Instytut Przedsiębiorczości i Zarządzania (IPiZ) jest jednostką organizacyjną funkcjonującą w ramach Wydziału Turystyki i Rekreacji, której pracownicy prowadzą (na wszystkich kierunkach studiów realizowanych w AWF w Krakowie) zajęcia dydaktyczne z zakresu nauk ekonomicznych, nauk o zarządzaniu, nauk prawnych oraz informatyki i statystyki, a także realizują badania naukowe związane z ekonomicznymi, zarządczo-marketingowymi i prawnymi aspektami szeroko pojętej kultury fizycznej – tj. turystyki, rekreacji, rozrywki, sportu, kosmetologii itd.

  

Dyrektor 
dr hab. Wiesław Alejziak
prof. AWF

paw. IV/p. 317
poniedziałek 12.00 - 14.00

środa 13.45 - 15.15

tel. 12 683 10 77
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zastępca Dyrektora
dr Bartosz Szczechowicz

paw. IV/p. 308
wtorek 10.30 - 12.00

czwartek 9.15 - 10.45

tel. 12 683 10 13
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretariat
Marta Jamka
paw. IV/p. 204
poniedziałek - piątek
8.00-15.00

tel. 12 683 10 96
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zapraszamy na nasze pozostałe strony internetowe:

profil fb Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania - są na nim publikowane informacje związane z bieżącą działalnością IPiZ oraz aktywnością jego pracowników.

grupa dyskusyjna fb oraz blog specjalności "E-turystyka" i "E-zarządzanie w turystyce i rekreacji" - są w nich publikowane informacje dotyczące wskazanych specjalności oraz wiadomości dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii w sferze turystyki i rekreacji.

profil fb Zakładu Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego - prezentuje informacje dotyczące prawnych aspektów szeroko pojętej kultury fizycznej.

profil fb pn. "Prawo turystyczne" - zawiera informacje nt. prawnych aspektów turystyki.


 

"2021"

 • Referat dr. Michała Bilińskiego (UJ) pt. Prawne uwarunkowania działalności z zakresu e-sportu.

21 października odbyło się otwarte zebranie Zakładu Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego WTiR na którym dr Michał Biliński (UJ) przedstawił referat na temat: Prawne uwarunkowania działalności z zakresu e-sportu

 • Dyrektor IPiZ AWF Kraków Przewodniczącym Kapituły Projektu Polskie Marki Turystyczne

W dniu 14 października 2021 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Andrzej Gut-Mostowy powierzył dr hab. Wiesławowi Alejziakowi prof. AWF Kraków, dyrektorowi Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania AWF Kraków pełnienie funkcji Przewodniczącego Kapituły i Eksperta Projektu Polskie Marki Turystyczne.

Polskie Marki Turystyczne to ważny projekt prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. Celem projektu jest rozwój turystyki w oparciu o lokalne inicjatywy, które wykorzystują bogaty potencjał kulturowy i przyrodniczy na rzecz turystyki. Docelowo Polska Marka Turystyczna ma być certyfikatem potwierdzającym unikalną jakość oferty.

Więcej informacji na temat projektu na stronie: www.polskiemarkiturystyczne.gov.pl/.

 • Pracownicy IPiZ na Kongresie Turystyki Społecznej

W dniach 13-14 października w Jeleniej Górze odbył się Kongres Turystyki Społecznej. Brało w nim udział dwóch pracowników naszego Instytutu: dr hab. Wiesław Alejziak, prof. AWF oraz dr Piotr Cybula. Prof. Wiesław Alejziak był:

- współmoderatorem panelu w części plenarnej pt. "Różne oblicza turystyki społecznej. I które z nich jest właściwe?",

- moneratorem panelu pt. "Współpraca na rzecz rozwoju turystyki lokalnej - fakty i mity. Co zrobić, by lokalna wspólnota współpracowała na rzecz budowania konkurencyjności obszaru?";

- uczestnikiem panelu pt. "Kadry dla turystyki społecznej. Czy turystyka społeczna potrzebuje wyspecjalizowanych i certyfikowanych kadr?";

- uczestnikiem panelu pt. "Rola organizacji pozarządowych, biur podróży i administracji publicznej w wspieraniu regeneracji społeczności po pandemii COVID-19";

- jedną z osób, które dokonały podsumowania Kongresu w sesji plenarnej.

Dr Piotr Cybula był:

- uczestnikiem panelu pt. "Szlak turystyczny dobro wspólne. Czy aby na pewno?";

- uczestnikiem sesji pt. "Turystyka szkolna i młodzieżowa, gdzie wystąpił z referatem pt. zy organizacja wycieczek szkolnych powinna odbywać się z udziałem „biur podróży”?" oraz brał udział w panelu pt. "Jawne i ukryte problemy turystyki szkolnej i młodzieżowej. W jaki sposób ich się pozbyć bądź je zminimalizować?".

 • "Approaches and Methods in Tourism Research"

   Ukazał się kolejny numer czasopisma naukowego "Folia Turistica" (56-2021), wydawanego na WTiR naszej Uczelni. Jest to numer tematyczny pt. "Approaches and Methods in Tourism Research", wydany w języku angielskim. Numer dostępny jest na stronach internetowych naszego czasopisma: http://www.folia-turistica.pl/ oraz https://foliaturistica.pl/.

 • Trwają prace nad wydaniem pierwszej w historii międzynarodowej „Encyklopedii Zarządzania i Marketingu w Turystyce”

Po roku i dwóch miesiącach od rozpoczęcia projektu, dobiegają końca prace nad pierwszym w historii wydaniem encyklopedii dedykowanej zagadnieniom zarządzania i marketingu w turystyce. Chodzi na razie o pierwszy z docelowych dwóch tomów, w jakich ukaże się ENCYCLOPEDIA OF TOURISM MANAGEMENT AND MARKETING”, a który częściowo jest już dostępny w Internecie.  Tytanicznej wręcz pracy nad redakcją tego monumentalnego dzieła podjął się Profesor Dimitrios Buhalis (W. Brytania), który uczynił z niego wielkie ogólnoświatowe przedsięwzięcie wydawnicze, w którym uczestniczą badacze turystyki z kilkudziesięciu krajów świata. Całość prac związanych z wydaniem encyklopedii koordynuje korporacja wydawnicza „Edward Elgar Publishing” (jedno z najbardziej prestiżowych wydawnictw naukowych na świecie - drugi poziom listy wydawnictw MEiN: 200 punktów). Encyklopedia, która ukaże się zarówno w wersji elektronicznej jak i tradycyjnej, będzie zawierać w sumie 1236 haseł, które zostały opracowane przez 1495 autorów z 77 krajów świata (https://www.elgaronline.com/view/nlm-book/9781800377479/b-9781800377479-Contents.xml).

 Do udziału w projekcie zaproszono m.in. sześciu autorów z Polski, którzy opracowali w sumie 9 haseł. Wśród nich znalazł się dyrektor Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania AWF w Krakowie – dr hab. Wiesław Alejziak, prof. AWF, który – co warto podkreślić – należy do wąskiej grupy naukowców, którzy opracowywali więcej niż jedno hasło (w sumie jest on  autorem trzech haseł: „International Tourism Organizations (ITO’s)”, które opracował samodzielnie oraz dwóch innych -  „Megatredns and Tourism” i „Internationalisation Ladder in Tourism” - opracowanych wspólnie z dr hab. Piotrem Zmyślonym, prof. UEP).

 Z niektórymi hasłami znajdącymi się w „Encyklopedii …” można się zapoznać już teraz  bezpłatnie pod adresem: https://www.elgaronline.com/view/nlm-book/9781800377479/b-9781800377479-2.xml. (m.in. z pracą opisująca przedsięwzięcie w kontekście problemów współczesnej turystyki i badań w tym zakresie: Buhalis, D., 2022, Tourism Management and Marketing in Transformation: Editor’s Statement and Introduction. Online:  https://www.academia.edu/44983865/).

Warto też zwrócić uwagę na oryginalną kampanię marketingową, jaka towarzyszy wydaniu „Encyklopedii …”. Poniżej podano kilka linków do filmów promujących prace nad „Encyklopedią…” oraz opisujące samo dzieło:

Management VIDEO Encyclopedia Tourism Management and Marketing: https://youtu.be/Yg39bWJb2Hc

 • MOBILNE CENTRUM EDUKACJI „TURYSTYCZNA SZKOŁA” (MCETS)

Miło nam poinformować, że Zespół pracowników Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania AWF Kraków - najpierw wygrał (w rywalizacji z siedmioma innymi polskimi uczelniami wiodącymi w zakresie badań i edukacji akademickiej w dziedzinie turystyki) konkurs ogłoszony przez Polską Organizację Turystyczną, a następnie opracował projekt ” MOBILNE CENTRUM EDUKACJI „TURYSTYCZNA SZKOŁA” (MCETS). Projekt został opracowany przez specjalnie w tym celu powołany sześcioosobowy Zespół pracowników IPiZ (skład poniżej – na stronie tytułowej projektu).

Projekt zakłada, że po całkowitym opanowaniu sytuacji pandemicznej, wystartuje program edukacyjno-popularyzatorski skierowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz ich rodziców, nauczycieli, a także różnych instytucji publicznych i biznesu turystycznego mający na celu długofalowy rozwój turystyki oraz stymulowanie koniunktury w branży turystycznej.

W ramach projektu, Mobilne Centrum Edukacji „Turystyczna Szkoła” odwiedzi w ciągu 2021 roku 80 szkół podstawowych, po 5 każdym regionie (województwie). Do udziału w projekcie zostaną zaproszone szkoły podstawowe liczące do 500 uczniów, zlokalizowane w miejscowościach liczących do 50 000 mieszkańców. Projekt zakłada szerokie wykorzystanie nowoczesnych technologii, a koncepty konkretnych działań bazujących na innowacyjnych rozwiązaniach i nowoczesnych technologiach, takich jak wirtualna rzeczywistość, rozszerzona rzeczywistość, różnorodne aplikacje mobilne itd. Projekt zakłada realizację szeregu celów edukacyjnych (poznawczych, wychowawczych, krajoznawczych itd.), popularyzację walorów turystycznych i atrakcyjności turystycznej Polski oraz kreowanie wśród młodzieży swoistej mody na podróżowanie po Polsce.

