Nakładem wydawnictwa Monografie AWF Kraków, ukazała się publikacja pod redakcją Profesora Zygmunta Kruczka pt."Rynek pracy przewodników turystycznych, pilotów wycieczek i animatorów czasu wolnego".

Monografia została podzielona na trzy części, w pierwszej zawarto wyniki badań nad rynkiem pracy przewodników turystycznych i pilotów wycieczek; drugą część poświęcono problematyce prawnej przewodnictwa turystycznego i pilotowania wycieczek; trzecia natomiast zagadnieniom związanym z pracą animatorów czasu wolnego.

Od Redakcji (fragment)

…W publikacjach z zakresu obsługi ruchu turystycznego bardzo często podkreśla się ważną rolę przewodników i pilotów wycieczek w kształtowaniu jakości oferty turystycznej. Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek oraz animatorzy czasu wolnego stanowią liczną grupę zawodową związaną z bezpośrednią obsługą turystów, tak też traktowane są te zawody w Sektorowej Ramie Kwalifikacji dla Turystyki, gdzie utworzono dla nich odrębną podramę…

…Usługi przewodników turystycznych, pilotów wycieczek oraz animatorów czasu wolnego kreują rozległy już rynek pracy. Inspiracją do przygotowania niniejszej monografii były zakończone badania nad rynkiem pracy przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, przeprowadzone przez zespół pracowników AWF Kraków w 2018r. Wyniki badań zostały zaprezentowane na konferencji zorganizowanej przez Wydział Turystyki i Rekreacji AWF Kraków, we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa w grudniu 2018 roku…