Przedstawiciele samodzielnych pracowników nauki:

Dr hab. Wiesław ALEJZIAK prof. AWF

Dr hab. Dobiesław DUDEK prof. AWF

Dr hab. Krzysztof KAGANEK prof. AWF

Dr hab. Kinga KOSTARKIEWICZ-GIERAŁT prof. AWF

Dr hab. Zygmunt KRUCZEK prof. AWF

Dr hab. Ewa ROSZKOWSKA prof. AWF

Dr hab. Paweł RÓŻYCKI prof. AWF

Dr hab. Robert WALASZEK prof. AWF

Dr hab. Ryszard WINIARSKI prof. AWF

Dr hab. Maria ZOWISŁO prof. AWF

Dr hab. Marek RUTKOWSKI prof.AWF

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

Dr Maciej ABRAM

Dr Krzysztof BORKOWSKI

Dr Piotr Cybula

Dr Katarzyna GMYREK-GOŁĄB

mgr Grzegorz KROMKA

Dr Małgorzata KRYCZKA

Dr Artur KUREK

Dr Stanisław MATUSIK

Dr Adam MROCZKA

Dr Sabina OWSIANOWSKA

Dr Małgorzata ORLEWICZ-MUSIAŁ

Dr Jerzy RACIBORSKI 

mgr Paweł STELMACH

Dr Bartosz SZCZECHOWICZ

Dr Mirosław SZYNDERA

Dr Tomasz WAŁEK

Dr Anna WILKOŃSKA

Dr Danuta ŻIŻKA

 

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

mgr Lucyna SOSIN