Poniżej przedstawiono spis treści opracowanego projektu.

 

 • Referat dr. hab. Krzysztofa Mularskiego, prof. UAM pt. Umowa o przewodnictwo górskie

10 czerca 2021 r. odbyło się otwarte zebranie Zakładu Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego WTiR na którym dr hab. Krzysztof Mularski, prof. UAM przedstawił referat na temat: Umowa o pośrednictwo górskie.

 • Referat dr. Piotra Łebka pt. Pomoc publiczna w sporcie

27 maja 2021 r. odbyło się otwarte zebranie Zakładu Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego WTiR na którym dr Piotr Łebek przedstawił referat na temat: Pomoc publiczna w sporcie.

 

 

 • Referat Andrzeja Trojanowskiego pt. Samorządowe programy opieki nad zabytkami – spostrzeżenia na tle uregulowań prawnych i ustaleń kontroli Najwyższej Izby Kontroli (z uwzględnieniem aspektów turystycznych).

20 maja 2021 r. odbyło się otwarte zebranie Zakładu Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego WTiR na którym Andrzej Trojanowski z Najwyższej Izby Kontroli przedstawił referat na temat: Samorządowe programy opieki nad zabytkami – spostrzeżenia na tle uregulowań prawnych i ustaleń kontroli Najwyższej Izby Kontroli (z uwzględnieniem aspektów turystycznych).

 • Referat Karola Muża pt. Europejskie Centrum Konsumenckie wobec problemów konsumentów usług turystycznych w UE.

6 maja 2021 r. odbyło się otwarte zebranie Zakładu Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego WTiR na którym Karol Muż, koordynator Europejskiego Centrum Konsumenckiego przedstawił referat na temat: Europejskie Centrum Konsumenckie wobec problemów konsumentów usług turystycznych w UE.

 • Dr Piotr Cybula członkiem Komitetu Redakcyjnego "PWPM"

W maju 2021 r. dr Piotr Cybula został członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", wydawanego przez Instytut Studiów Europejskich Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 • Referat dr. Jerzego Raciborskiego Uznawanie kwalifikacji przewodników górskich - przykład Polski i Słowacji

22 kwietnia 2021 r. odbyło się otwarte zebranie Zakładu Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego WTiR na którym dr Jerzy Raciborski przedstawił referat pt. Uznawanie kwalifikacji przewodników górskich - przykład Polski i Słowacji. W spotkaniu wzięło udział około 100 osób. Wśród wielu znakomitych gości, znaleźli się m.in. przedstawiciele Departamentu Turystyki Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii: dyrektor Pan dr Dominik Borek oraz zastępca dyrektora Pani Elżbieta Wyrwicz.

 • Referat dr. Jakuba Laskowskiego pt. Czy regulacje piłkarskie promują szkolenie młodych zawodników

15 kwietnia 2021 r. odbyło się otwarte zebranie Zakładu Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego WTiR na którym dr Jakub Laskowski przedstawił referat na temat: Czy regulacje piłkarskie promują szkolenie młodych zawodników.

 • Referat dr. Bartłomieja Walasa pt. Polityka zrównoważonej turystyki w Krakowie na lata 2021–2028

13 kwietnia 2021 r. odbyło się otwarte zebranie Zakładu Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego WTiR na którym dr Bartłomiej Walas przedstawił referat na temat: Polityka zrównoważonej turystyki w Krakowie na lata 2021–2028.

 • Referat dr Anny Białk-Wolf i Mariusza Arent pt. Wyzwania organizacyjne turystyki medycznej

8 kwietnia 2021 r. odbyło się otwarte zebranie Zakładu Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego WTiR na którym dr Anna Białk-Wolf i Mariusz Arent przedstawili referat na temat: Wyzwania organizacyjne turystyki medycznej.

 • Dyrektor Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania zaproszony do Rady Redakcyjnej (Editorial Board) oraz Rady Recenzentów (Reviewer Board) czasopisma naukowego „Tourism and Hospitality”

Miło nam poinformować, że dyrektor Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania dr hab. Wiesław Alejziak, prof. AWF, został członkiem Rady Naukowej oraz stałego Panelu Recenzentów szwajcarskiego czasopisma naukowego „Tourism and Hospitality” (https://www.mdpi.com/journal/tourismhosp). W Editorial Board czasopisma „Tourism and Hospitality” zasiadają takie wybitne postaci światowych badań nad turystyką, jak m.in.:  Prof. Dr. Dimitrios Buhalis (UK), Prof. Dr. Alan Fyall (SA), Prof. Dr. Tazim Jamal (USA), Prof. Dr. Anna Leask (UK), Prof. Dr. Yoel Mansfeld (Israel), Prof. Dr. Chris Ryan (New Zealand), Prof. Dr. Jarkko Saarinen (Finland), Prof. Dr. Marianna Sigala (Australia).

Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) jest pionierem i największym wydawcą prac naukowych w systemie open access. MDPI wydaje prawie 300 czasopism z zakresu różnych dyscyplin nauki (w tym co trzecie z IF), co lokuje tego wydawcę wśród pięciu największych wydawców czasopism naukowych na świecie. Jeśli chodzi o problematykę z zakresu szeroko pojętej turystyki, to – oprócz „Tourism and Hospitality” – MDPI wydaje m.in. takie czasopisma jak: Sustainability (IF 2,578), International Journal of Environmental Research and Public Health (IF 2,840).

 • Referat dr. hab. Eligiusza Krześniaka (Uczelnia Łazarskiego) pt. Ustawa o sporcie i sądownictwo arbitrażowe w sporcie - stan obecny i pytania o przyszłość

25 marca 2021 r. odbyło się otwarte zebranie Zakładu Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego WTiR na którym dr hab. Eligiusz Krześniak przedstawił referat na temat: Ustawa o sporcie i sądownictwo arbitrażowe w sporcie - stan obecny i pytania o przyszłość.

 • Referat dr. hab. Szymona Tarapaty (Uniwersytet Jagielloński) Odpowiedzialność karna za dokonywanie transferów piłkarzy

18 marca odbyło się otwarte zebranie Zakładu Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego WTiR na którym dr hab. Szymon Tarapata przedstawił referat na temat: Odpowiedzialność karna za dokonywanie transferów piłkarzy

 • Referat dr. hab. Jerzego M. Roszkowskiego pt. Walka o Morskie Oko w Tatrach 1811-1909.

11 marca odbyło się otwarte zebranie Zakładu Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego WTiR na którym dr hab. Jerzy M. Roszkowski przedstawił referat na temat: Walka o Morskie Oko w Tatrach 1811-1909.

 • Dyrektor Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania będzie przewodniczył jednej z sekcji w czasie obrad Światowego Kongresu Pedagogicznego „World Education Day”, który odbędzie się w dniach 27-29.09. 2021 r. w Dalian (Chiny)

Będzie to już czwarty Kongres, w których tradycyjnie bierze udział ponad tysiąc uczestników (w tym wielu noblistów) z kilkudziesięciu krajów świata. W tym roku planowanych jest ponad 500 wystąpień, które zostaną zaprezentowane w 13 sekcjach tematycznych poświęconych różnym aspektom kształcenia na wszystkich poziomach edukacji (oprócz tego przewidziano kilkadziesiąt towarzyszących wydarzeniu imprez, wystaw, prelekcji itd.). Wśród uczestników reprezentujących Polskę będzie profesor W. Alejziak, który został poproszony o przewodniczenie obradom jednej z sekcji („Quality Education Forum”, która składać się będzie z czterech bloków tematycznych: 8-1 Music and Instrument Specialty Training; 8-2 Art Specialty Training; 8-3 Dance Specialty Training oraz 8-4 Humanities and Social Sciences Education). Profesor Alejziak wygłosi też referat na temat: Role and Meaning of Mentors (‘Scientific Masters’) in Modern Science and Academic Education.

Więcej informacji na stronie:  http://www.worldeduday.com/PreliminaryProgram.asp

 • Referat dr. Jakuba Sznajdera pt. Walka o Morskie Oko w Tatrach 1811-1909.

25 lutego 2021 r. odbyło się otwarte zebranie Zakładu Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego na którym dr Jakub Sznajder przedstawił referat na temat Prawo co do żeglugi napowietrznej dra G. Roszkowskiego – prawnicy a nowe technologie początków XX w.

"2020"

 • Instytut Przedsiębiorczości i Zarządzania (IPiZ) ma już swoje oficjalne logo

Miło nam poinformować, że zakończyły się już niemal półroczne prace związane z opracowaniem logo Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania. Logo - które zyskało aprobatę Rady Naukowej IPiZ, a także Władz Wydziału Turystyki i Rekreacji oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie - przedstawia się tak, jak poniżej.

Logo zawiera w sobie znak graficzny AWF Kraków, aby podkreślić przynależność IPiZ do Uczelni oraz uznanie promowanych przez nią wartości. Czcionka, którą zapisano nazwę IPiZ jest prosta, a jej kolor podkreśla związki IPiZ z macierzystą Uczelnią. W swojej dolnej części, logo zawiera 3 linie, które nawiązują do trzech wydziałów funkcjonojących w strukturze AWF Kraków: Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu (WWFiS), Wydziału Rehabilitacji Ruchowej (WRR), Wydziału Turystyki i Rekreacji (WTiR). W ten sposób podkreślony zostaje poliwalentny charakter Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania, którego pracownicy prowadzą zajęcia na wszystkich trzech wydziałach Uczelni. Każda z linii jest wyróżniona kolorem tradycyjnie związanym z danym wydziałem (WWFiS - kolor niebieski, WRR - kolor bordowy, WTiR - kolor zielony). Linia odnosząca się do Wydziału Turystyki i Rekreacji zawiera dodatkowy element graficzny (tzw. sygnet), który symbolizuje 4 zakłady funkcjonujące w ramach IPiZ: Zakład Ekonomii i Zarządzania, Zakład Coachingu i Innowacyjności, Zakład Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, Zakład Statystyki i Informatyki. Sygnet ten będzie jednocześnie stosowany samodzielnie: jako ikona (np. w mediach społecznościowych), ale także jako znak wodny na papierze firmowym oraz innego typu materiałach związanych z działalnością IPiZ.

