Studenci zainteresowani uczestnictwem w projekcie proszeni są o złożenie drogą mailową do koordynatora na danym Wydziale wymaganej dokumentacji do dnia 08.10.2021 (do 16.10.2021 - drugi termin). Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie projektu.

W roku akademickim 2020/2021 w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie został rozpoczęty Projekt „Mistrzowie Dydaktyki – wdrożenie”, którego głównym zadaniem jest realizacja zajęć ze studentami Uczelni w formie zajęć tutoringowych. Zasady rekrutacji na zajęcia tutoringowe dla studentów zawarto w regulaminie przygotowanym przez zespół nauczycieli akademickich (tutorów), którzy będą prowadzić zajęcia na Uczelni.

Studenci uczestniczący w zajęciach tutoringowych będą mogli liczyć na następujące korzyści:

 • Udział w tutorialu daje możliwość zindywidualizowanej pracy, zarówno pod względem merytorycznym, jak i terminów i form spotkań, elastyczność organizacyjna zajęć.
 • Rozwijanie indywidualnych zainteresowań studenta.
 • Nowoczesne i inspirujące narzędzia pracy.
 • Samodzielna praca pod kierunkiem nauczyciela/tutora.
 • Zajęcia w małej grupie – do 6 osób.

Dodatkowo uczestnictwo w Projekcie „Mistrzowie Dydaktyki – wdrożenie” będzie udokumentowane wpisem do suplementu ukończenia studiów oraz stosownym zaświadczeniem.

Studenci będą mogli kontynuować realizację zajęć programowych prowadzonych przez tutorów w każdym semestrze do 31.12.2022. Ostatni nabór odbędzie się na zajęcia realizowane w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023.

Lista tutorów, wraz z przedmiotami realizowanymi w formie tutoringowej dla poszczególnych wydziałów i kierunków studiów zamieszczono w poniższym wykazie.

Wydział Rehabilitacji Ruchowej

dr Izabela Górska

 • Pedagogika (semestr 1)

dr Filip Kobiela

 • Filozofia (semestr 1)

dr Roger Madejski

 • Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia (semestr 2)

dr Andrzej Markowski

 • Masaż klasyczny (semestr 3 i 4)
 • Kinesiotaping w pediatrii (semestr 7)

dr Sylwia Mętel

 • Ćwiczenia sensomotoryczne (semestr 7)

dr Agata Milert

 • Fizjoterapia ogólna (semestr 1 i 2)
 • Kinezyterapia (semestr 3 i 4)
 • Wybrane metody fizjoterapeutyczne (semestr 6)

dr Anna Pawlikowska

 • Kultura bycia i języka/Sztuka dialogu (semestr 1)
 • Socjologia (semestr 2)

dr Elżbieta Szymańska

 • Metodyka nauczania ruchu (semestr 1 i 2)

dr Izabela Górska

 • Kultura bycia i języka/Sztuka dialogu (semestr 1)

dr Andrzej Markowski

 • Odnowa biologiczna (semestr 6)
 • Odnowa psychosomatyczna (semestr 6)
 • Seminarium dyplomowe (semestr 5 i 6)

dr Anna Pawlikowska

 • Kultura bycia i języka/Sztuka dialogu (semestr 1)
 • Podstawy komunikacji społecznej (semestr 2)

dr Izabela Górska

 • Pedagogika ogólna (semestr 1)
 • Pedagogika specjalna (semestr 2)

dr Andrzej Markowski

 • Seminarium dyplomowe (semestr 5 i 6)

dr Anna Pawlikowska

 • Kultura bycia i języka/Sztuka dialogu (semestr 1)
 • Podstawy komunikacji społecznej (semestr 1)
 • Socjologia (semestr 1)

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE
Semestr Przedmiot Tutor / nauczyciel akademicki Liczba godzin
1 Zabawy i gry ruchowe zmetodyką dr Elżbieta Szymańska 30
1 Pedagogika z podstawami dydaktyki dr Izabela Górska 45
 
2 Metodyka wychowania fizycznego dr Elżbieta Szymańska 30
2 Teoria i metodyka pływania iratownictwa wodnego dr Katarzyna Kucia 15
2 Pedagogika z podstawami dydaktyki dr Izabela Górska 60
2 Socjologia dr Anna Pawlikowska 30
2 Filozofia dr Filip Kobiela 15
 
3 Metodyka wychowania fizycznego dr Elżbieta Szymańska 45
3 Teoria i metodyka pływania iratownictwa wodnego dr Katarzyna Kucia 15
 
4 Metodyka wychowania fizycznego dr Elżbieta Szymańska 14
4 Teoria i metodyka pływania iratownictwa wodnego dr Katarzyna Kucia 14
 
5 Seminarium dyplomowe dr Elżbieta Szymańska 15
5 Seminarium dyplomowe dr Katarzyna Kucia 15
5 Seminarium dyplomowe dr Magdalena Majer 15
5 Teoria i metodyka pływania iratownictwa wodnego dr Katarzyna Kucia 14
5 Pływanie i Aquafitness dr Katarzyna Kucia 14
5 Obóz letni (Bezpieczeństwo iratownictwo na wodach otwartych/ Żeglarstwo/ Żeglarstwo deskowe) dr Katarzyna Kucia 40
 
6 Seminarium dyplomowe dr Elżbieta Szymańska 30
6 Seminarium dyplomowe dr Katarzyna Kucia 30
6 Seminarium dyplomowe dr Magdalena Majer 30
 

 

Kierunek: SPORT
Semestr Przedmiot Tutor / nauczyciel akademicki Liczba godzin
1 Teoria wychowania fizycznego dr Magdalena Majer 15
1 Zabawy i gry ruchowe zmetodyką dr Magdalena Majer 30
1 Pedagogika z podstawami dydaktyki dr Izabela Górska 45
1 Teoria i metodyka pływania iratownictwa wodnego dr Katarzyna Kucia 15
 
