Z przyjemnością informujemy, że w Rankingu Szkół Wyższych 2021, organizowanym przez czasopismo  "Wiadomości Turystyczne", na najlepsze uczelnie kształcące kadry dla turystyki, w grupie uczelni o profilu mieszanym (praktycznym i akademickim) Wydział Turystyki i Rekreacji AWF Kraków ponownie zajął pierwsze miejsce!

Pełny tekst Raportu: Ranking Szkół Wyższych 2021 - Wiadomości Turystyczne