Warto podkreślić, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony na początku roku, zgłoszono w sumie kilkanaście autorskich koncepcji, opracowanych przez pracowników Instytutu oraz jednej z firm zajmujących się tworzeniem logo w sposób profesjonalny. Wszystkie propozycje zostały poddane szczegółowej ocenie Rady Instytutu, której członkowie - w czasie trzech posiedzeń - starali się wnieść twórczy wkład w powstające logo.

Miło nam poinformować, że ostatecznie – w specjalnym głosowaniu członków Rady Naukowej Instytutu - zwyciężyła propozycja zgłoszona i opracowana przez dra Bartosza Szczechowicza, któremu serdecznie gratulujemy zwycięstwa w Konkursie. Autor prosił jednak, aby w niniejszym komunikacie podkreślić, że w pracach nad ostateczną wersją logo, korzystał z inspiracji oraz podpowiedzi innych pracowników Instytutu, którzy tym samym mogą czuć się współautorami ostatecznej wersji znaku.

 • Realizacja misji IPiZ AWF Kraków: Pasja i aktywność ku pomyślnej przyszłości!

Instytut Przedsiębiorczości i Zarządzania uskutecznia wyrażone w powyższych słowach przesłanie wyznaczając kierunki działań od burzliwej współczesności do dobrego jutra. Prowadząc interdyscyplinarne badania naukowe nad szeroko pojętymi zjawiskami zarządzania w kulturze fizycznej i zarządzania kulturą fizyczną stwarza możliwości wielostronnego transferu najnowszej i najlepszej wiedzy w sieci powiązań pomiędzy społecznością badaczy, przedsiębiorcami, administracja publiczną, organizacjami pozarządowymi a studentami. Tym ostatnim ma ona zapewnić dobrą praktykę, pracę i owocną przyszłość, równocześnie w trakcie studiów dając im możliwość realizacji swoich osobistych pasji i aktywności, często wykraczających poza to, co przewidziane jest w programie studiów.

Wyrazem tych dążeń jest inspirowana przez pracowników IPiZ działalność założonej w 2018 r. z inicjatywy studentów Sekcji E-Turystyki Koła Naukowego Azymut, którzy w roku akademickim 2019/2020 zaangażowali się w szereg inicjatyw. Trzeba tu wymienić członków sekcji, którzy położyli największe zasługi dla sprawy: Karolina Miązek, Monika Pikor, Monika Szemik, Michał Durczyk, Daniel Pastuszka, Justyna Miś, Jakub Ziemianin, Maciej Ziemiański, Maria Drożdż i Agnieszka Potera.

Jedną z pierwszych z nich była organizacja niezwykłych spotkań członków i sympatyków Sekcji pod szyldem Poranki (Poniedziałki) z E-turystyką. Pomimo wczesnej pory spotkania trwające przez semestr zimowy cieszyły się nadspodziewanym zainteresowaniem i zaowocowały realizacją szeregu wymienionych niżej projektów. Brali z w nich udział zarówno studenci jak i pracownicy Uczelni.

Owocem wspólnych starań było przygotowanie planu wydarzeń kołowych. Choć planu nie udało się zrealizować w pełni, to pojawiły się się nowe dodatkowe idee, które poszerzyły nasz początkowy horyzont działania.

Szczególnym efektem współpracy studentów z pracownikami obecnego IPiZ (ówczesnej Katedry Polityki Turystycznej) był i jest cykl spotkań naukowo-branżowych Technologia w turystyce na AWF Kraków, o którym napisała branżowa prasa internetowa, na który składały się następujące prelekcje, które odbyły się w salach Uczelni:

1. Umiemy w te Social Media? Anny Ledwoń-Blachy z agencji marketingowej More Bananas;

2. Technologie w branży hotelarskiej Kamila Maliszewskiego z firmy Merizon, dostawcy rozwiązań technologicznych dla hoteli;

3. Oprogramowanie hotelowe Mileny Cieślak z firmy Kajware, producenta system zarządzania nieruchomościami hotelowymi (prelekcja współorganizowana przez dr inż. Piotra Lewickiego);

4. Technologie w biurach podróży Konrada Barłowskiego z biura podróży Artur Travel;

5. Badanie Gemius/PBI jako źródło informacji o internautach dr Anny Miotk z UJ (wykład zorganizowany przez dr Małgorzatę Kryczkę);

Członkowie sekcji E-turystyka SKN Azymut realizowali również inne projekty naukowe, branżowe i organizacyjne:

1. współorganizowali i uczestniczyli w X Konferencji Turystyczno-Transportowej Travel Meetings Krakow Malopolska i Krakowskim Forum Turystycznym (https://tmkm2019.pl/pl) organizowanych przez Krakowską Izbę Turystyki, które odbyły się w dniach 3-5 grudnia 2019 r. w krakowskim hotelu Galaxy****, co znalazło potwierdzenie w pamiątkowych certyfikatach wystawionych przez KIT;

2. zrealizowali badania naukowe uwieńczone wygłoszeniem referatu pt. Zarządzanie studenckimi mediami społecznościowymi i jego znaczenie dla kształtowania wizerunku uczelni (na przykładzie AWF Channel i AWF Kraków) na V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Cyber+Media 14 grudnia 2019 r. w Lublinie na Wydziale Nauk Politycznych UMCS organizowanej przez Fundację na promocji nauki i rozwoju Tygiel;

 3. współorganizowali wraz z dr inż. Piotrem Lewickim szkolenie z zakresu oprogramowania hotelowego KW Hotel zrealizowane w sali komputerowej AWF Kraków we współpracy z firmą Kajware;

Członkowie sekcji E-turystyka SKN Azymut współorganizowali i współtworzyli także cykl wydarzeń i aktywności online stanowiących kontynuację cyklu Technologia w Turystyce na AWF Kraków oraz promujących specjalności zawodowe IPiZ E-turystyka i Zarządzanie Biznesem Turystycznym (ZBT) oraz fakultety zawodowe Promocja w internecie i Zarządzanie przychodami:

1. dwie telekonferencje ze studentami I roku SUM kierunku Turystyka i Rekreacja dotyczące specjalności ZBT, 22 kwietnia i 24 kwietnia 2020 r., w drugiej z nich uczestniczył Patryk Komisarczyk, wieceprezes Polskiego Klastra MICE - Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, przedstawiający m.in. ofertę praktyk dla studentów specjalności E-turystyka i ZBT;

2. czat na grupie E-turystyczny newsroom w aplikacji Messenger dotyczący rozwiązań z zakresu zarządzania przychodami w hotelarstwie z menadżerem przychodów z City Comfort Apartment z Warszawy Anetą Sową;

3. szkolenie internetowe dotyczące rozwiązań firmy Yieldplanet z zakresu zarządzania przychodami w hotelarstwie prowadzone przez trenera technicznego Yieldplanet Oliwiera Leśniewskiego, z udziałem dr hab. Adama Pawlicza z Uniwersytetu Szczecińskiego, autora pierwszego w Polsce opracowania zwartego poświęconego zjawisku E-turystyki;

 4. otwarty webinar dotyczący oprogramowania z zakresu zarządzania procesami firmy Software AG realizowany wspólnie z firmą ATERIS;

Aktywność studentów z sekcji E-turystyki SKN Azymut przejawia się także w niezliczonych akcjach w mediach społecznościowych, prowadzeniu stron Sekcji E-turystyki i SKN Azymut, grupy dyskusyjnej specjalności E-turystyka i Zarządzanie Biznesem Turystycznym, strony uczelnianej SKN Azymut, realizacji filmu promującego specjalności E-turystyka i ZBT, współtworzeniu wiedzy dotyczącej E-turystyki oraz współpracy w zakresie udoskonalania specjalności ZBT. Za to wszystko składamy Wam drodzy studenci serdeczne podziękowania na ręce Waszej niezwykle utalentowanej przedstawicielki, prezeski SKN Azymut, nieocenionej Karoliny "Karo" Miązek 😉!  

 • AWF Kraków członkiem-założycielem Polskiego Klastra MICE - Przemysłu Spotkań i Wydarzeń

Akademia Wychowania Fizycznego rozwija współpracę z otoczeniem gospodarczym realizując nowe inicjatywy w tym zakresie. Jedną z nich jest powołany w br. Polski Klaster MICE- Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, w którym - w imieniu Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie – kluczową rolę odgrywa Instytut Przedsiębiorczości i Zarządzania AWF w Krakowie na Wydziale Turystyki i Rekreacji.

Nasza Uczelnia, jako reprezentant krakowskiego środowiska akademickiego, jest jednym z dziesięciu członków założycieli Klastra. Z ramienia Instytutu w powołanie Klastra zaangażowani są przede wszystkim prof. Wiesław Alejziak (jako Dyrektor Instytutu oraz przedstawiciel władz AWF Kraków) oraz mgr Paweł Stelmach (jako inicjator współpracy z Grupą Założycielską).

Głównym celem Klastra jest stworzenie sieci współpracy umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału rozwojowego zarówno Partnerów (w znaczeniu członków założycieli – którymi są firmy hotelarskie, gastronomiczne, biura turystyczne, firmy eventowe itd.), jak również przystępujących do Klastra przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu i jednostek samorządu terytorialnego.

Do celów szczegółowych Klastra należą m.in.:
1) rozwój rynku przemysłu spotkań i turystyki;
2) zwiększenie konkurencyjności podmiotów zrzeszonych w Klastrze;
3) działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu na obszarze funkcjonowania Klastra (na razie Krakowa i Małopolski).

Uczestnictwo naszej Uczelni w tej inicjatywie (i to w dodatku w charakterze członka założyciela), stworzy nam – zarówno Instytutowi Przedsiębiorczości i Zarządzania oraz Wydziałowi Turystyki i Rekreacji, jak i całej Uczelni – dodatkowe szanse i lepsze warunki do współpracy z szeroko pojętym otoczeniem społeczno-gospodarczym (zwłaszcza w zakresie inicjowania i prowadzenia badań naukowych nad sektorem MICE oraz realizacji praktyk studenckich i staży zawodowych).

