Studenci II roku kierunku turystyka i rekreacja właśnie zakończyli swoje obozy krajoznawcze. Obozy, co prawda spod znaku dystansu społecznego i maseczki, ale bogate w nowe, ciekawe doświadczenia i turystyczne przygody. Wszyscy prowadzący zgodnie przyznają, że nie spodziewali się aż takiego zaangażowania uczestników, które zaowocowało wspaniałymi prezentacjami, zdjęciami i filmami. Możecie je podziwiać tu i na naszym profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/tir.awf.krakow/.

Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata. Uzyskują wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Są przygotowani do organizowania pracy i podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, przygotowywania oferty turystyczno-rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców, posiadają umiejętność komunikowania się co najmniej w dwóch językach obcych. Absolwenci przygotowani są do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych i hotelach; ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych; centrach rekreacji i odnowy biologicznej; gospodarstwach agroturystycznych, administracji rządowej i samorządowej, a także w różnego typu organizacjach i placówkach prowadzących działalność w dziedzinie rekreacji (w stowarzyszeniach kultury fizycznej, domach kultury). W trakcie studiów studenci wybierają jedną ze specjalności zawodowych: e-turystyka, obsługę ruchu turystycznego, hotelarstwo, rekreację ruchową, edukacja przygodą i odnowę psychosomatyczną Liczba miejsc na specjalnościach może być ograniczona. Studenci realizują także specjalność instruktorską pozwalającą na uzyskanie kwalifikacji instruktora rekreacji, między innymi w zakresie: aerobicu, fitnessu, pływania, żeglarstwa, windsurfingu, narciarstwa i snowboardu, wspinaczki skałkowej i gier zespołowych, oraz szkolenie niezbędne do wykonywania zadań pilota wycieczek.

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login