PROBLEMATYKA BADAWCZA

 • Czynniki rozwoju gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządowych.
 • Problematyka rozwoju zrównoważonego ze szczególnym uwzględnieniem usług turystycznych, zmian w strukturach demograficznych oraz zdrowia społeczeństwa.
 • Wdrażanie zasad Strategii Lizbońskiej i jej oddziaływanie na rozwój gospodarczy, szczególnie w krajach- Europy środkowo-wschodniej, nowych członkach Unii Europejskiej.
 • Metody wielowymiarowej analizy statystycznej oraz ich aplikacja w naukach społeczno-ekonomicznych i naukach o wychowaniu fizycznym.

Wykaz ważniejszych publikacji:

 1. Żarów R., Brudecki J., Chrzanowska M., Gołąb S., Kowal M., Matusik S., Sobiecki J., Woronkowicz A., Budowa ciała i aktywność fizyczna osób dorosłych a ich rozwój biologiczny w okresie dziecięcym i młodzieńczym, (red.) R. Żarów, Studia i Monografie 36, AWF, Kraków 2006.
 2.  Chrzanowska M., Matusik S., Male Inhabitants of Krakow and their Self-assessment of Health Condition in the Light of some of Selected Biological Traits, Social Variables, and Lifestyles, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 15, .N. 2B, Part IV, 2006, pp. 1034-1037.
 3.  Gołąb S., Matusik S., Regres siły eksplozywnej z wiekiem mężczyzn na tle zmiennych społecznych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D Medicina, Vol. LX, Supll., XVI, N. 2, 178, Wyd. UMCS, Lublin 2006, s. 268-272.
 4.  Matusik S., Modeling a Level of Development in Malopolskie Using Decision Trees, International Advances in Economic Research, August 2005, Volume 11, No. 3, Springer Science+Business Media B. V., pp. 343-344.
 5.  Matusik S., Migracje wewnętrzne i zagraniczne w gminach województwa małopolskiego w świetle społeczno-ekonomicznych modeli opartych na drzewach decyzyjnych [w:] Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych – V, (red.) A. Orłowski, Monografia KEiI, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005, s. 208-222.
 6.  Matusik S., Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego gmin województwa małopolskiego w 2001 r. w ujęciu drzew decyzyjnych [w:] Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych – IV, (red.) A. Orłowski, Monografia KEiI, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004, s. 166-179.
 7.  Matusik S., Umieralność niemowląt w gminach województwa małopolskiego na przełomie XX i XXI wieku [w:] Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej, (red.) J. Zagórski, H. Popławska, M. Skład, Monografia Instytutu Medycyny Wsi nr 35, Lublin 2004, s. 556-564.
 8. Chrzanowska M., Matusik S., Harmonia i dysharmonia rozwoju wysokości i masy ciała w populacji dzieci i młodzieży Krakowa - zmiany z wiekiem i trendy w ostatnim trzydziestoleciu, Medycyna Wieku Rozwojowego, t. VIII (1), IMiD, Warszawa 2004, s. 53-64.
 9.  Gołąb S., Chrzanowska M., Sobiecki J., Żarów R., Kościuk T., Brudecki J., Matusik S., Pałosz J., Gwardjak T., Suder A., Cadel K., Dziecko Krakowskie 2000. Sprawność fizyczna i postawa ciała dzieci i młodzieży miasta Krakowa, (red.) M. Chrzanowska i S. Gołąb, Studia i Monografie 22, AWF, Kraków 2003.
 10.  Matusik S., Wpływ wybranych czynników na wydatki z budżetów gmin na kulturę fizyczną i sport w województwie małopolskim w latach 1996 - 2000 [w:] Strategie rozwoju lokalnego, Tom II, Aspekty instrumentalne, (red.) M. Adamowicz, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003, s. 227-241.