Klaster stanowi innowacyjną oddolną inicjatywę organizacji sieciowej przedsiębiorców z branży turystyki biznesowej, którzy we współpracy z AWF Kraków kreują nowe możliwości rozwojowe dla środowiska MICE, a także dla studentów, których miejscem zdobywania wiedzy i umiejętności jest Wydział Turystyki i Rekreacji AWF Kraków, w szczególności studentów specjalności E-turystyka & Zarządzanie Biznesem Turystycznym AWF, realizujących praktyki w firmach zrzeszonych w Klastrze i mogących dzięki temu nabywać kompetencje w naturalnym ekosystemie biznesowym. Dyrektor Instytutu - dr hab. Wiesław Alejziak, Profesor AWF - jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Klastra, aktywizując obustronny transfer wiedzy pomiędzy Akademią a Klastrem. Poniżej przedstawiamy strukturę organizacyjną Klastra, który jest zarazem platformą implementacji nowych technologii do branży turystycznej, z pożytkiem dla wszystkich zaangażowanych partnerów. Przedsiębiorcy z klastra spotykają się regularnie online uzgadniając strategię i kierunki ekspansji. Przedsiębiorco turystyczny, badaczu zjawisk turystyki biznesowej i studencie kierunku Turystyka i Rekreacja AWF Kraków! Dołącz do nas, by kreować swoją przyszłość w sieciowej gospodarce turystycznej! Klaster prowadzi ciągłą rekrutację nowych członków zarówno wśród firm jak i potencjalnych praktykantów. W tej sprawie prosimy o kontakt pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez aplikację Messenger https://www.facebook.com/messages/t/100030603096668

Strona www klastra: http://polishmicecluster.com.pl/

Firmy współtworzące klaster: Targi w KrakowieCentrum Funduszy EuropejskichBTE GroupTurówka Hotel & SPA****Cherry Bee RetroJust Fun CardBaroque Food & StyleHighline Language School and Translation Agency for BusinessEndorwina, Amistad i MICE Poland.

 • Pierwsza publikacja z afiliacją Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania

Miło nam poinformować, że – pomimo tego, że nasz Instytut funkcjonuje dopiero nieco ponad dwa miesiące – to ukazała się już pierwsza publikacja z jego afiliacją (co biorąc pod uwagę procedury wydawnicze oraz kolejki w czasopismach naukowych, zwłaszcza z zakresu turystyki, uznać należy raczej za ewenement, niż coś normalnego). Publikacją tą jest artykuł Sharing Economy and the Sustainability of Urban Destinations in (Over)tourism Context: The Social Capital Theory Perspective”, który ukazał się w czasopiśmie “Sustainability”. Jednym z czterech autorów tej pracy jest dyrektor naszego Instytutu dr hab. Wiesław Alejziak, prof. AWF. Ukazanie się tej pracy warto odnotować nie tylko ze względu na krótki czas w jakim artykuł z naszą afiliacją został opublikowany, ale także z uwagi na to, że czasopismo „Sustainability” należy do stosunkowo nielicznej grupy wysoko punktowanych periodyków z zakresu turystyki (70 punktów na liście czasopism MNiSW, IF – 2,592). Pozostałymi autorami artykułu są pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu/Poznan University of Economics and Business: dr hab. Piotr Zmyślony, prof. UEP (Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych/Department of International Economics), dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UEP (Katedra Strategii Merketingowych/Department of Marketing Strategies) oraz dr Anna Waligóra (Katedra Socjologii i Etyki Gospodarczej/Department of Sociology and Business Ethics). Praca dostępna jest pod linkiem: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/6/2310/pdf.

 • Pracownicy Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie laureatami nagrody MNiSW

W dniu 19.02.2020 r., podczas Gali Nauki Polskiej w Toruniu (to wydarzenie było kulminacyjną częścią obchodów Dnia Nauki Polskiej – nowego święta państwowego), przyznane zostały nagrody Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wśród laureatów nagród MNiSW nie zabrakło przedstawicieli Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie.

W kategorii znaczących osiągnięć w zakresie działalności dydaktycznej nagrodą zostali wyróżnieni autorzy podręcznika pt. Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej (red. B. Szczechowicz, PWN, Warszawa 2018), w tym pracownicy Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania Wydziału Turystyki i Rekreacji: dr hab. Wiesław Alejziak, prof. AWF, dr Małgorzata Kryczka, mgr Paweł Stelmach, dr Bartosz Szczechowicz, mgr Witold Zych. Przypomnijmy, że autorami tego podręcznika są – oprócz wymienionych pracowników Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania – także nauczyciele akademiccy reprezentujący inne uczelnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński oraz Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach.

We wspomnianym wydarzeniu wzięli udział wszyscy laureaci reprezentujący AWF w Krakowie, a ponadto – z nagrodzonego zespołu – dr Łukasz Nawrot (UEP) oraz dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk, prof. UEK (UEK). Podczas Gali Nauki Polskiej Instytut Przedsiębiorczości i Zarządzania AWF w Krakowie reprezentowała także dr Anna Wilkońska.

Pełny wykaz laureatów jest dostępny na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (https://www.gov.pl/web/nauka/gala-nauki-polskiej---kulminacja-obchodow-dnia-nauki-polskiej) oraz w „Forum Akademickim” (https://miesiecznik.forumakademickie.pl/czasopisma/fa-02-2020/nagrody-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego/).

 • 17 stycznia 2020 r. uruchomiliśmy stronę Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania na Facebooku

Strona działa pod adresem: https://www.facebook.com/ipiz.awf.krakow/ Serdecznie zapraszamy do odwiedzin.

 • Od 1 stycznia 2020 roku, w ramach Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, działa Instytut Przedsiębiorczości i Zarządzania

Instytut Przedsiębiorczości i Zarządzania jest jednym z 3. instytutów działających na Wydziale „Turystyki i Rekreacji” oraz 9 działających w ramach całej Uczelni. Instytut – powołany Zarządzeniem Nr 43/2019 Rektora AWF  w Krakowie – składa się z 4 zakładów:

 • Ekonomii i Zarządzania
 • Statystyki i Informatyki
 • Prawa i Dziedzictwa Kulturowego
 • Coachingu i Innowacyjności

Instytut powstał na bazie potencjału Katedry Polityki Turystycznej, która działała w strukturach Uczelni przez ostatnich kilkanaście lat, a którą z uwagi na swój szerszy niż tylko „turystyczno-rekreacyjny” potencjał, cechowała bliska (zwłaszcza na płaszczyźnie dydaktycznej) współpraca z pozostałymi dwoma Wydziałami Uczelni. Z chwilą przekształcenia katedry w Instytut, ta nasza (tzn. pracowników Katedry zatrudnionych we wszystkich jej zakładach) została nie tylko usankcjonowania, ale także wzmocniona poprzez dołączenie do naszego Instytutowego już teraz Zespołu, nowych pracowników (dwóch Profesorów i jedną Panią Doktor - patrz: informacja poniżej), ale także powołanie  nowej komórki, w postaci Zakładu Coachingu i Innowacyjności.

W związku z przedstawionymi zmianami, nasz podstawowy kanał komunikacji z otoczeniem – zarówno wewnątrz uczelnianym, jak i zewnętrznym – jakim od kilku lat była strona „Z życia katedry” – także ulega zmianie, a właściwie przekształceniu w stronę „Z życia Instytutu”. Jednak funkcje i dotychczasowa formuła działania zasadniczo zostają zachowane. Na stronie „Z życia Instytutu” przedstawiać będziemy – tak jak poprzednio – nasze różnorodne działania, małe i większe osiągnięcia, mamy nadzieję, że także duże i liczne sukcesy itd. Chcemy dzielić się ważnymi informacjami dotyczącymi naszych działań (chcielibyśmy, aby było to tylko sukcesy, ale wiemy, że nie zawsze wszystko odbywa się bezproblemowo, więc i o ewentualnych niepowodzeniach (oby było ich jak najmniej), też będziemy informować. Chcemy bowiem być wiarygodnymi wobec naszych współpracowników i sympatyków, wliczając w to oczywiście – czy raczej przede wszystkim – studentów.

Kończąc ten inauguracyjny wpis, pragniemy ogłosić konkurs na oficjalne logo Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania (Institute of Entrepreneurship and Management), do udziału w którym zapraszamy pracowników i studentów naszej Uczelni. Logo to powinno nawiązywać do specyfiki AWF oraz samego Instytutu, a będziemy się nim posługiwać w kontaktach wewnętrznych oraz zewnętrznych. Propozycje prosimy nadsyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do końca lutego 2020 roku. Dla zwycięskiego projektu Instytut postara się przygotować jakąś skromną nagrodę niespodziankę.

Zapraszamy do lektury strony „Z życia Instytutu” oraz - ewentualnie - współpracy w jej tworzeniu, … przesyłaniu ważnych i ciekawych informacji, opinii ... itd.

"2019"

 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał autorom podręcznika akademickiego pt. „Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej” (PWN, Warszawa 2018) nagrodę zespołową w kategorii znaczących osiągnięć w zakresie dydaktycznym"

Z przyjemnością informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał autorom podręcznika akademickiego pt. „Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej” (PWN, Warszawa 2018) nagrodę zespołową w kategorii znaczących osiągnięć w zakresie dydaktycznym. Podręcznik ten został przygotowany pod redakcją naukową dra Bartosza Szczechowicza, a zespół autorów tworzą pracownicy Zakładu Ekonomii i Zarządzania funkcjonującego w Katedrze Polityki Turystycznej: prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak, dr Małgorzata Kryczka, mgr Paweł Stelmach, dr Bartosz Szczechowicz oraz mgr Witold Zych, a także nauczyciele reprezentujący współpracujące z naszą Katedrą ośrodki akademickie: UE w Krakowie, UE w Poznaniu, UE w Katowicach, UJ oraz AWF w Katowicach. Pełen skład zespołu autorskiego jest podany poniżej.

