Kierunek Turystyka Przygodowa „wystartował” w 2019 roku. Jego uruchomienie było z jednej strony odpowiedzią na zapotrzebowanie studentów, z drugiej dostosowaniem oferty edukacyjnej do dynamicznie zmieniających się trendów w turystyce i rekreacji, a przede wszystkim do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Od 2011 roku w ramach kierunku Turystyka i Rekreacja prowadzona jest specjalność turystyka przygodowa, która cieszy się dużym, niesłabnącym zainteresowaniem studentów. Utworzenie kierunku jest rozwinięciem i ukierunkowaniem profilu kształcenia na tę właśnie formę turystyki.

Coraz większe zapotrzebowanie na aktywne spędzanie wolnego czasu w wielu krajach, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych, wpływa na wzrost zainteresowania turystyką przygodową niemal na całym świecie. Rozpoczęte w pierwszej dekadzie XXI wieku badania rynku turystyki przygodowej pokazują, że rynek ten bardzo dynamicznie się rozwija, a tendencja ta jest stała (Adventure Tourism Market Study, 2013; Adventure Tourism Market- Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2017-2023, 2018). W rankingach sporządzanych cyklicznie przez Adventure Travel Trade Associacion wspólnie z Uniwersytetem Jerzego Waszyngtona, Polska, jako godna polecenia destynacja na rynku turystyki przygodowej, od wielu lat zajmuje miejsce w pierwszej dziesiątce wśród krajów rozwijających się. Wydaje się, że ta pozycja nie jest zagrożona, a raczej – mając na uwadze kryteria, którymi kierują się autorzy rankingu – powinna się umocnić (Adventure Tourism Development Index, 2011, 2015, 2016).

Turystyka Przygodowa jest pierwszym tego typu kierunkiem studiów w Polsce.

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login