Dyrektorzy Instytutów , Kierownicy Zakładów

1. Dr hab. Ryszard WINIARSKI prof. AWF Dyrektor  Instytutu Rekreacji i Sportów Przestrzeni

2. Dr hab. Robert Walaszek  prof.AWF V-ce Dyrektor Instyturtu Rekreacji i Sportów Przestrzeni

3. Dr hab. Wiesław ALEJZIAK. prof. AWF Dyrektor Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania

4. Dr Bartosz SZCZECHOWICZ V-ce Dyrektor Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania

5. Dr hab. Paweł  RÓŻYCKI prof. AWF DyrektorInstytutu Turystyki

6. Dr hab. Kinga KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT prof. AWF V-ce-Dyrektor Instytutu Turystyki

7. Dr hab. Maria ZOWISŁO prof. AWF Kierownik Zakładu Filozofii i Socjologii

8. Dr hab. Dobiesław DUDEK. prof. AWF Kierownik Zakładu Historii i Organizacji Rekreacji

9. Dr hab. Krzysztof KAGANEK prof. AWF Kierownik Zakładu Coachingu i Innowacyjności

10. Dr hab Zygmunt KRUCZEK prof. AWF Kierownik Zakładu Geografii Turystyki i Ekologii

11. Dr hab. Ewa ROSZKOWSKA prof. AWF Kierownik Zakładu Alpinizmu i Sportów Przestrzeni

12. Dr Maciej Abram Kierownik Zakładu Hotelarstwa .

13. DR Krzysztof Borkowski Kierownik Zakładu ORT

14. Dr Piotr Cybula Kierownik Zakładu Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego

15. Dr Stanisław Matusik Kierownik Zakładu Statystyki i Informatyki

16. Dr Małgorzata Kryczka Kierownik Zakładu Ekonomii i Zarządzania

17. Dr Danuta Żiżka Kierownik Zakładu Rekreologii i Odnowy Biologicznej

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

18. Dr Katarzyna Gmyrek

189. Dr Artur Kurek

20.Mgr Grzegorz Kromka

21. Dr Adam Mroczka

22. Dr Sabina Owsianowska

23. DR Jerzy Raciborski

24. Mgr Paweł Stelmach

25. Dr Mirosław Szyndera

26.Dr Tomasz Wałek

27. Dr Anna Wilkońska

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami

28. Mgr Lucyna Sosin