Dr nauk o kulturze fizycznej, rok uzyskania 2016;

Charakterystyka dorobku naukowego:

Część dorobku naukowego, w tym rozprawa doktorska oraz publikacja poświęcona K. Sosnowskiemu (Kazimierz Sosnowski. Zarys biografii, „Wierchy” 2015, t. 81), odnosi się do nauk historycznych. Problematyka badawcza dotyczy historii polskiej turystyki górskiej, a w szczególności życia działalności i twórczości K. Sosnowskiego, jednego z pionierów polskiej turystyki górskiej. Pozostałe publikacje odwołują się do nauk społecznych poruszając problematykę aktywności turystycznej dzieci i młodzieży szkolnej oraz atrakcji turystycznych wybranych regionów kraju.

Działalność dydaktyczna:

  • zajęcia z zakresu obsługi ruchu turystycznego, obsługi klienta jak i organizacji kongresów,
  • zajęcia z zakresu turystyki szkolnej oraz turystyki dzieci i młodzieży, w których szczególnie przydatna była wiedza z zakresu historii polskiej turystyki górskiej jak i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • obozy turystyki kwalifikowanej (pieszej górskiej).

Inne:

  • W 2016 roku - II miejsce w konkursie na najlepszą pracę doktorską o tematyce górskiej zorganizowanym przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Tytuł rozprawy doktorskiej: Kazimierz Sosnowski (1875-1954). Życie – działalność – twórczość.

Publikacje: