Komisje na kadencje 2020-2024

 

 

Rada programowa kierunku Turystyka i Rekreacja (st. I i II stopnia, stacjonarne i zaoczne):

Dr Maciej Abram – przewodniczący

Dr Krzysztof Borkowski

Mgr Paweł Stelmach

Dr Wojciech Swędzioł

Dr hab. Robert Walaszek prof. AWF

Dr Danuta Żiżka

 

Rada programowa kierunku Turystyka przygodowa:

Dr Marek Czyż – przewodniczący

Dr Karolina Korbiel

Dr Mikołaj Bielański

 

Rada programowa kierunku Zarządzanie Rekreacją i Rozrywką:

Dr hab. Krzysztof Kaganek prof. AWF – przewodniczący

Dr Anna Wilkońska

Dr Iwona Cybula

 

Rada programowa kierunku Management w Organizacjach Czasu Wolnego:

Dr hab. Krzysztof Kaganek prof. AWF – przewodniczący

Dr Anna Wilkońska

Dr Iwona Cybula

 

Komisja ds. promocji Wydziału:

Dr Piotr Cybula – przewodniczący

Dr Katarzyna Gmyrek

Mgr Leszek Mazanek

Dr Grzegorz Kromka

 

Komisja ds. Dydaktyki:

Dr Artur Kurek – przewodniczący

Dr Bożena Alejziak

Dr Miłosz Jodłowski

Dr Iwona Cybula

Dr Iwona Dominek

 

Wydziałowa Komisja Oceniająca na Wydziale Turystyki  i Rekreacji:

Dr hab. Ewa Roszkowska, prof. AWF – Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji - przewodnicząca komisji

Dr hab. Wiesław Alejziak, prof. AWF

Dr hab. Ryszard Winiarski, prof. AWF

Dr hab. Kinga Kostrakiewicz-Gierałt, prof. AWF

Dr hab. Krzysztof Kaganek, prof. AWF

Dr hab. Wojciech Maciejowski, prof. AWF

Dr Danuta Żiżka

 

Odwoławcza Komisja ds. oceny nauczycieli akademickich :

Prof. dr hab. Anna Marchewka - Prorektor ds. Nauki

dr hab. Barbara Frączek, prof. AWF - Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

dr Jerzy Raciborski - Wydział Turystyki i Rekreacji

dr hab. Anna Ścisłowska-Czarnecka, prof. AWF - Wydział Rehabilitacji Ruchowej

prof. dr hab. Marcin Maciejczyk - Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

 

Komisja ds. rozwoju naukowego oraz współpracy krajowej i zagranicznej:

Dr hab. Wiesław Alejziak prof. AWF – przewodniczący

Dr hab. Maria Zowisło prof. AWF

Dr hab. Ewa Roszkowska prof. AWF

Dr hab. Kinga Kostrakiewicz-Gierałt prof. AWF

Dr hab. Robert Walaszek prof. AWF

Dr Bartosz Szczechowicz

 

Komisja dyscyplinarna Uczelni dla nauczycieli akademickich:

Dr hab. Krzysztof Kaganek prof. AWF

Dr Piotr Cybula

 

Komisja dyscyplinarna Uczelni dla studentów:

Dr Iwona Dominek

Dr Małgorzata Jacko

 

Odwoławcza komisja dyscyplinarna dla studentów:

Dr Maciej Abram

Dr  Damian Barnat

 

Rzecznik dyscyplinarny dla studentów:

Dr Krzysztof Sondel

Rada Biblioteczna:

Dr Sabina Owsianowska

 

Komisja ds. Jakości Kształcenia:

Dr Małgorzata Kryczka - Przewodnicząca 

Dr   Karolina Korbiel

Dr Joanna Ziarkowska

Dr Damian Barnat

Dr Tomasz Ręgwelski 

Dr Anna Szeliga

Dr Wojciech Biernacki

 

Komisję ds. Przygotowania Raportu Samooceny:

Dr hab. Ewa Roszkowska, prof. AWF - Przewodnicząca

Dr Jerzy Raciborski

Dr Artur Kurek

Dr hab. Wiesław Alejziak, prof. AWF

Dr Małgorzata Kryczka

Dr Danuta Żiżka

Dr Maciej Abram

 mgr Kamila Krzysztonek

Wydziałowa Komisja ds. potwierdzenia efektów uczenia się:

Dr Maciej Abram - Przewodniczący

Dr Bartosz Szczechowicz

Dr Anna Tyka

 

KOMISJE PROGRAMOWE  (przygotowanie koncepcji rozwoju kierunków):

Kierunek Turystyka i Rekreacja

dr hab. Ryszard Winiarski, prof. AWF

dr hab. Wiesław Alejziak, prof. AWF

dr hab. Paweł Różycki, prof. AWF

dr hab. Zygmunt Kruczek, prof. AWF

dr Tomasz Wałek

Kierunek Turystyka Przygodowa

dr hab. Ewa Roszkowska, prof. AWF

dr hab. Marek Rutkowski, prof. AWF

dr Miłosz Jodłowski

dr Robert Rokowski

Kierunek Zarządzanie rekreacją i Rozrywką

dr hab. Krzysztof Kaganek, prof. AWF

dr Anna Wilkońska

dr Danuta Żiżka

Kierunek Turystyka Zdrowotna

dr hab. Kinga Kostrakiewicz-Gierałt, prof. AWF

dr hab. Maria Zowisło, prof. AWF

dr hab. Robert Walaszek, prof. AWF

 

 

 

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login