 • Katedra Polityki Turystycznej przekształca się w Instytut Przedsiębiorczości i Zarządzania"

W związku ze zmianami, jakie w życie akademickie w naszym kraju wniosła ustawa  „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (zwana także Ustawą 2.0 lub Konstytucją dla Nauki) oraz procesem wdrażania jej zapisów w Akademii Wychowania Fizycznego, zmianie ulegnie struktura naszej Uczelni. W ramach Wydziału Turystyki i Rekreacji - w miejsce dotychczasowych pięciu Katedr (tj. Katedry Humanistycznych Podstaw Turystyki; Katedry Przestrzennych i Przyrodniczych Podstaw Turystyki; Katedry Turystyki i Rekreacji; Katedra Rekreacji i Odnowy Biologicznej oraz naszej Katedry Polityki Turystycznej) – powstaną trzy Instytuty: Instytut Turystyki;  Instytut Rekreacji i Sportów Przestrzennych oraz Instytut Przedsiębiorczości i Zarządzania. Nowa struktura AWF Kraków, w ramach której na każdym z trzech Wydziałów Uczelni (Wychowania Fizycznego i Sportu; Rehabilitacji Ruchowej oraz Turystyki i Rekreacji)  powołano po trzy Instytuty, została zatwierdzona na ostatnim posiedzeniu Senatu w dniu 5.12.2019 r.

W wyniku tych decyzji, Katedra Polityki Turystycznej – mająca zdecydowanie poliwalentny charakter, jeśli chodzi o proces dydaktyczny realizowany na naszej Uczelni (nasi pracownicy prowadzą zajęcia praktycznie na wszystkich kierunkach studiów, realizując przedmioty z zakresu: prawa, ekonomii, zarządzania, statystyki itd.), „zasilona” trzema nowymi osobami (profesorami: Jerzym Roszkowskim i Krzysztofem Kagankiem oraz dr Anną Wilkońską) - została przekształcona w Instytut Przedsiębiorczości i Zarządzania, który rozpocznie działalność w dniu 1 stycznia 2020 roku.

Mamy świadomość nowych wyzwań, jakie przed nami stoją (Instytut to jednak „coś więcej” niż Katedra). Zdajemy sobie sprawę z tego, że rośnie nie tylko nasza rola i znaczenie w strukturach AWF Kraków, ale również oczekiwania (nie tylko ze strony władz, ale także studentów naszej Uczelni), jeśli chodzi o nasze działania – tak w sferze dydaktyki, jak i działalności badawczo-naukowej. Jesteśmy jednak pełni energii i pomysłów, aby jak najlepiej realizować w tych nowych warunkach swoje plany i ambicje zawodowe, czerpiąc z tego także satysfakcję osobistą. Cieszymy się również, że w tych nowych warunkach „instytucjonalnych” będziemy działać w dotychczasowym składzie (wszyscy pracownicy Katedry pozostają w strukturach Instytutu), uzupełnionym o wspomniane trzy osoby, które bez wątpienia wzmacniają nasz potencjał naukowy i dydaktyczny. 

 • Dr Małgorzata Kryczka wygłosiła referat na Międzynarodowej Konferencja Naukowej z cyklu Turystyka i Rekreacja w Metropoliach „Turystyka i rekreacja w obszarach metropolitalnych - problemy i wyzwania”

Konferencja była organizowana przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu oraz Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, w terminie 20-21.11.2019 w Poznaniu.

 • Kilkusettysięczny grant na podniesienie jakości kształcenia studentów Turystyki i Rekreacji dla dr. Stanisława Matusika"

Rok 2019 przyniósł sukces kierownikowi Zakładu Statystyki i Informatyki dr. Stanisławowi Matusikowi w postaci pozyskania kilkusettysięcznego grantu na podniesienie jakości kształcenia studentów Turystyki i Rekreacji w kierunku prowadzenia małej firmy, jak też wzbogacenia wiedzy studentów. Projekt realizowany będzie w formie zajęć fakultatywnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W ramach projektu finansowane są różne dziania na AWF Kraków zwiększające jej potencjał i podniesienie jakości Kształcenia poprzez m. in. finansowanie nowych elementów kształcenia (nowe przedmioty/specjalności), szkolenia certyfikowane dla studentów, płatne staże zawodowe, szkolenia i staże podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej, rozwój systemów informatycznych zarządzania uczelnią itp. Grant ten związany jest też z budową pracowni komputerowej do prowadzenie tych szkoleń, jak również uzyskiwania certyfikatów przez studentów poprzez nabywanie umiejętności dzięki szkoleniom prowadzonym przez specjalistów spoza uczelni.

 • Powołanie Pracowni Badań i Analiz Statystycznych w ramach Centralnego Laboratorium Naukowo-Badawczego AWF Kraków

Miło nam poinformować, że w ramach Centralnego Laboratorium Naukowo-Badawczego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie powołana została Pracownia Badań i Analiz Statystycznych, działająca przy Zakładzie Statystyki i Informatyki. Pracownia ta, kierowana przez dr. Stanisława Matusika uzyskała bardzo wysokie oceny podczas audytu zgodności z normami ISO 9001-2015. W 2020 r. przewidziany jest dalszy rozwój w zakresie sprzętu komputerowego.

 • Mgr Jan Niemiec wybrany na członka Krajowej Rady Komorniczej na lata 2020-2023

Pracownicy Katedry zdobywając nowe kwalifikacje sięgają niekiedy do dziedzin wiedzy zasadniczo różnych od tematyki zajęć, które prowadzą. Nasz kolega mgr Jan Niemiec z Zakładu Statystyki i Informatyki (wcześniej absolwent informatyki UJ) ukończył studia na kierunku prawo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Będąc asesorem, w dniu 9 grudnia 2019 r. został wybrany przez Walne Zgromadzenie Izby Komorniczej w Krakowie (w skład której  wchodzi ok. 180 komorników i 180 asesorów) na członka Krajowej Rady Komorniczej na lata 2020-2023.

 • Dr Piotr Cybula poprowadził szkolenie dla radców prawnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie

30 listopada 2019 r. dr Piotr Cybula poprowadził w Rzeszowie szkolenie dla radców prawnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie na temat: "Problematyka odpowiedzialności turystycznych biur podróży za poniesione przez klientów szkody majątkowe i niemajątkowe".

 • Mgr Robert Krupa wziął udział w projekcie fuzji operacyjnej BNP Paribas i Raiffeisen Bank

Mgr Robert Krupa wziął udział w projekcie fuzji operacyjnej dwóch Banków: BNP Paribas i Raiffeisen Bank. W jej ramach w dniach 8 – 11.11.2019 odbyła się migracja danych między systemami centralnymi obydwu Banków. Okres przygotowań do tej operacji trwał 2 lata. Proces budowany był z zaangażowaniem firm analitycznych i programistycznych z udziałem szerokich grup testerów. Podsumowując w trakcie projektu przeprowadzono  4 próby generalne symulujące proces migracji, oraz około 80 000 godzin ćwiczeń i treningów. Zaś w trakcie procesu migracji wykonano około 1600 zadań wymagających odpowiedniej synchronizacji i dla zobrazowania przetworzono 2 miliardy bajtów danych. Co najważniejsze cały proces migracji trwającej non stop 3 doby pozwolił bez zakłóceń kontynuować działalność operacyjną Banku.

 • Do Zespołu pracowników Katedry Polityki Turystycznej (aktualnie Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania) dołączył mgr Grzegorz Kromka

Miło nam poinformować, że z dniem 1 października 2019 r. do Zespołu pracowników Katedry Polityki Turystycznej dołączył mgr Grzegorz Kromka, absolwent kierunku „Turystyka i Rekreacja” Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, były (w latach 2016-2019) Prezes  Koła Naukowego „AZYMUT”, działającego na naszej Uczelni. Serdecznie witamy w naszym gronie oraz życzymy wielu sukcesów.

 • „E-turystyka”– pierwszy semestr i pierwsze doświadczenia z realizacji nowej specjalności już za nami"

Katedra Polityki Turystycznej, z uwagi na swoją poliwalentność oraz fakt, że jej pracownicy realizują zajęcia na wszystkich Wydziałach i kierunkach studiów (z zakresu prawa, ekonomii, zarządzania czy statystyki i informatyki) odrywa bardzo ważną rolę w realizacji całego procesu kształcenia w krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Szczególnie ważne jednak dla naszej Katedry jest kształcenie na „macierzystym”  Wydziale Turystyki i Rekreacji. Mając to na uwadze ‒ a także starając się proaktywnie reagować na dynamiczne zmiany zachodzące na rynku turystycznym i rekreacyjnym ‒ pracownicy naszej Katedry proponują studentom kierunku „Turystyka i rekreacja” kształcenie na dwóch specjalnościach: „E-turystyka” na studiach licencjackich i „Zarządzanie Biznesem Turystycznym” na studiach magisterskich uzupełniających, a także na dwóch fakultetach zawodowych „Promocja w Internecie” i „Zarządzanie przychodami (Revenue manager)”. 

