Kraków, 1październik 2020

 

WYDZIAŁ TURYSTYKI i REKREACJI

 

INSTYTUT TURYSTYKI

Dyrektor: dr hab. Paweł Różycki, prof. AWF

Z-ca- Dyrektora:  dr hab .Kinga Kostrakiewicz-Gierałt prof. AWF

 

 Zakład Obsługi Ruchu Turystycznego - Kierownik - dr Krzysztof Borkowski  

 1. dr Bielański Mikołaj - adiunkt
 2. dr Borkowski Krzysztof - adiunkt
 3. dr Dominek Iwona - adiunkt
 4. dr Korbiel Karolina - adiunkt
 5. mgr Mazanek Leszek - asystent
 6. dr hab. Paweł Różycki - profesor AWF

  Zakład Hotelarstwa - Kierownik- dr Maciej Abram 

 1. dr Abram Maciej - adiunkt
 2. dr Alejziak Bożena - adiunkt
 3. dr Szeliga Anna - adiunkt
 4. mgr Kosińska Agnieszka - asystent

Zakład Filozofii i Socjologii -  Kierownik- dr hab. Maria Zowisło, prof. AWF 

 1. dr hab. Zowisło Maria - profesor AWF
 2. dr Damian Barnat - adiunkt
 3. dr Kobiela Filip - adiunkt
 4. dr Myśliwska Katarzyna - adiunkt 
 5. dr  Grażyna Bilik-adiunkt       

  Zakład Geografii i Ekologii  Turystyki -Kierownik -dr  hab Zygmunt Kruczek, prof. AWF

 1. dr Biernacki Wojciech - adiunkt
 2. dr Gmyrek-Gołąb Katarzyna - adiunkt
 3. dr hab. Kinga Kostrakiewicz-Gierałt - profesor AWF
 4. dr Jodłowski Miłosz- adiunkt
 5. dr hab. Zygmunt Kruczek - profesor AWF
 6. dr Mroczka Adam - adiunkt 
 7. dr hab. Wojciech Maciejowski -adiunkt

 

  

Pracownicy administracyjni i techniczni  

 1. mgr Kosińska Agnieszka - specjalista
 2. Jamka Marta - specjalista

 

INSTYTUT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA

Dyrektor : dr hab. Wiesław Alejziak, prof. AWF

Z-ca  Dyrektora : dr Bartosz Szczechowicz

 

 Zakład Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego – Kierownik:  dr Piotr Cybula 

 1. dr Cybula Piotr - adiunkt
 2. dr Raciborski Jerzy - adiunkt
 3. dr hab. Rutkowski Marek  - profesor AWF 
 4. dr Sondel Krzysztof - adiunkt

   Zakład Ekonomii i Zarządzania –  Kierownik: dr Małgorzata Kryczka

 1. dr hab. Alejziak Wiesław - profesor AWF
 2. dr Kryczka Małgorzata – adiunkt
 3. dr Mularczyk Andrzej - adiunkt
 4. dr Szczechowicz Bartosz – adiunkt
 5. mgr Zych Witold - wykładowca

Zakład Coachingu i Innowacyjności -  Kierownik: dr hab. Krzysztof Kaganek, prof. AWF

 1. dr hab. Kaganek Krzysztof - profesor AWF
 2. dr Kromka Grzegorz - adiunkt
 3. mgr Stelmach Paweł - asystent
 4. dr Wałek Tomasz - adiunkt
 5. dr Wilkońska Anna - adiunkt

Zakład Statystyki i Informatyki –Kierownik : dr Stanisław Matusik 

 1. mgr Krupa Robert - asystent
 2. dr inż. Lewicki Piotr - adiunkt
 3. dr Matusik Stanisław - adiunkt
 4. mgr Niemiec Jan - asystent
 5. dr Ozga-Gwóźdź Patrycja-adiunkt

 

INSTYTUT REKREACJI I SPORTÓW PRZESTRZENI

Dyrektor: dr hab. Ryszard Winiarski, prof. AWF

Z-ca dyrektora: dr hab. Robert Walaszek prof. AWF

 Zakład Historii i Organizacji Rekreacji - Kierownik: dr hab. Dobiesław Dudek, prof. AWF

 1. dr hab. Dudek Dobiesław - profesor AWF
 2. dr Jacko Małgorzata - adiunkt
 3. dr Kurek Artur -adiunkt
 4. dr Ziarkowska Joanna - adiunkt

 Zakład Alpinizmu i Sportów Przestrzeni -  Kierownik: dr hab. Ewa Roszkowska, prof. AWF 

 1. dr Czyż Marek -adiunkt
 2. dr Ręgwelski Tomasz - adiunkt
 3. dr Rokowski Robert - adiunkt
 4. dr hab. Roszkowska Ewa - profesor AWF
 5. dr Swędzioł Wojciech – adiunkt

 Zakład Rekreologii i Odnowy Biologicznej - Kierownik: dr Danuta Żiżka

 1. mgr Burdacka Katarzyna - asystent
 2. dr Owsianowska Sabina - adiunkt
 3. dr Szyndera Mirosław - adiunkt
 4. dr hab. Walaszek Robert - profesor AWF
 5. dr hab. Winiarski Ryszard - profesor AWF
 6. dr Tyka Anna - adiunkt
 7. dr Żiżka Danuta - adiunkt
 8. dr Paweł Kurowski- adiunkt

Dziekanat Wydziału Turystyki i Rekreacji

 mgr Sosin Lucyna - Kierownik

 1. Iwona Oleksy - samodzielny referent
 2. Majerek Barbara- specjalista
 3. mgr Kamila Krzysztonek- samodzielny referent