Aktualne karty przedmiotów ( "syllabusy") do planów studiów 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, znajdują się na stronie:  syllabus.awf.krakow.pl

 

Karty przedmiotów (syllabusy) do planów studiów 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 znajdują się w USOS.

Opis kierunkowych efektów kształcenia dla studiów I stopnia - profil praktyczny

Opis kierunkowych efektów kształcenia dla studiów I stopnia - profil ogólnoakademicki

Opis kierunkowych efektów kształcenia dla studiów II stopnia - profil ogólnoakademicki

Opis kierunkowych efektów kształcenia dla studiów I stopnia - Turystyka Przygodowa