Plany studiów obowiązujące dla studentów, którzy rozpoczną studia w roku 2022/2023

Turystyka zdrowotna - studia II stopnia
ogólnoakademicki
Turystyka przygodowa - studia I stopnia
o profilu praktycznym

Plany studiów obowiązujące dla studentów, którzy rozpoczną studia w roku 2021/2022

TR - studia I stopnia stacjonarne TR - studia I stopnia niestacjonarne
Szczegółowy plan specjalność zawodowa
Studia II stopnia stacjonarne

ogólnoakademicki

Szczegółowy plan specjalność zawodowa
Turystyka przygodowa - studia I stopnia

o profilu praktycznym

 
Zarządzanie rekreacją i rozrywką - studia I stopnia

o profilu praktycznym

 

 

Plany studiów obowiązujące dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2020

TR - Studia I stopnia stacjonarne TR - Studia I stopnia niestacjonarne
Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia niestacjonarne

ogólnoakademicki

ogólnoakademicki

Turystyka przygodowa studia I stopnia

o profilu praktycznym

 

Plany studiów obowiązujące dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2019

Plany studiów obowiązujące dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2018

Plany studiów obowiązujące dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2017

Plany studiów obowiązujące dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2016

Plany studiów obowiązujące dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2015

Plany studiów obowiązujące dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2014

Plany studiów obowiązujące dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2013

Plany studiów obowiązujące dla studentów, którzy rozpoczęli studia  w roku 2012

Plany studiów obowiązujące dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2010 oraz w roku 2011