PROBLEMATYKA BADAWCZA
Warunki podejmowania działalności gospodarczej.
Ochrona konsumenta usług turystycznych.
Polityka regionalna i lokalna w turystyce i rekreacji.
Umowy gospodarcze w turystyce.


Materiały dla studentów:

 • Prawo gospodarcze - program zajęć
 • Prawo gospodarcze I SUM zaoczny - program zajęć
 • Prawo gospodarcze III TiR zaoczny (ORT) - program zajęć

   

  Wybrane publikacje:
  1. Kierunki orzecznictwa sądowego w sporach klientów z biurami podróży, Palestra 1998 nr 6
  2. Wybrane problemy odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o podróż, w: : Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, Warszawa 1989
  3. Umowa o podróż, Nowe Prawo 1989 nr 5-6
  4. Wpływ konwencji brukselskiej z 1970 r. o umowie o podróż /CCV/ na ustawodawstwo i praktykę Jugosławii i Włoch, Folia Turistica 1992, nr 3
  5. Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw prywatnych w Krakowie, w: Odbudowa sektora małych przedsiębiorstw - analiza i rekomendacje /red. Maciej H. Grabowski, Przemysław Kulawczuk/, Inst. Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk1992 ;
  6. Polityka Unii Europejskiej wobec gospodarki turystycznej w aspekcie dostosowania polskiego prawa do standardów europejskich, w: Turystyka - szansą rozwoju kraju : kongres turystyki polskiej /red. Andrzej Gordon/, Warszawa, 1996
  7. Wymagania prawne w turystyce wiejskiej, w: Agroturystyka /red. Urszula Świetlikowska/, Wydaw. SGGW, Warszawa 1998
  8. Hasła: Biura podróży, Hotele, pensjonaty, kwatery prywatne, kempingi, Rezerwacje, Turystyka, Wizy, Wycieczki zorganizowane w: Encyklopedia : prawo nie tylko dla prawników, PPU Park, Bielsko-Biała, 1999 – 2005
  9. Usługi turystyczne. Przepisy i komentarz, Wydaw. Prawnicze, Warszawa 1999
  10. Tytuł: Jak zaplanować udany urlop? : praktyczny poradnik, PPU Park, Bielsko-Biała 2001
  11. Propozycje zmian w regulacji prawnej przewodnictwa turystycznego, Folia Turistica 2002, nr 13,
  12. Uregulowania prawne agroturystyki i turystyki wiejskiej - próba oceny, w: Turystyka wiejska w Polsce : od rozproszonych działań do kompleksowej strategii, Zeszyty Naukowe / Akademii Rolniczej w Krakowie nr 90, Kraków 2003
  13. Prawo w turystyce, w: Nauki o turystyce. Cz. 2 / red. Ryszard Winiarski/, AWF Kraków 2004
  14. Prawo i ubezpieczenia jako warunek jakości usług turystycznych, w: Kompendium wiedzy o turystyce / red. Grzegorz Gołembski/, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa - Poznań 2004 - 2006