Wiesław Alejziak – associate professor: Institute of Entrepreneurship and Management (formerly Department of Tourism Policy) at the University of Physical Education in Krakow, Poland (Head of the Institute).

Address correspondence to Wiesław Alejziak
:
Al. Jana Pawła II 78, 31-571 Cracow, Poland

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0604-7577
PBN-ID: 49882
Web of Science Researcher ID: AAH-2042-2020

 

EDUCATION:

1984 - MSc in tourism (the Faculty of Tourism and Recreation);

1987 - Economic studies graduate, Warsaw School of Economics;

1990 - Teaching studies graduate, Jagiellonian University;

1991 - Ph.D, physical culture science (dissertation on tourism policy);

2010 - habilitation/post-doctoral work "Determinants and Social Diversity of Tourism Activity"

Finished several courses and specialized in trainings, including: graduate course “Marketing in tourism” organized by The Cracow University of Economics (in Polish: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) and the University of Luton, (1995); international training program in tourism policies and tourist management organized by the Ministry of Foreign Affairs, Republic of Italy and the Institute of Tourism in Kraków (2003).

RESEARCH INTERESTS: specializes in broad issues of tourism policy, international tourism organizations, international tourist market, tourist activity and methodology of tourism research. He is the author of several research methods: MIAW© (Methodological Imaging of Academic Works - in Polish: OMPN© - Obrazowanie Metodologiczne Prac Naukowych);  TelSKART© (Telephone System for Cellular Analysis of Tourist Movement – in Polish: Telefoniczny System Komórkowej Analizy Ruchu Turystycznego), SATT© (Sequential Analysis of Tourism Trends).

MEMBERSHIP AND ACTIVITY IN SCIENTIFIC ORGANIZATIONS: member of renowned national and international scientific societies, among others: Polish Scientific Society of Physical Education, Polish Tourism Society, EuroScience, International Society of Culture, Tourism and Hospitality Research. He collaborates with CIRET (Centre International de Recherches et d'Etudes Touristiques in Aix en Provence, France). He is Editor-in-Chief of the journal – „Folia Turistica” (http://www.folia-turistica.pl/index.php/en/). He has been appointed to the Editorial Boards of the following international and Polish scientific journals: "Acta Economica et Turistica" (Croatia); "Ekonomicka Revue Cestvneho Ruchu" (Slovakia); and "International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research" (2007-2018), "Episteme" (Polish), "Turystyka i Rekreacja" (Polish).  

SUBJECTS LECTURED: currently I teach the following subjects at my home university (University School of Physical Education in Krakow, Poland):

 • Tourism Policy;
 • E-Market in Tourism;
 • Mentoring;
 • Mentoring in Science (Doctoral School).
 • Master’s seminar;
 • BA seminar.

Annually I also organise adventure tourism camps for students of Tourism and Leisure (‘Slovak Paradise’ Summer Camp after the first year of studies).

Apart from my home university (University of Physical Education in Krakow) I also taught and teach academic courses for several other institutions of higher education (full time):

 • University of Information Technology and Management in Rzeszow (in Polish: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie): 2000-2011;
 • The University College of Tourism and Ecology in Sucha Beskidzka (in Polish: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej): 1999-2010;
 • School of Economics, Law and Medical Sciences (in Polish: Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach): 2011-2017.

As part of a variety of educational cycles I ran the following courses (both lectures and academic tuition): “Tourism and Leisure Policy”, “Management of Tourism Regions”, “International Tourism Organisations”, “Introduction to Tourism Studies”, “Economics of Tourism and Leisure”, “Marketing in Tourism”, “Research Methodology in Tourism”, as well as MA and BA seminars.

Occasionally (as part of specific contracts) I lectured (or still lecture) at several other universities: 

 • The Jagiellonian University in Krakow (in Polish: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (2003-2006) – "Institutions in International Tourism” and „International Tourism Organizations”;
 • The AGH University of Science and Technology in Krakow (in Polish: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (2000- 2004) – „Compendium of Tourism”, "Economics of Tourism and Recreation).
 • (in Polish: Akademia Finansów i Biznesu Vistula and (in Polish: Szkoła Główna  Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie (2015 -  ….) – „„Compendium of Tourism”, „Methodology of Tourism Researchh”, „Globaliztion in tourism and Recreation”, „International Tourism Organizations”;.

I was also a Visiting Professor at universities both in Poland and abroad:  The Nicolaus Copernicus University in Toruń (in Polish: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, University of Lodz (in Polish: Uniwersytet Łódzki), The University of Rzeszów (in Polish: Uniwersytet Rzeszowski), Academy of Physical Education in Katowice (in Polish: AWF Katowice) oraz Matej Bel University in Banska Bystrica (Slovakia) – in 2006:„International Tourism Organization” and „International Tourism Policy”.