W ubiegłym roku akademickim uruchomiona została specjalność „E-turystyka” (warto dodać, że stało się to także dzięki staraniom samych studentów, którzy m.in.  przygotowali specjalny film promujący obie nasze specjalności – patrz: https://www.youtube.com/watch?v=__JpdsYDMSQ). Już pierwsze doświadczenia wynikające z realizacji tej specjalności pozwalają stwierdzić, że stała się ona swoistym generatorem wielu nowych projektów, rozwijanych sieciowo przez pracowników Katedry, we współpracy ze studentami i absolwentami oraz firmami z otoczenia gospodarczego. Utworzona i rozwijana obecnie sieć partnerstw z kluczowymi firmami z branży dostawców nowoczesnych technologii dla sektora turystyki służy nie tylko udoskonaleniu procesu dydaktycznego, ale także ułatwieniu studentom startu zawodowego po ukończeniu studiów (m.in. poprzez praktyki zawodowe w czołowych firmach działających na e-turystycznym rynku). Więcej informacji na ten temat Czytelnik znajdzie na specjalistycznym blogu obu specjalności i fakultetów pod linkiem: https://ebtir.wordpress.com/ oraz profilu: https://www.facebook.com/groups/206216893635651/

 • Dr Tomasz Wałek współautorem raportu pt. Badania opinii pracodawców na temat obecnych i przyszłych kompetencji pracowników w sektorze turystyki Sektorowej rady ds. kompetencji w Turystyce Instytutu Turystyki w Krakowie

20 lipca 2019 r. Sektorowa rada ds. kompetencji w Turystyce Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o. opublikowała raport pt. Badania opinii pracodawców na temat obecnych i przyszłych kompetencji pracowników w sektorze turystyki. Dr Tomasz Wałek był odpowiedzialny za opracowanie dot. badań opinii pracodawców dotyczących kompetencji kadr w podsektorze gastronomii. System Rad ds. Kompetencji to projekt opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Ideą działania PARP-u było utworzenie na poziomie branż samoregulującego się systemu, angażującego środowisko biznesu, edukację oraz administrację. Bazą tego systemu są doświadczenia tych środowisk i wyniki badań rynku pracy. Natomiast celem tego przedsięwzięcia jest wypracowanie rozwiązań zmierzających do dopasowania systemu kształcenia do zapotrzebowania danego sektora, branży, sytuacji na rynku pracy. Rada ds. Kompetencji dla Sektora Turystyki jest jedną z 6 Sektorowych Rad wyłonionych w Konkursie ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( dalej PO WER).

 • Grant dla dr. Tomasza Wałka na projekt pt. Poczucie bezpieczeństwa uczestników imprez masowych a wizerunek Tauron Areny Kraków

W lipcu 2019 r. Dział Nauki AWF w Krakowie rozpatrzył pozytywnie wniosek dr. Tomasza Wałka o sfinansowanie projektu badawczego realizowanego w ramach badań naukowych. Tytuł projektu to:  Poczucie bezpieczeństwa uczestników imprez masowych a wizerunek Tauron Areny Kraków. Termin realizacji badań: 9.2019 r. – 1.2021 r. Projekt badawczy ma na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie: jaki jest obecnie poziom bezpieczeństwa wśród uczestników imprez organizowanych w Tauron Arena Kraków oraz jego wpływ na wizerunek wyżej wymienionego obiektu za pomocą przeprowadzonych badań empirycznych. Planowane badania to element działań systemowych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom społecznym. Diagnoza środowiska uczestników imprez masowych jest unikatowym źródłem informacji na temat m. in. niebezpieczeństw, poczucia bezpieczeństwa, które dotyczą osób uczestniczących w imprezach masowych.

 • Ukazała się monografia dr. Tomasza Wałka pt. "Zarządzanie bezpieczeństwem w wymiarze lokalnym. System, strategia, ryzyko"

W maju 2019 r. ukazała się monografia autorstwa dr. Tomasza Wałka. Fragment wstępu: Książka Zarządzanie bezpieczeństwem w wymiarze lokalnym. System, strategia, ryzyko - ma na celu ukazanie złożoności oraz interdyscyplinarności procesu zarządzania bezpieczeństwem na poziomie samorządu lokalnego. Autor porządkuje oraz charakteryzuje zagadnienia dotyczące podstaw prawnych funkcjonowania organów samorządu lokalnego w zakresie bezpieczeństwa i profilaktyki, uzupełniając zebraną wiedzę o treści dotyczące realizacji ustawowo nałożonych zadań, tych stałych, jak również doraźnych wynikających z lokalnej specyfiki i zagrożeń. W treści publikacji uwzględniono m. in. problematykę zapewnienia bezpieczeństwa turystom przez samorządy lokalne, zarządzania bezpieczeństwem w turystyce.

 • Profesor Wieław Alejziak promotorem rozprawy doktorskiej mgra Grzegorza Kromki

Decyzją Rady Wydziału Turystyki i Rekreacji z dnia 21 marca 2019 r. prof. nadzw. dr hab. Wieław Alejziak został wyznaczony do pełnienia roli promotora rozprawy doktorskiej mgra Grzegorza Kromki (tytuł rozprawy: Rola i znaczenie mediów społecznościowych w promowaniu kultury fizycznej). Rolę promotora pomocniczego powierzono z kolei dr. Bartoszowi Szczechowiczowi.

 • Studentki kierunku Kosmetologia pod kierunkiem dra Bartosza Szczechowicza zrealizowały badania empiryczne wśród przedsiębiorstw świadczących usługi kosmetyczne

W marcu 2019 r. studentki kierunku Kosmetologia (Wydział Rehabilitacji Ruchowej) w ramach zajęć z przedmiotu „Techniki sprzedażowe w kosmetologii” – działając pod kierunkiem dra Bartosza Szczechowicza – przygotowały i zrealizowały badania empiryczne wśród przedsiębiorstw oferujących kosmetyki oraz świadczących usługi kosmetyczne. Celem badań była identyfikacja standardów obsługi przedsprzedażowej klienta, począwszy od nawiązania kontaktu między klientem a sprzedawcą, aż do momentu, w którym klient podejmuje decyzję o dokonaniu albo nie dokonaniu zakupu zaoferowanego mu produktu. Badanie zostało zrealizowane metodą mystery shopping i pozwoliło na pozyskanie opinii tajemniczych klientek o ponad 100 przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie Krakowa i okolic. Jego wyniki zostaną opublikowane w monografii będącej rezultatem realizacji projektu pt. "Analiza rynku usług kosmetycznych w Krakowie – aktualny stan i perspektywy rozwoju – ze szczególnym uwzględnieniem aspektów edukacyjnych i rynku pracy" (nr projektu 133/BS/KPT/2018).

 • Uroczysta promocja księgi pt. "Prawne aspekty podróży i turystyki - historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci profesora Janusza Sondla" pod red. Piotra Cybuli w auli Collegium Maius UJ

11 stycznia na specjalnym spotkaniu w auli Collegium Maius zebrali się przedstawiciele władz UJ - rektor prof. Wojciech Nowak, prorektorzy prof. Dorota Malec i prof. Armen Edigarian, przybyli z wielu ośrodków naukowych prawnicy oraz naukowcy zajmujący się turystyką, w tym także przedstawiciele Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, a przede wszystkim rodzina zmarłego w 2017 roku prof. Janusza Sondla. Na ręce wdowy Pana Profesora - Elżbiety Sondel, przekazana została księga pt. "Prawne aspekty podróży i turystyki - historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci profesora Janusza Sondla" przygotowana pod red. Piotra Cybuli z Zakładu Prawa. Wydawnictwo, które przygotowane zostało dla uczczenia 80. urodzin i 40-lecia pracy na krakowskiej AWF wybitnego znawcy prawa rzymskiego i prawa turystycznego, miało być ofiarowane jubilatowi, plany te niestety przekreśliła śmierć Profesora. Na ponad 660 stronach znalazły się m.in. takie zagadnienia jak studia dotyczące turystyki w antycznej Grecji i Rzymie - jak na przykład o zakazach przemieszczania się po Imperium Rzymskim, o prawnych regulacjach transportu morskiego, o odpowiedzialności armatorów i oberżystów, o ówczesnych znakach drogowych, jakimi były kamienie milowe. Turystyce w późniejszych czasach poświęcone są między innymi teksty o prawnych uregulowaniach dotyczących podróżujących w okresie średniowiecza pielgrzymów czy też o podróżach kupców, jak również teksty na temat powstawania - znacznie już później - pierwszych towarzystw turystycznych i ich działalności. W księdze znajdują się wreszcie artykuły odnoszące się do różnych zagadnień współczesnego prawa turystycznego, które przez autorów analizowane są od strony praw człowieka, prawa konstytucyjnego, europejskiego, karnego oraz cywilnego. Wśród aspektów współczesnego prawa turystycznego pojawiają się takie zagadnienia jak m.in. turystyka medyczna, internetowe pośrednictwo w najmie obiektów wakacyjnych, ochrona praw podróżnych, turystyka górska, odpowiedzialność odszkodowawcza za zmarnowany urlop, czy za niewłaściwe wykonanie usługi transportu, odpowiedzialność kontraktowa agentów handlingowych w lotnictwie cywilnym. Jej współautorami są m.in. prof. Wiesław Alejziak, dr Jerzy Raciborski, dr Krzysztof Sondel oraz dr Piotr Cybula.

Więcej informacji o uroczystości na stronie UJ: "Prawne aspekty podróży i turystyki" - księga upamiętniająca prof. Janusza Sondla (źródło powyższych zdjęć).

Więcej informacji o jubileuszowej księdze na stronie Wydawnictwa UJ: Prawne aspekty podróży i turystyki - historia i współczesność.

 • Szkolenia z zakresu oprogramowania hotelowego zorganizowane przez dr. Piotra Lewickiego we współpracy z firmą KajWare

W styczniu we współpracy z firmą KajWare przeprowadzone zostały szkolenia z zakresu oprogramowania hotelowego na dwóch poziomach: recepcja oraz kadra zarządzająca. W szkoleniach brali udział przede wszystkim  studenci pierwszego roku SUM na kierunku Turystyka i Rekreacja.

"2018"

 • Referaty dr. Jerzego Raciborskiego i dr. Piotra Cybuli na konferencji pt. "Rynek pracy przewodników turystycznych, pilotów wycieczek i animatorów czasu wolnego" w Krakowie

6 grudnia obyła się w Krakowie konferencja pt. "Rynek pracy przewodników turystycznych, pilotów wycieczek i animatorów czasu wolnego". Została ona przygotowana pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki przez nasz Wydział oraz Urząd Miasta Krakowa. Na konferencji przedstawione zostały trzy referaty przez pracowników naszej Katedry. Dr Jerzy Raciborski przedstawił dwa referaty - pierwszy na temat "Badania rynku przewodników miejskich zlecone przez Urząd Miasta Krakowa. Podstawy prawne świadczenia usług przewodników miejskich"; drugi pt. "Uznawanie kwalifikacji przewodników górskich w Europie". Z kolei dr Piotr Cybula wygłosił referat na temat "Prawne aspekty usług pilotów wycieczek - między teorią a praktyką".

