Poniżej znajduje się lista dokumentów do pobrania:

Załączniki:
Pobierz plik (ankieta-osobowa.doc)Ankieta osobowa.doc[ ][ ]54 kB
Pobierz plik (wzor-pelnomocnictwa-do-odbioru-dyplomu-i-suplementu_poprawione.doc)Wzór pełnomocnictwa do odbioru dyplomu i suplementu.doc[ ][ ]25 kB
Pobierz plik (2019-39-regulamin-zwalniania-z-oplat-za-uslugi-edukacyjne-zalacznik-1.pdf)Wniosek o zwolnienie z opłaty semestralnej za zajęcia dydaktyczne.pdf[ ][ ]294 kB
Pobierz plik (Komunikat Nr 32 z 24 września 2021 w spr wydawania dokumentów (w tym dyplomów i )Wydawanie dyplomów.pdf[ ][ ]755 kB
Pobierz plik (slubowanie.pdf)Ślubowanie.pdf[ ][ ]21 kB
Pobierz plik (wieliczka.pdf)Porozumienie o współpracy z Kopalnią Soli.pdf[ ][ ]252 kB
Pobierz plik (karta its tir.docx)Karta ITS[ ][ ]41 kB
Pobierz plik (karta-obiegowa - lic.docx)Karta obiegowa licencjat[ ][ ]15 kB
Pobierz plik (podanie o realIzacje przedmiotów ERASMUS.docx)Wniosek o realizacje przedmiotów w ramach programu ERASMUS[ ][ ]14 kB
Pobierz plik (potwierdzenie_odbioru_legitymacji studenckiej.docx)Potwierdzenie odbioru legitymacji studenckiej[ ][ ]12 kB
Pobierz plik (WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI INSTRUKTORA RR.doc)Wniosek o wydanie legitymacji instruktora rekreacji ruchowej[ ][ ]22 kB
Pobierz plik (2019-39-regulamin-zwalniania-z-oplat-za-uslugi-edukacyjne.pdf)Regulamin zwalniania w części lub całości z opłat za studia.pdf[ ][ ]1904 kB
Pobierz plik (wzór podania o przywrócenie na listę studentów (anulowanie skreślenia).doc)Wniosek o przywrócenie na listę studentów (anulowanie skreślenia)[ ][ ]17 kB
Pobierz plik (wzór podania o przyznanie promotora.doc)Wniosek o przyznanie promotora[ ][ ]17 kB
Pobierz plik (wzór podania o reaktywację w prawach studenta i powtarzanie semestru lub roku.do)Wniosek o reaktywację w prawach studenta[ ][ ]18 kB
Pobierz plik (wzór podania o rozłożenie płatności na raty.doc)Wniosek o rozłożenie płatności na raty[ ][ ]18 kB
Pobierz plik (wzór podania o urlop długoterminowy lub o wpis na semestr po urlopie długotermin)Wniosek o urlop długoterminowy[ ][ ]18 kB
Pobierz plik (wzór podania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim.doc)Wniosek o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim[ ][ ]17 kB
Pobierz plik (wzór podania o zaliczenie przedmiotu z innej Uczelni.doc)Wniosek o zaliczenie przedmiotu z innej uczelni[ ][ ]21 kB
Pobierz plik (wzór podania o zmianę promotora.doc)Wniosek o zmianę promotora[ ][ ]18 kB
Pobierz plik (wzór podania o zwrot nadpłaconej kwoty.doc)Wniosek o zwrot nadpłaconej kwoty[ ][ ]17 kB
Pobierz plik (Karta wyboru specjalności I SUM.doc)Karta wyboru specjalności - studia magisterskie[ ][ ]45 kB
Pobierz plik (karta_wyboru_specjalnosci LIC.doc)Karta wyboru specjalności - studia licencjackie[ ][ ]54 kB
Pobierz plik (wzór podania o przedłużenie terminu zaliczenia, powtarzanie przedmiotu, powtarza)Wniosek o przedłużenie terminu sesji, powtarzanie przedmiotu, semestru lub roku[ ][ ]33 kB
Pobierz plik (wzór podania o przyznanie III terminu.doc)Wniosek o przyznanie III terminu[ ][ ]17 kB
Pobierz plik (wzór podania o zgodę na egzamin komisyjny.doc)Wniosek o egzamin komisyjny[ ][ ]17 kB
Pobierz plik (wzór podania o zmianę grupy.doc)Wniosek o zmianę grupy[ ][ ]17 kB
Pobierz plik (karta-obiegowa - mgr-1.docx)Karta obiegowa - magister[ ][ ]15 kB
Pobierz plik (wzór podania zmiana kierunku.docx)Wniosek o zmianę kierunku[ ][ ]18 kB
Pobierz plik (wzór podania o zmianę specjalności.doc)Wniosek o zmianę specjalności[ ][ ]18 kB
Pobierz plik (its TIR    23-24.doc.pdf)Wniosek o Indywidualny Tok Studiów (ITS)[ ][ ]105 kB
Pobierz plik (formularze-oceny-pracy-magisterskiej-i-licencjackiej.doc)Wzory formularzy oceny prac magisterskiej i licencjackiej.doc[ ][03]57 kB
Pobierz plik (wniosek-o-wydanie-duplikatu.pdf)Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji.pdf[ ][04]551 kB
Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login