Ogłoszenia

EGZAMINY POPRAWKOWE

STUDIA STACJONARNE

I TiR:

"Psychologia": 04.09.2018 r.; godz. 12.00; sala 10 ("Jordanówka")

"Turystyka aktywna": 05.09.2018 r.; godz. 10.00

 

III TiR:

"Filozofia": 03.09.2018 r.; godz. 10.00 - 12.00

"Obsługa klienta": 04.09.2018 r.; 11.00; s. E

 

  

 

 

 

 

  KATEDRA POLITYKI  TURYSTYCZNEJ

ODWOŁANE DYŻURY: 

 

 

 

  URLOPY:

dr hab. Wiesław Alejziak: 30.07. - 14.09.2018 r.

dr Piotr Cybula: 03.07. - 31.08.2018 r.

mgr Robert Krupa: 19.07. - 31.08.2018 r.

dr Małgorzata Kryczka: 01.08. - 31.08.2018 r.; 10.09. - 14.09.2018 r.

dr Piotr Lewicki: 23.07. - 20.09.2018 r.

dr Stanisław Matusik:  23.07. - 14.09.2018 r.

dr Andrzej Mularczyk: 09.08. - 31.08.2018 r.

mgr Jan Niemiec: 30.07. - 31.08.2018 r.

dr Jerzy Raciborski: 01.08. - 31.08.2018 r.; 18.09. - 27.09.2018 r.

dr Krzysztof Sondel: 23.07. - 31.08.2018 r.

mgr Paweł Stelmach: 01.08. - 31.08.2018 r.

dr Bartosz Szczechowicz: 23.07. - 31.08.2018 r.

dr Tomasz Wałek: 20.07. - 26.09.2018 r.

mgr Witold Zych: 23.07. - 16.09.2018 r.

 

   SEMINARIA

 

                        

KATEDRA REKREACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ


ODWOŁANE DYŻURY: 
 
 
 
 
 
URLOPY:
 
dr Leszek Opioła: 25.07. - 31.08.2018 r.
dr hab. Krzysztof Kaganek: 30.07. - 31.08.2018 r.
dr Mirosław Szyndera: 23.07. - 31.08.2018 r.
dr hab. Robert Walaszek: 23.07. - 31.08.2018 r.
dr Anna Tyka: 01.08. - 10.09.2018 r.; 19.09. - 26.09.2018 r.
dr Danuta Żiżka: 23.07. - 07.09.2018 r.
 
  
SEMINARIA DYPLOMOWE
 
Katedra Rekreacji i Odnowy Biologicznej informuje Dyplomantów, realizujących swoje prace licencjackie w roku akademickim 2017/2018 pod promotorstwem pracowników Katedry, że w celu zapewnienia jakości i ciągłości procesu kształcenia, terminem oddania promotorowi ostatecznej wersji pracy, jeśli ma ona być broniona w I terminie sesji dyplomowej jest termin: do dnia 30.04.2018 r. Jeśli Dyplomant nie przedstawi promotorowi pracy w podanym terminie, kolejnym terminem przedstawienia pracy jest termin: do dnia 05.09.2018 r. 
 
Kierownik Katedry Rekreacji i Odnowy Biologicznej
Dr hab. Krzysztof Kaganek
 
 
SEMINARIA MAGISTERSKIE

 

Katedra Rekreacji i Odnowy Biologicznej informuje Magistrantów, realizujących swoje prace w roku akademickim 2017/2018 pod promotorstwem pracowników Katedry, że w celu zapewnienia jakości i ciągłości procesu kształcenia, terminem oddania promotorowi ostatecznej wersji pracy, jeśli ma ona być broniona w I terminie sesji magisterskiej jest termin: do dnia 07.05.2018 r. Jeśli Magistrant, nie przedstawi promotorowi pracy w podanym terminie, kolejnym terminem przedstawienia pracy jest termin: do dnia 05.09.2018 r.

Kierownik Katedry Rekreacji i Odnowy Biologicznej
Dr hab. Krzysztof Kaganek

 

 

 KATEDRA HUMANISTYCZNYCH PODSTAW  TURYSTYKI

ODWOŁANE DYŻURY:

Z powodu choroby, dyżury dr Małgorzaty Jacko w dniach 12.07. - 20.07.2018 r. zostają odwołane.

