Zajęcia z zimowej turystyki wysokogórskiej 2012 r. prowadzone przez dr E. Roszkowską i dr R. Rokowskiego -  Zakład Alpinizmu i Turystyki Kwalifikowanej.
Zapraszamy do oglądania filmów;
film 1,
film 2.