 

 • Specjalność E-turystyka zwyciężyła w wyborach specjalności na studiach licencjackich kierunku Turystyka i Rekreacja

W wyborach specjalności na studiach licencjackich stacjonarnych dokonywanych przez studentów II roku kierunku Turystyka i Rekreacja największą popularnością cieszyła się specjalność E-turystyka. Jest to propozycja Katedry Polityki Turystycznej. Ma ona na celu przede wszystkim przygotowanie studentów do skutecznego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przyszłej pracy zawodowej.

 • Dr Piotr Cybula uczestnikiem panelu na 16. Krakowskim Festiwalu Górskim

Podczas 16. Krakowskiego Festiwalu Górskiego (Kraków, 1 grudnia) odbył się panel poświęcony przewodnictwu górskiemu w Polsce. Jednym z uczestników panelu był dr Piotr Cybula z Zakładu Prawa

 • Drugi etap międzywydziałowego projektu badawczego Katedry Polityki Turystycznej i Katedry Kosmetologii pt. "Analiza rynku usług kosmetycznych w Krakowie - aktualny stan i perspektywy rozwoju - ze szczególnym uwzględnieniem aspektów edukacyjnych i rynku pracy"

W listopadzie 2018 r. – wraz z decyzją o przyznaniu środków na kontynuację badań – uruchomiony został drugi etap międzywydziałowego projektu badawczego realizowanego wspólnie przez Katedrę Polityki Turystycznej (Wydział Turystyki i Rekreacji) oraz Katedrę Kosmetologii (Wydział Rehabilitacji Ruchowej) "Analiza rynku usług kosmetycznych w Krakowie - aktualny stan i perspektywy rozwoju - ze szczególnym uwzględnieniem aspektów edukacyjnych i rynku pracy" (nr projektu 133/BS/KPT/2018). Kierownikiem projektu jest prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak, a w skład Zespołu badawczego wchodzą także: Prof. nadzw. dr hab. Wanda Pilch; dr Anna Piotrowska;  dr Małgorzata Kryczka;  dr Bartosz Szczechowicz; dr Jerzy Raciborski oraz dr Stanisław Matusik. Więcej we wpisie pt. Analiza rynku usług kosmetycznych w Krakowie - projekt pod kierownictwem prof. Wiesława Alejziaka na stronie głównej Wydziału.

 • Referat Prof. Wiesława Alejziaka na IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Aktywność ruchowa na obszarach górskich Polski i świata” w Szklarskiej Porębie

W dniach 29-30 listopada w Szklarskiej Porębie odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktywność ruchowa na obszarach górskich Polski i świata, zorganizowana przez Katedrę Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W składzie Rady Naukowej Konferencji znaleźli się m.in. – reprezentujący AWF w Krakowie – prof. dr hab. Andrzej Klimek oraz prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak, który w czasie sesji plenarnej wygłosił referat na temat „Rola i znaczenie organizacji międzynarodowych w krzewieniu aktywności ruchowej oraz rozwoju turystyki na obszarach górskich”. Relacja z konferencji dostępna jest: tutaj.

 • Referat Prof. Wiesława Alejziaka i dr. Bartosza Szczechowicza na Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki” w Poznaniu"

W dniach 27-28 listopada w Poznaniu miała miejsce Ogólnopolska Konferencja pt. „Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki” zorganizowana przez Katedrę Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W konferencji wziął udział prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak, który został także zaproszony przez organizatorów do Rady Naukowej. Jego referat (przygotowany wspólnie z dr. Bartoszem Szczechowiczem) pt. „Globalizacja a rozwój turystyki – implikacje dla planowania i polityki turystycznej” zainaugurował obrady plenarne w pierwszym dniu konferencji. 

 • Dr Jerzy Raciborski i dr Piotr Cybula przeprowadzili szkolenie na IX Ogólnopolskiej Konferencji Turystyczno-Transportowej w Krakowie"

Podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji Turystyczno-Transportowej (Kraków, 14-15 listopada) dr Jerzy Raciborski i dr Piotr Cybula przeprowadzili na zaproszenie organizatorów kilkugodzinne szkolenie na temat ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

 • Dr Piotr Cybula przeprowadził zajęcia pt. "Ochrona Praw Konsumentów w turystyce - warsztaty" na studiach podyplomowych "Prawo Ochrony Konsumentów" Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk"

W dniu 28 października dr Piotr Cybula przeprowadził zajęcia pt. "Ochrona Praw Konsumentów w turystyce - warsztaty" w ramach realizowanych przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk studiach podyplomowych "Prawo Ochrony Konsumentów".

 • Referat dr. Bartosza Szczechowicza na VI Ogólnopolskiej Konferencji Katedr i Zakładów Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych w Krakowie

W dniach 22-23 października w Krakowie odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych, zorganizowana przez Katedrę Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Zakład Przedsiębiorczości w Turystyce Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naszą Katedrę reprezentował dr Bartosz Szczechowicz z Zakładu Ekonomii i Zarządzania, który był członkiem Rady Programowej tej konferencji oraz wygłosił referat pt. "Doświadczenie jako przedmiot wymiany rynkowej - refleksje teoretyczne i metodologiczne na kanwie turystyki sportowej". Więcej informacji na stronie https://zkt2018.syskonf.pl/.

 • Dr Piotr Cybula otrzymał dyplom Marszałka Województwa Małopolskiego za wkład w rozwój i promocję turystyki w Województwie Małopolskim"

W dniu 5 października 2018 r. w Rytrze odbył się wielki finał „Wielkiego Odkrywania Małopolski” 2018. Przy okazji wręczono dyplomy Marszałka Województwa Małopolskiego za wkład w rozwój i promocję turystyki w Województwie Małopolskim. Jedną z wyróżnionych osób został dr Piotr Cybula z Zakładu Prawa.

Źródło: Wielki finał odkrywania Małopolski

 • Prof. Wiesław Alejziak i dr Bartosz Szczechowicz uhonorowani odznaczeniami państwowymi za osiągnięcia w sferze działalności naukowej

Podczas inauguracji roku akademickiego 2018/2019 (5 października) dwóch pracowników naszej Katedry zostało uhonorowanych odznaczeniami państwowymi za osiągnięcia w sferze działalności naukowej.

Byli to:

prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak (odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi):

oraz dr Bartosz Szczechowicz (odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi).

 • Dr Piotr Cybula prowadził szkolenie dla powiatowych rzeczników konsumenta z województwa śląskiego

12 czerwca w Katowicach dr Piotr Cybula prowadził szkolenie dla kilkudziesięciu powiatowych rzeczników konsumenta z terenu województwa śląskiego. Dotyczyło ono ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

 • Prof. Wiesław Alejziak ekspertem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Programie Operacyjnym "Inteligentny Rozwój"

W związku z nowelizacją ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wprowadziła nowy regulamin naboru kandydatów na ekspertów oraz współpracy z ekspertami. Dotychczasowi eksperci musieli przejść dodatkowe szkolenia i uzyskać różne certyfikaty (m.in. Centralnego Biura Antykorupcyjnego). W szkoleniach takich uczestniczył prof. W. Alejziak, pozytywnie zdając egzaminy końcowe oraz uzyskując stosowne certyfikaty w trzech dziedzinach: „Korupcja w administracji publicznej”, „Korupcja w biznesie” oraz „Przeciwdziałanie korupcji”. Prof. W. Alejziak, który został ekspertem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Programie Operacyjnym "Inteligentny Rozwój", realizowanym w latach 2014-2020, jest - jak na razie - jednym z dwóch ekspertów z zakresu turystyki, która ujęta jest w dziedzinie "Turystyka. Edukacja. Doradztwo".

 • Dr Bartosz Szczechowicz wygłosił referat na X Konferencji Naukowej pt. "Marketing turystyczny" w Międzyzdrojach

W dniach 28-29.05 w Międzyzdrojach odbyła się X Konferencja Naukowa pt. "Marketing turystyczny", zorganizowana przez Instytut Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie. Naszą Katedrę reprezentował dr Bartosz Szczechowicz z Zakładu Ekonomii i Zarządzania, który był też członkiem Komitetu Organizacyjnego tej konferencji. Więcej informacji na stronie PTE Oddział w Szczecinie.

 • Dr Bartosz Szczechowicz członkiem zwycięskiej drużyny AWF Kraków w Turnieju Szachowym na Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie

Szachiści z naszej uczelni wygrali Turniej Szachowy rozgrywany w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie w dniach 24.03-19.05. W sześcioosobowej drużynie wystąpił dr Bartosz Szczechowicz z Zakładu Ekonomii i Zarządzania. Więcej szczegółów na stronie: Turniej Szachowy Festiwalu Nauki 2018.

 • Referat dr. Jerzego Raciborskiego na spotkaniu dla przedsiębiorców poświęconego nowej ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

18 maja Departament Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zorganizował na AGH spotkanie dla przedsiębiorców poświęcone nowej ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Jeden z dwóch głównych merytorycznych referatów przedstawił na nim dr Jerzy Raciborski z Zakładu Prawa, który w końcowej części spotkania odpowiadał także na pytania i wątpliwości uczestników związane z praktycznym wymiarem tej ustawy. O spotkaniu napisali m.in. portal TUR-INFO oraz Małopolska Organizacja Turystyczna.

 • Ukazał się podręcznik przygotowany pod red. dr. Bartosza Szczechowicza podręcznik pt. „Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej

W marcu 2018 r. ukazał się przygotowany pod red. dr. Bartosza Szczechowicza podręcznik pt. „Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej” (PWN, Warszawa). Podręcznik ten jest efektem kilkuletniej pracy zespołu 14 nauczycieli akademickich, reprezentujących 6 szkół wyższych kształcących specjalistów z zakresu turystyki i rekreacji, tj.: AWF w Krakowie, UE w Krakowie, UE w Poznaniu, UE w Katowicach, UJ oraz AWF w Katowicach. Naszą Katedrę reprezentowali pracownicy Zakładu Ekonomii i Zarządzania, w tym: prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak, dr Małgorzata Kryczka, mgr Paweł Stelmach, dr Bartosz Szczechowicz oraz mgr Witold Zych. Więcej informacji na stronie Wydawnictwa. Ekonomia

 • Porozumienie pomiędzy AWF Kraków a Gminą Niepołomice z inicjatywy dr. Krzysztofa Sondla

29 marca zostało zawarte porozumienie pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie a Gminą Niepołomice. Jednym z inicjatorów tego porozumienia był dr Krzysztof Sondel z Zakładu Prawa naszej Katedry, a jednocześnie radny Rady Miejskiej w Niepołomicach. Więcej na temat tego porozumienia można przeczytać w majowym numerze "Gazety Niepołomickiej" (s. 4) a także na stronie internetowej Gminy Niepołomice.

