WYBORY SPECJALNOŚCI ZAWODOWEJ DLA STUDENTÓW II ROKU (STUDIA STACJONARNE LICENCJACKIE) ODBĘDĄ SIĘ 30.11.2017 r. DO WYBORU SĄ NASTĘPUJĄCE SPECJALNOŚCI: HOTELARSTWO, E-BIZNES W TURYSTYCE, OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO, TURYSTYKA PRZYGODOWA, ODNOWA PSYCHOSOMATYCZNA, REKREACJA RUCHOWA.