Akademia Wychowania Fizycznego rozwija współpracę z otoczeniem gospodarczym realizując nowe inicjatywy w tym zakresie. Jedną z nich jest powołany w br. Polski Klaster MICE- Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, w którym - w imieniu Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie – kluczową rolę odgrywa Instytut Przedsiębiorczości i Zarządzania AWF w Krakowie na Wydziale Turystyki i Rekreacji.

Nasza Uczelnia, jako reprezentant krakowskiego środowiska akademickiego, jest jednym z dziesięciu członków założycieli Klastra. Z ramienia Instytutu w powołanie Klastra zaangażowani są przede wszystkim prof. Wiesław Alejziak (jako Dyrektor Instytutu oraz przedstawiciel władz AWF Kraków) oraz mgr Paweł Stelmach (jako inicjator współpracy z Grupą Założycielską).
Głównym celem Klastra jest stworzenie sieci współpracy umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału rozwojowego zarówno Partnerów (w znaczeniu członków założycieli – którymi są firmy hotelarskie, gastronomiczne, biura turystyczne, firmy eventowe itd.), jak również przystępujących do Klastra przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu i jednostek samorządu terytorialnego.
Do celów szczegółowych Klastra należą m.in.:
1) rozwój rynku przemysłu spotkań i turystyki;
2) zwiększenie konkurencyjności podmiotów zrzeszonych w Klastrze;
3) działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu na obszarze funkcjonowania Klastra (na razie Krakowa i Małopolski).

Uczestnictwo naszej Uczelni w tej inicjatywie (i to w dodatku w charakterze członka założyciela), stworzy nam – zarówno Instytutowi Przedsiębiorczości i Zarządzania oraz Wydziałowi Turystyki i Rekreacji, jak i całej Uczelni – dodatkowe szanse i lepsze warunki do współpracy z szeroko pojętym otoczeniem społeczno-gospodarczym (zwłaszcza w zakresie inicjowania i prowadzenia badań naukowych nad sektorem MICE oraz realizacji praktyk studenckich i staży zawodowych).
Klaster stanowi innowacyjną oddolną inicjatywę organizacji sieciowej przedsiębiorców z branży turystyki biznesowej, którzy we współpracy z AWF Kraków kreują nowe możliwości rozwojowe dla środowiska MICE, a także dla studentów, których miejscem zdobywania wiedzy i umiejętności jest Wydział Turystyki i Rekreacji AWF Kraków, w szczególności studentów specjalności E-turystyka & Zarządzanie Biznesem Turystycznym AWF, realizujących praktyki w firmach zrzeszonych w Klastrze i mogących dzięki temu nabywać kompetencje w naturalnym ekosystemie biznesowym. Dyrektor Instytutu - dr hab. Wiesław Alejziak, Profesor AWF - jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Klastra, aktywizując obustronny transfer wiedzy pomiędzy Akademią a Klastrem. Poniżej przedstawiamy strukturę organizacyjną Klastra, który jest zarazem platformą implementacji nowych technologii do branży turystycznej, z pożytkiem dla wszystkich zaangażowanych partnerów. Przedsiębiorcy z klastra spotykają się regularnie online uzgadniając strategię i kierunki ekspansji. Przedsiębiorco turystyczny, badaczu zjawisk turystyki biznesowej i studencie kierunku Turystyka i Rekreacja AWF Kraków! Dołącz do nas, by kreować swoją przyszłość w sieciowej gospodarce turystycznej! Klaster prowadzi ciągłą rekrutację nowych członków zarówno wśród firm jak i potencjalnych praktykantów. W tej sprawie prosimy o kontakt pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez aplikację Messenger


Strona www klastra: http://polishmicecluster.com.pl/


Firmy współtworzące klaster: Targi w Krakowie, Centrum Funduszy Europejskich, BTE Group, Turówka Hotel & SPA****, Cherry Bee Retro, Just Fun Card, Baroque Food & Style, Highline Language School and Translation Agency for Business, Endorwina, https://pl.linkedin.com/in/tomaszostrowski i https://www.facebook.com/micepolska/.