Na kierunku turystyka i rekreacja na Wydziale Turystyki i Rekreacji Uczelnia przygotowuje swoich absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych, zakładach hotelowych, organizacjach i placówkach prowadzących działalność w dziedzinie rekreacji (w stowarzyszeniach kultury fizycznej, domach kultury, ośrodkach wczasowych, zakładach odnowy biologicznej i psychicznej) oraz do samodzielnego zarządzania i kierowania jednostkami gospodarczymi w turystyce i rekreacji.

Studia pierwszego stopnia

Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata.
Uzyskują wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych.
Są przygotowani do organizowania pracy i podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, przygotowywania oferty turystyczno-rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców.
Posiadają umiejętność komunikowania się co najmniej w dwóch językach obcych.
Absolwenci przygotowani są do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych i hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych, administracji rządowej i samorządowej, a także w różnego typu organizacjach i placówkach prowadzących działalność w dziedzinie rekreacji (w stowarzyszeniach
kultury fizycznej, domach kultury).
W trakcie studiów studenci wybierają jedną ze specjalności zawodowych:
obsługę ruchu turystycznego, hotelarstwo, rekreację ruchową lub odnowę psychosomatyczną.
Liczba miejsc na specjalnościach może być ograniczona.
Studenci realizują także specjalność instruktorską wymaganą dla uzyskania uprawnień instruktora rekreacji oraz szkolenie wymagane do ubiegania się o uprawnienia pilota wycieczek.


Studia drugiego stopnia

Absolwenci uzyskują tytuł magistra.
Są przygotowani do samodzielnego zarządzania i kierowania jednostkami gospodarczymi i zespołami ludzkimi w turystyce i rekreacji.
Posiadają wiedzę i umiejętności umożliwiające podejmowanie samodzielnej działalności menadżerskiej w obszarze turystyki i rekreacji, podejmowania decyzji, kreatywnego rozwiązywania problemów.
Absolwenci są przygotowani do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich


Ogłoszenia dla studentów

 
Rozkłady zajęć Turystyka i Rekreacja
 
Plany studiów - Turystyka i Rekreacja  
   
Harmonogramy - Turystyka i Rekreacja 
 

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login