Aktualne karty przedmiotów ( "sylabusy ") do planów studiów 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 ,  znajdują się na stronie:  syllabus.awf.krakow.pl

 

Karty przedmiotów ( sylabusy ) do planów studiów 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020  znajduja się w USOS.

Opis kierunkowych efektów kształcenia dla studiów I stopnia - profil ogólnoakademicki -LINK

Opis kierunkowych efektów kształcenia dla studiów II stopnia - profil ogólnoakademicki -LINK-