Absolwent Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (studia w latach 2003-2008).


Prowadzone zajęcia na Uczelni:

- semestr zimowy: informatyka w turystyce i rekreacji

- semestr letni: informatyka stosowana

 Problematyka badawcza:

- Zarządzanie projektami w turystyce i rekreacji,

- Administrowanie sieciami komputerowymi (Windows Server),

- Komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania - CAD/CAM.

 Pełnione funkcje na Uczelni:

 - asystent w Zakładzie Statystyki i Informatyki