Ogłoszenia

 

 

 

 

  KATEDRA POLITYKI  TURYSTYCZNEJ

ODWOŁANE DYŻURY: 

 

 

 

 

  URLOPY:

 mgr Jan Niemiec: 19, 26, 27.04.2018 r.

 

   SEMINARIA

 

                        

KATEDRA REKREACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ


ODWOŁANE DYŻURY: 
 
 Z uwagi na wyjazd w delegację za granicę dyżury dr Anny Tyki w dniach 23.04. - 27.04.2018 r. zostają odwołane.
 
 
URLOPY:
 
 
 
  
SEMINARIA DYPLOMOWE
 
Katedra Rekreacji i Odnowy Biologicznej informuje Dyplomantów, realizujących swoje prace licencjackie w roku akademickim 2017/2018 pod promotorstwem pracowników Katedry, że w celu zapewnienia jakości i ciągłości procesu kształcenia, terminem oddania promotorowi ostatecznej wersji pracy, jeśli ma ona być broniona w I terminie sesji dyplomowej jest termin: do dnia 30.04.2018 r. Jeśli Dyplomant nie przedstawi promotorowi pracy w podanym terminie, kolejnym terminem przedstawienia pracy jest termin: do dnia 05.09.2018 r. 
 
Kierownik Katedry Rekreacji i Odnowy Biologicznej
Dr hab. Krzysztof Kaganek
 
 
SEMINARIA MAGISTERSKIE

 

Katedra Rekreacji i Odnowy Biologicznej informuje Magistrantów, realizujących swoje prace w roku akademickim 2017/2018 pod promotorstwem pracowników Katedry, że w celu zapewnienia jakości i ciągłości procesu kształcenia, terminem oddania promotorowi ostatecznej wersji pracy, jeśli ma ona być broniona w I terminie sesji magisterskiej jest termin: do dnia 07.05.2018 r. Jeśli Magistrant, nie przedstawi promotorowi pracy w podanym terminie, kolejnym terminem przedstawienia pracy jest termin: do dnia 05.09.2018 r.

Kierownik Katedry Rekreacji i Odnowy Biologicznej
Dr hab. Krzysztof Kaganek

 

 

 KATEDRA HUMANISTYCZNYCH PODSTAW  TURYSTYKI

ODWOŁANE DYŻURY:

 

 

 

URLOPY: 

dr Małgorzata Orlewicz-Musiał: 16.04. - 09.05.2018 r.

dr Filip Kobiela: 23.04. - 09.05.2018 r.; 01.05. - 30.09.2018 r. (u-p naukowy)

  

  KATEDRA NAUK O ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM 

ODWOŁANE DYŻURY: 

 

 

URLOPY:

dr hab. Zygmunt Kruczek:25.04. - 26.04.2018 r.

 

  

SEMINARIA:

 

 

 

KATEDRA TURYSTYKI I REKREACJI

ODWOŁANE DYŻURY: 

W dniu 27.04.2018 r. (piątek) dyżur dra Pawła Różyckiego wyjątkowo zostaje odwołany i przesunięty na dzień 14.05.2018 r.(poniedziałek) w godz. 8.15 - 10.15

 Z powodu zajęć terenowych, dyżur dra Wojciecha Swędzioła w dniu 26.04.2018 r. (czwartek) zostaje odwołany.

 

 

URLOPY:

dr Paweł Różycki: 08.05. - 11.05.2018 r.

dr hab. Ryszard Winiarski: 25.04. - 27.04.2018 r.

mgr Dominek Iwona:  urlop wychowawczy

 

MATERIAŁY DO PRZEDMIOTÓW :

Materiały dla studentów  z przedmiotu negocjacje  dostępne sa  w pokoju 210 paw. IV

 

 SEMINARIUM MAGISTERSKIE

 

I SUM/D

DR IZABELA KAPERA

wtorki: 15.15 - 16.00

 

II SUM/D

 DR IZABELA KAPERA:

 wtorki: 11.00 - 13.15

 

 

SEMINARIUM DYPLOMOWE

III T/D

 

  

SEMINARIUM DYPLOMOWE

III T/Z