Number of promoted masters  bachelor's and doctors: masters - approx. 230, bachelor's - approx. 200, doctors - 1 (plus 2 doctorates currently under implementation).

 

OUTLINE OF REALISED RESEARCH PROJECTS:

 • Research studies as part of a target professor’s project: “Research Methodology in Tourism Studies: In Search for Optimal Paradigms, Approaches and Research Methods”. Sample publication: Alejziak W., Metodologia nauk prawnych a metodologia badań nad turystyką – w poszukiwaniu podobieństw oraz różnic w paradygmatach i podejściach badawczych [The Methodology of Legal Sciences and the Methodology of Tourism Research - in Search of Similarities and Differences in Research Paradigms and Approaches, [w:] Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność (red. P. Cybula),  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, ss. 45-89.
 • Research project: “Analysis of Cosmetic Services in Krakow: Current State of Affairs and Perspectives for Development (with Particular Reference to Educational Aspects and Labour Market)”. Publication: Rynek usług kosmetycznych: uwarunkowania, funkcjonowanie i perspektywy rozwoju (studium analityczne na przykładzie Krakowa oraz wybranych miejscowości w Małopolsce) praca zbiorowa pod redakcją Wiesława Alejziaka, Wandy Pilch i Bartosza Szczechowicza), Monoigrafia nr …, AWF Kraków, Kraków 2020 (in progres).
 • International research: “Role and Meaning of Scientific Journals in Knowledge Transfer in Tourism Research”. Sample publication: Alejziak W. Liszewski S., Rola czasopism naukowych w transferze wiedzy w turystyce – in Polish [in English: The role of scientific journals in the transfer of knowledge in tourism], Folia Turistica, nr 41, 2016, ss. 81-135.
 • Research studies on “The Influence of Large Sports and Cultural Events on the Development of Tourism in Hosting Regions”. Sample publication: Alejziak W., Różne wymiary znaczenia wielkich wydarzeń (mega events) sportowych i kulturalnych dla turystyki – aspekty metodologiczne, [w:] Inspiracje sportem w turystyce kulturowej [Different dimensions of the importance of the sport and cultural mega events for tourism - methodological aspects, [in:] Sport inspirations in cultural tourism] (red. M. Kazimierczak), AWF Poznań, Poznań, 2016, s. 118-137.
 • Continuation of studies on typology and modelling in tourism research (initiated as part of the research project “Functional Typology of Tourist Activity Conditions and Attempt at Creating a Theoretical Model Explaining the Phenomenon”. Sample publication:  Alejziak W., Typologizacja i modelowanie jako instrumenty naukowego wyjaśniania zjawisk i procesów turystycznych [Typologization and modelling as instruments of scientific explanation of tourism phenomena and processes]. [w:] Badania naukowe w turystyce – stan i perspektywy [Scientific Research in Tourism - Present Status and Perspectives of Development] (red. L. Butowski), Instytut Turystyki-Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, Warszawa 2013, ss. 9-38.

In addition: I actively participated in numerous research projects, mostly pertaining to tourism studies (e.g. “Modern Concepts and Models of Tourism Policy”; as a leader), but also to other aspects (e.g. National Research Project „Foresight - Polska 2020" [“Foresight: Poland 2020”]). Earlier, I also participated in numerous research projects, mostly referring to tourism, including for instance the largest project ever in the history of tourism research in Poland “Central National Basic Research Program 08.06: Tourism as a Factor of Social and Economic Development”, carried out in the years 1986-1987 (I was then the youngest leader of a research task out of all 300 academics from 50 research institutes).

AWARDS: In 2018 I was awarded with the Gold Cross of Merit for my scientific activity by the President of the Republic of Poland. During the Polish Science Gala organised in Toruń (February 2020) I received the First-Degree Award of the Polish Minister of Science and Higher Education for the year 2019 (team award for extraordinary achievements in didactics for the academic course book “Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej”  [Economics with elements of the description of the tourism and recreation economy] (red. B. Szczechowicz), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018 (he is author the chapter: Towards a global economy - Part XI, Chapter XXIII: European Economic and Monetary Union and the global market. Functioning and development of the tourism and recreation sector in the conditions of globalization of the economy, ss. 847-901).

 

PUBLICATIONS: Author of over 200 scientific publications pertaining to various aspects of tourism, author and co-author of 8 books, including: Determinants and social diversity of tourist activity” (2009 – habilitation/dissertation); “International Tourism Organizations” (co-author with T. Marciniec, 2003), ), “Tourism in the face of 21st century's challenges” (1999); „Directions of Tourism Research Development” (ed. G. Gołembski, 2003). He is the co-author and scientific editor (together with professor R. Winiarski) of monograph “Tourism in Scientific Research” (2005 - this book is also available in English). The book „Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku” [“Tourism in the Face of 21st Century’s Challenges”] (1999) is one of several (four) most frequently quoted publications pertaining to tourism in history.

