Ogłoszenia

 

 

 

 

EGZAMINY POPRAWKOWE

Studia stacjonarne

I T

"Ekonomia" - 09.03.2018 r.; godz. 10.00; sala B

 

II T

"Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych": 16.03.2018 r.; godz. 10.00; sala B

"Zarządzanie": 08.03.2018 r.; godz. 9.00; sala E

 

III T

"Obsługa klienta" - 05.03.2018 r.; godz. 11.00; 209/IV

"Higiena": 05.03.2018 r.; godz. 9.00; sala 113/IV

 

 I SUM

"Socjologia czasu wolnego" - 07.03.3018 r. godz. 15.45; pok.103b/IV paw. 

 

Studia niestacjonarne

 

III T

"Higiena": 24.02.2018 r.; godz. 9.00; 109/Jordanówka

 

I SUM

 

 

 

KATEDRA POLITYKI  TURYSTYCZNEJ


 Odwołane dyżury : 

 W dniu 05 i 06 marca 2018 r. (poniedziałek, wtorek) dyżury dra Piotra Lewickiego zostają odwołane i przesunięte na dzień 08.03.2018 r. (czwartek) w godz. 16.00 - 16.30 i 09.03.2018 r. (piątek) w godz.  13.00 - 16.30

 

 URLOPY:

 

mgr Robert Krupa: 19.02. - 23.02.2108 r.

 

 

 

 

 SEMINARIA

 

                        

KATEDRA REKREACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ


ODWOŁANE DYŻURY: 
 
 
 
 
 
URLOPY:
  
 
mgr Agata Pluszyńska: urlop wychowawczy
 
 
 
 
SEMINARIA DYPLOMOWE
 
Katedra Rekreacji i Odnowy Biologicznej informuje Dyplomantów, realizujących swoje prace licencjackie w roku akademickim 2017/2018 pod promotorstwem pracowników Katedry, że w celu zapewnienia jakości i ciągłości procesu kształcenia, terminem oddania promotorowi ostatecznej wersji pracy, jeśli ma ona być broniona w I terminie sesji dyplomowej jest termin: do dnia 30.04.2018 r. Jeśli Dyplomant nie przedstawi promotorowi pracy w podanym terminie, kolejnym terminem przedstawienia pracy jest termin: do dnia 05.09.2018 r. 
 
Kierownik Katedry Rekreacji i Odnowy Biologicznej
Dr hab. Krzysztof Kaganek
 
 
SEMINARIA MAGISTERSKIE

 

Katedra Rekreacji i Odnowy Biologicznej informuje Magistrantów, realizujących swoje prace w roku akademickim 2017/2018 pod promotorstwem pracowników Katedry, że w celu zapewnienia jakości i ciągłości procesu kształcenia, terminem oddania promotorowi ostatecznej wersji pracy, jeśli ma ona być broniona w I terminie sesji magisterskiej jest termin: do dnia 07.05.2018 r. Jeśli Magistrant, nie przedstawi promotorowi pracy w podanym terminie, kolejnym terminem przedstawienia pracy jest termin: do dnia 05.09.2018 r.

Kierownik Katedry Rekreacji i Odnowy Biologicznej
Dr hab. Krzysztof Kaganek

 

 

 KATEDRA HUMANISTYCZNYCH PODSTAW  TURYSTYKI

ODWOŁANE DYŻURY:

 

 

 

 

 

 

 

URLOPY: 

 

 

dr Małgorzata Orlewicz-Musiał: 19.02. - 20.02.2018 r.

 

 

 

 

  KATEDRA NAUK O ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM 

ODWOŁANE DYŻURY: 

 

 

URLOPY:

 

 

 

SEMINARIA:

 

 

 

KATEDRA TURYSTYKI I REKREACJI

ODWOŁANE DYŻURY: 

 

W dniu 13.03.2018 r. (wtorek) z powodu ćwiczeń terenowych dyżur dr Izabeli Kapery zostaje odwołany.

 

URLOPY:

 

 

dr Piotr Dąbrowski: 05.03. - 09.03.2018 r.

dr Karolina Korbiel: 21.02.3018 r.

dr Sabina Owsianowska: 19.02. - 23.02.2018 r.; 04.04. - 12.04.2018 r.

dr Paweł Różycki: 15.02. - 21.02.2018 r.; 26.02. - 02.03.2018 r.

 

mgr Dominek Iwona:  urlop wychowawczy

 

MATERIAŁY DO PRZEDMIOTÓW :

Materiały dla studentów  z przedmiotu negocjacje  dostępne sa  w pokoju 210 paw. IV

 

 SEMINARIUM MAGISTERSKIE

DR PAWEŁ RÓŻYCKI

22.02.2018 r.: 16.45 - 18.15

23.02.2018 r.: 8.15 - 10.30

 

I SUM/D

DR IZABELA KAPERA

wtorki: 15.15 - 16.00

 

II SUM/D

 DR IZABELA KAPERA:

 wtorki: 11.00 - 13.15

 

 

SEMINARIUM DYPLOMOWE

III T/D

 

 DR KRZYSZTOF BORKOWSKI

 

 

SEMINARIUM DYPLOMOWE

III T/Z

 DR IZABELA KAPERA: