Dr Robert Walaszek uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk o kulturze fizycznej.

Dr hab. Robert Walaszek jest adiunktem i kierownikiem Zakładu Odnowy Biologicznej w Katedrze Rekreacji i Odnowy Biologicznej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Jego zainteresowania zawodowe od kilku lat rozwijają się na gruncie fizjoterapii w schorzeniach narządu ruchu, odnowy biologicznej, masażu leczniczego i treningu zdrowotnego. Znajdują także wyraz w prowadzonej przez niego aktywności dydaktycznej. Dotychczas był promotorem 150 prac magisterskich, 80 prac licencjackich. W swoim dorobku ma 7 podręcznikow akademickich oraz 68 prac o zasięgu międzynarodowym i krajowym. Za całokształt diałalności dydaktycznej został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. (IK)

WYBORY SPECJALNOŚCI ZAWODOWEJ DLA STUDENTÓW II ROKU (STUDIA STACJONARNE LICENCJACKIE) ODBĘDĄ SIĘ 30.11.2017 r. DO WYBORU SĄ NASTĘPUJĄCE SPECJALNOŚCI: HOTELARSTWO, E-BIZNES W TURYSTYCE, OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO, TURYSTYKA PRZYGODOWA, ODNOWA PSYCHOSOMATYCZNA, REKREACJA RUCHOWA.

Szanowni Państwo!

Otrzymaliśmy interesującą ofertę praktyk i staży w hotelach USA . Osoby zainteresowane ich realizacją zapraszam na spotkanie i wykład Pana Gene Meoni dotyczący międzynarodowej kariery w branży hotelarskiej .Spotkanie odbędzie się 11 grudnia 2017 r  godz. 14.15 sala C

 Zapraszam serdecznie

Agnieszka Kosińska

Kierownik Wydziałowej Pracowni Praktyk

 

 

 Ukazała się nowa monografia pod redakcją                                   dr Sabiny Owsianowskiej i prof. dr hab. Ryszarda Winiarskiego.


....Jubileuszowe wydawnictwo z okazji 40-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie pt. "Antropologia turystyki", to niezwykle potrzebny zbiór opracowań, którego głównym celem jest przypomnienie najważniejszych wydarzeń z historii funkcjonowania jednostki, mającej znaczący wpływ na rozwój badań naukowych związanych z turystyką i rekreacją. To również efekt zorganizowanej z tej okazji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Antropologia turystyki – dziedzictwo i perspektywy”, której jednym ze współorganizatorów była Katedra Turystyki i Rekreacji krakowskiej AWF... 

prof. dr hab. Andrzej Klimek - "Słowo wstępne"

http://repozytorium.awf.krakow.pl/handle/20.500.12053/124

(KG-G)

Zdjęcie użytkownika Wydział Turystyki i Rekreacji AWF Kraków.    

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów na spotkanie dotyczące programu DHIC, z przedstawicielami Shanghai University, które odbędzie się:

30 listopada 2017r., o godz. 12:30 w sali B

Program DHIC jest międzynarodowym programem umożliwiającym studentom poznanie m.in. kultury chińskiej poprzez studia w Szanghaju, a także pozwala zdobyć międzynarodowe doświadczenie zawodowe.

Szczegóły na spotkaniu !!!

  
(KG-G)

  

Frekwencja w polskich atrakcjach turystycznych 2011-2015 

Ukazała się kolejna publikacja dr hab. Zygmunta Kruczka.

 ...Monografia wprowadza czytelnika w ewolucję i systematykę poglądów i pojęć na temat atrakcji turystycznych oraz metodologii badania frekwencji. Zasadniczą częścią monografii jest analiza frekwencji w polskich atrakcjach przeprowadzona wg ich rodzajów oraz regionów turystycznych, uwzględniająca również zmiany liczby odwiedzających w latach 2013–2014. W odniesieniu do wybranych atrakcji przedstawiono pogłębioną analizę frekwencji. W załączonych tablicach zestawiono frekwencję w 1028 atrakcjach pogrupowanych wg regionów i ich rodzajów...

(KG-G)