 • Katedra Polityki Turystycznej współpracuje z Akademiami Wychowania Fizycznego Katowicach i Wrocławiu

W ramach współpracy pomiędzy trzema ośrodkami naukowymi zaangażowanymi w badania nad turystyką, w postaci trzech kierunkowych „turystycznych” Katedr, działających w trzech Akademiach Wychowania Fizycznego (w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu) podjęto działania mające na celu stworzenie wieloletniego wspólnego programu badań nad rolą i znaczeniem wydarzeń sportowych i kulturalnych dla rozwoju turystyki w obszarach goszczących. W wyniku dotychczasowych konsultacji, które odbyły się przy okazji kilku konferencji oraz specjalnie w tym celu organizowanych spotkań osób reprezentujących wspomniane trzy ośrodki naukowe, w tym zwłaszcza spotkania zorganizowanego z inicjatywy Prorektora AWF w Katowicach prof. nadzw. dr hab. Rajmunda Tomika, które odbyło się w dniu 10.01.2018 r. w Katowicach (w którym uczestniczyli także: prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak i dr Bartosz Szczechowicz z ramienia Katedry Polityki Turystycznej AWF w Krakowie oraz prof. dr hab. Janusza Olearnika i prof. nadzw. dr hab. Piotra Oleśniewicz – z ramienia Katedry Turystyki AWF Wrocław), podjęto decyzję o przygotowaniu koncepcji badań, które będą realizowane w pierwszej kolejności, tj. w 2018 roku. Na tym ostatnim spotkaniu wstępnie uzgodniono ich temat oraz omówiono zakres czasowy, przestrzenny i przedmiotowy, a także podjęto decyzję o rozpoczęciu prac nad opracowaniem podstawowych założeń metodologicznych, które - mając uniwersalny charakter - mogłyby być wykorzystywane w różnych konkretnych badaniach.

 "2017"

 • Artykuł dr. Bartosza Szczechowicza pt. Wspomnienie o Profesorze Janie Szumilaku (1941-2017) w czasopismie "Folia Turistica"

W 45. numerze czasopisma "Folia Turistica" ukazał się artykuł autorstwa dr. Bartosza Szczechowicza pt. Wspomnienie o Profesorze Janie Szumilaku (1941-2017).

 • Prof. Wiesław Alejziak Ekspertem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

22 listopada 2017 r. opublikowano Zaktualizowany Wykaz Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wśród ekspertów znalazł się prof. Wiesław Alejziak. Został on zaklasyfikowany jako ekspert w zakresie prac badawczo rozwojowych w dwóch dziedzinach: 1. „Turystyka zdrowotna i prozdrowotna” oraz 2 – „Branża targowo-konferencyjna”. Więcej informacji: "Zaktualizowany Wykaz Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego".

 • Wykład Prof. Wiesława Alejziaka na otwartym zebraniu naukowym Katedry Turystyki i Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej AWF Katowicach

7 listopada 2017 r. w Katowicach odbyło się otwarte zebranie naukowe Katedry Turystyki i Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej tamtejszej AWF, podczas którego wykład na temat „Podstawowe paradygmaty, podejścia i metody badawcze w studiach nad turystyką” wygłosił kierownik naszej Katedry – prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak. W czasie wykładu – na prośbę strony zapraszającej – przedstawiona została również polityka wydawnicza i wymagania dotyczące publikacji w prestiżowych zagranicznych i polskich czasopismach naukowych. W czasie dyskusji po wykładzie problematyka ta została szczegółowo przedstawiona na przykładzie czasopisma „Folia Turistica”, którego redaktorem naczelnym jest prof. Alejziak. Ten gościnny wykład wpisuje się w całą serię podobnych wykładów, jakie wcześniej Profesor wygłaszał już na m.in. uniwersytetach w Łodzi, Toruniu, Rzeszowie, Kielcach, Warszawie  itd. Poniżej zamieszczamy plakat informujący o problematyce tego wykładu.

 • Konferencja pr. "Prawne aspekty turystyki i młodzieży" zorganizowana przez dr. Piotra Cybulę w ramach współpracy z COTG PTTK w Krakowie

 20 października 2017 r. odbyła się konferencja pr. "Prawne aspekty turystyki i młodzieży" zorganizowana przez dr. Piotra Cybulę w ramach współpracy z COTG PTTK w Krakowie. Patronat merytoryczny nad konferencją sprawował Zakład Prawa naszej Kadry. Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Opublikowana w związku z tą konferencją publikacja na temat prawnych aspektów turystyki dzieci i młodzieży dostępna na stronie COTG PTTK.  

 • Zmarł prof. zw. dr hab. Janusz Sondel

12 września zmarł prof. zw. dr hab. Janusz Sondel. Członkom naszej wspólnoty akademickiej prof. Janusz Sondel znany był przede wszystkim jako wychowawca wielu pokoleń młodzieży, kilkudziesięcioletni pracownik naszej uczelni, prowadzący zajęcia z prawa w turystyce. Był także kierownikiem Katedry Polityki Turystycznej. Profesor Janusz Sondel związany był również z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie zajmował się przede wszystkim prawem rzymskim. Był prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1990-1993, prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji (1981-1987), kierownikiem Zakładu Prawa Rzymskiego (1984-1987) oraz Katedry Prawa Rzymskiego (2003–2007). Rezultatem jego pracy leksykograficznej jest "Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków", który przyniósł mu tzw. polskiego Nobla - nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz nagrodę Rektora UJ „Laur Jagielloński”.

 • Prof. Wiesław Alejziak członkiem Rady Naukowej dla projektu Krajowego Centrum Aktywnego Wypoczynku

20 czerwca powołano Radę Naukową dla projektu Krajowego Centrum Aktywnego Wypoczynku (KCAW), w skład której weszło ośmiu wybitnych profesorów  i trzech doktorów z kilku uczelni (m.in. UJ, AGH, UEK, UŚ) oraz innych ważnych polskich instytucji (np. Polski Klub Ekologiczny, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska) zaangażowanych w realizacje projektu. Jednym z jej członków Rady został prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak, który pełni także funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej Projektu). KCAW jest jednym z największych pod względem rozmachu, zaangażowanych środków oraz zaangażowania społeczności lokalnych projektów dotyczących turystyki i wypoczynku w Polce. Więcej informacji: http://kotarzarena.pl/ 

"2016"

 • 8 grudnia 2016 r. odbyła się uroczysta Gala Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój”, w czasie której  absolwentka kierunku „Turystyka i Rekreacja” naszej uczelni Dominika Cymerman odebrała wyróżnienie w „Konkursie na najlepszą pracę magisterską dotyczącą konkurencyjności Polski”. Ten prestiżowy konkurs organizowany jest przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Uniwersytet Warszawski, a także ministerstwa: Finansów i Rozwoju oraz Sportu i Turystyki, Dziedzictwa Narodowego i Spraw Zagranicznych. Tytuł pracy mgr D. Cymermann: Znaczenie branż kreatywnych dla turystyki w miastach, praca została napisana pod kierunkiem prof. nadzw. dr. hab. Wiesława Alejziaka.

 • Podczas V Ogólnopolskiego Forum Agentów Biur Podróży, które odbyło się 23 listopada 2016 r. dr Piotr Cybula przedstawił referat pt. "Umowa agencyjna w orzecznictwie sądów polskich". 

 • W kwietniu prof. Wiesław Alejziak rozpoczął realizację międzynarodowych badań na temat roli czasopism naukowych we współczesnej nauce oraz wyzwań przed jakimi, zwłaszcza w wobec nowych tendencji w dziedzinie transferowania i upowszechniania wiedzy (w tym idei Open Acces, blogosfery naukowej oraz mediów społecznościowych, czy portali takich jak: ResearchGate czy Academia.edu). Badania prowadzone są wśród redaktorów naczelnych oraz członków rad naukowych i kolegiów redakcyjnych najlepszych czasopism z zakresu turystyki w Polsce i na świecie. W pierwszym etapie badań uzyskano odpowiedzi od 48 respondentów, pochodzących z 14 krajów świata (z trzech kontynentów), którzy reprezentowali kilkadziesiąt czasopism turystycznych, w tym 10 polskich). Wstępne wyniki badań zostały zaprezentowane przez profesora w grudniu w czasie sesji plenarnej VIII Gremium Ekspertów Turystyki.
  Publikacja:  Alejziak W., Liszewski S., Rola czasopism naukowych w transferze wiedzy w turystyce, [w:] „Folia Turistica”, nr 41, 2016, ss. 81-135. DOI: 10.5604/01.3001.0010.4005. Online: https://www.researchgate.net/publication/319602412_The_Role_of_Scientific_Journals_in_Knowledge_Transfer_in_Tourism
  Badania będą kontynuowane, a docelowo zostanie nimi objętych 50 najlepszych czasopism międzynarodowych oraz istniejących 15 polskich periodyków naukowych z zakresu turystyki.

"2015"

 • 13 maja 2015 w siedzibie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK odbyła się debata na temat: "Czy ustawa o usługach turystycznych powinna być zastąpiona ustawą o turystyce?". Spotkanie zostało zorganizowane przez Zakład Prawa wspólnie z Krakowską Izbą Turystyki oraz Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej PTTK. Referaty na spotkaniu przedstawili m.in. prof. Wiesław Alejziak, dr Piotr Cybula i dr Jerzy Raciborski. Sprawozdanie z debaty opublikował serwis TUR-INFO: "Jaka ustawa powinna regulować turystykę".