https://wydawnictwa.awf.krakow.pl/images/mon_okl_duza_33.jpg

(KGG)

Ukazała się monografia autorstwa dr Małgorzaty Orlewicz-Musiał i dr Artura Kurka.

... Działalność wycieczkowa „Sokoła” odgrywała istotną rolę w życiu organizacji, o czym może świadczyć fakt, iż została specjalnie ujęta w Statucie stowarzyszenia, który mówił o „(...) pielęgnowaniu gimnastyki wspólnymi ćwiczeniami,wspólnymi wycieczkami, śpiewem i szermierką”. Niebawem uzupełniono go o nowe zadania: „(...) gdy powszechnie głoszono hasło dobrobytu i hasło oświaty – my Sokoły dodaliśmy hasło trzecie – zdrowia i siły”3...  (str.6)

https://wydawnictwa.awf.krakow.pl/images/pdf/wstepy/pelny_tekst_mon_33_2017