Przedstawiciele samodzielnych pracowników nauki:

 • Dr hab. Wiesław ALEJZIAK prof. AWF
 • Dr hab. Dobiesław DUDEK prof. AWF
 • Dr hab. Krzysztof KAGANEK prof. AWF
 • Dr hab. Kinga KOSTARKIEWICZ-GIERAŁT prof. AWF
 • Dr hab. Zygmunt KRUCZEK prof. AWF
 • Dr hab. Ewa ROSZKOWSKA prof. AWF
 • Dr hab. Paweł RÓŻYCKI prof. AWF
 • Dr hab. Robert WALASZEK prof. AWF
 • Dr hab. Ryszard WINIARSKI prof. AWF
 • Dr hab. Maria ZOWISŁO prof. AWF
 • Dr hab. Marek RUTKOWSKI prof. AWF

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 • Dr Maciej ABRAM
 • Dr Krzysztof BORKOWSKI
 • Dr Piotr Cybula
 • Dr Katarzyna GMYREK-GOŁĄB
 • mgr Grzegorz KROMKA
 • Dr Małgorzata KRYCZKA
 • Dr Artur KUREK
 • Dr Stanisław MATUSIK
 • Dr Adam MROCZKA
 • Dr Sabina OWSIANOWSKA
 • Dr Małgorzata ORLEWICZ-MUSIAŁ
 • Dr Jerzy RACIBORSKI 
 • mgr Paweł STELMACH
 • Dr Bartosz SZCZECHOWICZ
 • Dr Mirosław SZYNDERA
 • Dr Tomasz WAŁEK
 • Dr Anna WILKOŃSKA
 • Dr Danuta ŻIŻKA

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

 • mgr Lucyna SOSIN