka naukowa:

- organizacja i funkcjonowanie biur podróży,

- organizacja imprez turystycznych,

- psychologiczne aspekty podróży.

Obsługa klienta w turystyce

-kształtowanie cech i umiejątności z zakresu obsługi klienta ze szczególnym uwzględnieniem branży turystycznej.

Biografistyka, historia turystyki.