UWAGA!!!! Studenci składający pracę  licencjacką zobowiązani są dostarczyć potwierdzenie wpłaty za dyplom w kwocie 60 zł. Wpłaty należy dokonać na konto indywidualne studenta według umowy i dowód wpłaty dostarczyć w momencie składania pracy do Dziekanatu!!!