 

 

URLOPY: 

mgr Damian Barnat: 01.08. - 21.09.2018 r.

dr hab. Dobiesław Dudek: 23.07. - 31.08.2018 r.

mgr Tomasz Dutkiewicz: 01.08. - 23.08.2018 r.

dr Małgorzata Jacko: 23.07. - 05.09.2018 r.

dr Piotr Kołodziejczyk: 01.08. - 17.08.2018 r.

dr Artur Kurek: 09.07. - 18.07.2018 r.; 01.08. - 07.09.2018 r.

dr Katarzyna Myśliwska: 01.08. - 11.09.2018 r.

dr Małgorzata Orlewicz-Musiał: 23.07. - 21.09.2018 r.

dr hab. Jerzy Roszkowski: 23.07. - 07.09.2018 r.

dr hab. Maria Zowisło: 30.07. - 31.08.2018 r.

dr Filip Kobiela:  01.05. - 30.09.2018 r. (u-p naukowy)

  

  KATEDRA NAUK O ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM 

ODWOŁANE DYŻURY: 

 

 

URLOPY:

 

dr Wojciech Biernacki: 01.08. - 31.08.2018 r.

dr Szymon Ciapała: 16.07. - 19.07.2018 r.; 01.08. - 17.08.2018 r.; 10.09. - 14.09.2018 r.

dr Katarzyna Gmyrek-Gołąb: 30.07. - 05.09.2018 r.

dr Roman Kowalski: 23.07. - 31.08.2018 r.

dr hab. Zygmunt Kruczek: 23.07. - 31.08.2018 r.

dr Adam Mroczka: 09.07. - 17.07.2018 r.; 01.08. - 31.08.2018 r.

dr Joanna Ziarkowska:30 07. - 07.09.2018 r.

 

 

 

  

SEMINARIA:

 

 

 

KATEDRA TURYSTYKI I REKREACJI

ODWOŁANE DYŻURY: 

W dniu 25.07.2018 r. (środa) dyżur dra Mikołaja Bielańskiego zostaje odwołany i przesunięty na dzień 23.07.2018 r. (poniedziałek) w godz. 9.00 - 11.00

  

URLOPY:

dr Maciej Abram: 30.07. - 07.09.2018 r.

dr Bożena Alejziak: 23.07. - 07.09.2018 r.

dr Mikołaj Bielański: 30.07. - 31.08.2018 r.

dr Krzysztof Borkowski: 30.07. - 14.09.2018 r.

dr Marek Czyż: 23.07. - 07.09.2018 r.

dr Piotr Dąbrowski: 01.08. - 31.08.2018 r.; 12.09. - 27.09.2018 r.

dr Izabela Kapera: 23.07. - 05.09.2018 r.

dr Karolina Korbiel: 23.07. - 31.08.2018 r.

mgr Agnieszka Kosińska: 16.07. - 17.07.2018 r.

mgr Leszek Mazanek: 23.07. - 14.09.2018 r.

dr Sabina Owsianowska: 30.07. - 31.08.2018 r.

dr Tomasz Ręgwelski: 23.07. - 11.09.2018 r.

dr Robert Rokowski: 23.07. - 11.09.2018 r.

dr hab. Ewa Roszkowska: 23.07. - 07.09.2018 r.

dr Paweł Różycki: 26.07. - 31.08.2018 r.

dr Wojciech Swędzioł: 09.07. - 31.08.2018 r.

dr Anna Szeliga: 01.08. - 31.08.2018 r.

dr Anna Wilkońska: 23.07. - 31.08.2018 r.

dr hab. Ryszard Winiarski: 01.08. - 31.08.2018 r.

 

mgr Dominek Iwona:  urlop wychowawczy

 

MATERIAŁY DO PRZEDMIOTÓW :

Materiały dla studentów  z przedmiotu negocjacje  dostępne sa  w pokoju 210 paw. IV

 

 SEMINARIUM MAGISTERSKIE

 

I SUM/D

DR IZABELA KAPERA

 

 

II SUM/D

 DR IZABELA KAPERA:

 

 

 

SEMINARIUM DYPLOMOWE

III T/D

 

  

SEMINARIUM DYPLOMOWE

III T/Z