2 Metodyka wychowania fizycznego dr Magdalena Majer 30
2 Teoria i metodyka pływania iratownictwa wodnego dr Katarzyna Kucia 15
2 Pedagogika z podstawami dydaktyki dr Izabela Górska 45
 
3 Metodyka wychowania fizycznego dr Magdalena Majer 42
3 Teoria i metodyka pływania iratownictwa wodnego dr Katarzyna Kucia 14
 
4 Metodyka wychowania fizycznego dr Magdalena Majer 14
4 Teoria i metodyka pływania iratownictwa wodnego dr Katarzyna Kucia 14
 
5 Seminarium dyplomowe dr Magdalena Majer 15
5 Seminarium dyplomowe dr Katarzyna Kucia 15
5 Obóz letni (Bezpieczeństwo iratownictwo na wodach otwartych/ Żeglarstwo/ Żeglarstwo deskowe) dr Katarzyna Kucia 40
 
6 Teoria wychowania fizycznego dr Magdalena Majer 42
6 Socjologia sportu dr Anna Pawlikowska 28
6 Seminarium dyplomowe dr Magdalena Majer 30
 

 

Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH
Semestr Przedmiot Tutor / nauczyciel akademicki Liczba godzin
1 Socjologia dr Anna Pawlikowska 30
 
2 Metodyka wychowania fizycznego dr Elżbieta Szymańska 30
 
3 Metodyka wychowania fizycznego dr Elżbieta Szymańska 42
 
4 Metodyka wychowania fizycznego dr Elżbieta Szymańska 14
4 Organizacja imprez masowych dr Elżbieta Szymańska 28
 
5 Seminarium dyplomowe dr Elżbieta Szymańska 15
 
6 Seminarium dyplomowe dr Elżbieta Szymańska 30
 

 

Kierunek: KULTURA FIZYCZNA OSÓB STARSZYCH
Semestr Przedmiot Tutor / nauczyciel akademicki Liczba godzin
1 Pływanie dr Katarzyna Kucia 15
 
2 Socjologia dr Anna Pawlikowska 30
2 Pływanie dr Katarzyna Kucia 15
 
3 Socjologia kultury fizycznej dr Anna Pawlikowska 45
 
4 - - -
 
5 Seminarium dyplomowe dr Katarzyna Kucia 15
5 Podstawy ratownictwa wodnego dr Katarzyna Kucia 15
5 Obóz letni (Bezpieczeństwo iratownictwo na wodach otwartych/ Żeglarstwo/ Żeglarstwo deskowe) dr Katarzyna Kucia 36
 
6 Ćwiczenia fitness w wodzie dr Katarzyna Kucia 28
6 Seminarium dyplomowe dr Katarzyna Kucia 30
 

dr Anna Pawlikowska:

 • Socjologia (studia pierwszego stopnia, semestr 2)

dr Anna Pawlikowska:

 • Socjologia sportu (studia pierwszego stopnia, semestr 6)

dr Anna Pawlikowska:

 • Socjologia (studia pierwszego stopnia, semestr 1)

dr Anna Pawlikowska:

 • Socjologia (studia pierwszego stopnia, semestr 2)
 • Socjologia kultury fizycznej (studia pierwszego stopnia, semestr 3)

Wydział Turystyki i Rekreacji

Rok studiów Semestr Przedmiot Liczba godzin Prowadzący
I zimowy Podstawy turystyki 45 dr Karolina Korbiel
I zimowy Postawy rekreacji 45 dr Karolina Korbiel
I letni Turystyka aktywna 15 dr Iwona Dominek
I letni Metodyka wybranych zajęć rekreacyjnych - Nordic Walking 15 dr Karolina Korbiel
I letni Hotelarstwo 30 dr Iwona Dominek
II zimowy Usługi turystyczne 45 dr Iwona Dominek
II zimowy Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych 45 dr Karolina Korbiel
II letni Turystyka dzieci i młodzieży 45 dr Iwona Dominek
II (RR) letni Metodyka rekreacji fizycznej 45 dr Karolina Korbiel
II (ORT) letni Obsługa klienta 45 dr Iwona Dominek
II zimowy Higiena 45 dr Roger Madejski
III (HOT) zimowy Obsługa klienta i nowe technologie stosowane w hotelarstwie 60 dr Iwona Dominek
III zimowy Filozofia 60 dr Filip Kobiela

dr Iwona Dominek:

 • Obsługa klienta HOT (studia pierwszego stopnia, semestr 5)
 • Turystyka dzieci i młodzieży (studia pierwszego stopnia, semestr 5)
 • Turystyka aktywna (studia pierwszego stopnia, semestr 2)
 • Hotelarstwo (studia pierwszego stopnia, semestr 2)
 • Turystyka dzieci i młodzieży (studia pierwszego stopnia, semestr 4)
 • Usługi turystyczne (studia pierwszego stopnia, semestr 1)

dr Karolina Korbiel:

 • Podstawy turystyki (studia pierwszego stopnia, semestr 1)
 • Podstawy rekreacji (studia pierwszego stopnia, semestr 1)
 • Metodyka rekreacji ruchowej (studia pierwszego stopnia, semestr 4)
 • Metodyka wybranych zajęć rekreacyjnych - Nordic Walking (studia pierwszego stopnia, semestr 2)
 • Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych (studia pierwszego stopnia, semestr 3)
Załączniki:
Pobierz plik (!_Regulamin_Tutoringu_MoD i Kontrakt tutorski.2021[5220].pdf)Regulamin_Tutoringu_MoD[ ][ ]382 kB
Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login