Poniżej podziękowania dla dr hab. Zygmunta Kruczka i jego zespołu, którzy prowadzili badania dotyczące problematyki polskiego rynku przewodnickiego, pilotów wycieczek i animatorów czasu wolnego.