Dyrektorzy Instytutów , Kierownicy Zakładów

1. Dr hab. Ryszard WINIARSKI prof. AWF Dyrektor  Instytutu Rekreacji i Sportów Przestrzeni

2. Dr hab. Wiesław ALEJZIAK. prof. AWF Dyrektor Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania

3. Dr Bartosz SZCZECHOWICZ V-ce Dyrektor Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania

4. Dr hab. Paweł  RÓŻYCKI prof. AWF DyrektorInstytutu Turystyki

5. Dr hab. Kinga KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT prof. AWF V-ce-Dyrektor Instytutu Turystyki

6. Dr hab. Maria ZOWISŁO prof. AWF Kierownik Zakładu Filozofii i Socjologii

7. Dr hab. Dobiesław DUDEK. prof. AWF Kierownik Zakładu Historii i Organizacji Rekreacji

8. Dr hab. Krzysztof KAGANEK prof. AWF Kierownik Zakładu Coachingu i Innowacyjności

9. Dr hab Zygmunt KRUCZEK prof. AWF Kierownik Zakładu Geografii Turystyki i Ekologii

10. Dr hab. Ewa ROSZKOWSKA prof. AWF Kierownik Zakładu Alpinizmu i Sportów Przestrzeni

11. Dr Maciej Abram Kierownik Zakładu Hotelarstwa .

12. DR Krzysztof Borkowski Kierownik Zakładu ORT

13. Dr Piotr Cybula Kierownik Zakładu Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego

14. Dr Stanisław Matusik Kierownik Zakładu Statystyki i Informatyki

15. Dr Małgorzata Kryczka Kierownik Zakładu Ekonomii i Zarządzania

16. Dr Danuta Żiżka Kierownik Zakładu Rekreologii i Odnowy Biologicznej

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

17. Dr Katarzyna Gmyrek

18. Dr Artur Kurek

19.Mgr Grzegorz Kromka

20. Dr Adam Mroczka

21. Dr Sabina Owsianowska

22. DR Jerzy Raciborski

23. Mgr Paweł Stelmach

24. Dr Mirosław Szyndera

25.Dr hab. Robert Walaszek prof. AWF

26.Dr Tomasz Wałek

27. Dr Anna Wilkońska

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami

28. Mgr Lucyna Sosin