Wyniki egzaminów, zaliczeń itp. :

  

 

II termin egzaminu z przedmiotu "PRAWO" dla studentów I roku odbędzie się:

  1. studia dzienne: 16.09.2020 r. (środa) o godz. 11.00

 2.  egzamin fizjologia człowieka -studia zaoczne: 16.09.2020 r. (środa) o godz. 18.00.
Odbydwa egzaminy odbędą się on-line w programie teams.

na 26 czerwca, sobota, godz. 9:30.