aktualne karty przedmiotów ( "sylabusy ") do planów studiów 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 , 2016/2017 znajdują się na stronie:  syllabus.awf.krakow.pl

Opis kierunkowych efektów kształcenia dla studiów I stopnia - profil ogólnoakademicki -LINK-

Opis kierunkowych efektów kształcenia dla studiów II stopnia - profil ogólnoakademicki -LINK-