Uchwałą nr 151/2020 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2020 r. dr hab. prof. nadzw. Maria Zowisło została wybrana na członka Komisji Dyscyplinarnej przy RGNiSW na kadencję 2021-2024.