 

LIST OF MAIN PUBLICATIONS

BOOKS (in English):

 1. The Master Classes (ed. Wiesław Alejziak), Special Edition of Folia Turistica, Vol. 25(1), 2011, pp.451 (editor and author of the two chapters titled:
 • “A Global Tourism Policy - Utopia, Alternative or Necessity? - pp. 313-356
 • Who is an Academic Mentor, and what is his/her Role in Contemporary Study? Some Thoughts Based on Tourism Research”, pp. 399-451).
 1. Tourism in Scientific Research (edited by W. Alejziak and R. Winiarski), AWF Kraków, WSIZ Rzeszów, 2005, pp. 321 (book co-author and author of the chapter titled "Present Status and Perspectives of Tourism Research Development" - pp. 275-298).

BOOKS (in Polish):

 1. Alejziak W., Pilch W., Szczechowicz B., COSMETIC SERVICES MARKET: CONDITIONS, FUNCTIONING AND DEVELOPMENT PERSPECTIVES. An Analytical Study on the Example of Kraków and Selected Towns in Małopolska [in Polish: RYNEK USŁUG KOSMETYCZNYCH: UWARUNKOWANIA, FUNKCJONOWANIE, PERSPEKTYWY ROZWOJU. Studium analityczne na przykładzie Krakowa oraz wybranych miejscowości w Małopolsce]. Monografie Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, No 47, 2021, pp. 670.
 2. Alejziak W. (red.), Z warsztatów Mistrzów, Wydanie specjalne "Folia Turistca", Nr 25(2), 2011, ss. 495 (editor and author of the two chapters titled – see above).
 3. Alejziak W., Determinants and social diversity of tourist activity [in Polish: Determinanty i zróżnicowa nie społeczne aktywności turystycznej], Studia i Monografie AWF Kraków nr 56,  Kraków, ss. 503 (habilitation dissertation). Reviewers: Prof. dr. hab. Teresa. Słaby (Warsaw School of Economics), Prof. dr. hab. R. Ryszard Winiarski (Institute of Tourism and Recreation, Academy of Physical Education in Kraków.
 4. Tourism in Scientific Research [in Polish: Polityka turystyczna], (edited by R. Winiarski and W. Alejziak), AWF Kraków, WSIZ Rzeszów, 2005, pp. 302 (book co-editor and author of the chapter titled "Present Status and Perspectives of Tourism Research Development" - pp. 257-279 (this book is also available in English – see above).
 5. Alejziak W., Marciniec T., International Tourism Organizations [in Polish: Międzynarodowe Organizacje Turystyczne], Albis, Krakow 2003 (pp 401).
 6. Alejziak W., Tourism in the Face of 21 Century Challenges [in Polish: Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku], Albis, Kraków 1999 (pp. 321).

 

CHAPTERS IN BOOKS:

 1. Alejziak W. (2022), International Tourism Organizations (ITOs), Encyclopedia Chapter, In: Encyclopedia of Tourism Management and Marketing (ed. Buhalis, Edward Elgar Publishing, Online: DOI: https://doi.org/10.4337/9781800377486.international.tourism.organizations and https://www.elgaronline.com/view/nlm-book/9781800377479/b-9781800377486.international.tourism.organizations.xml
 2. Zmyslony P., Alejziak W. (2022), Internationalization Ladder in Tourism, Encyclopedia Chapter, In: Encyclopedia of Tourism Management and Marketing (ed. Buhalis, Edward Elgar Publishing, Online: DOI: https://doi.org/10.4337/9781800377486.internationalization.ladder and https://www.elgaronline.com/view/nlm-book/9781800377479/b-9781800377486.internationalization.ladder.xml  
 3. Alejziak W., Human Needs Related to Body Aesthetics as a Factor in Shaping the Market for Cosmetic Services [in Polish: Potrzeby człowieka związane z estetyką ciała jako czynnik kształtujący rynek usług kosmetycznych], In: Alejziak W., Pilch W., Szczechowicz B. (eds.), COSMETIC SERVICES MARKET: CONDITIONS, FUNCTIONING AND DEVELOPMENT PERSPECTIVES. An Analytical Study on the Example of Kraków and Selected Towns in Małopolska [in Polish: RYNEK USŁUG KOSMETYCZNYCH: UWARUNKOWANIA, FUNKCJONOWANIE, PERSPEKTYWY ROZWOJU. Studium analityczne na przykładzie Krakowa oraz wybranych miejscowości w Małopolsce, Monografie Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, No 47, 2021, pp. 25-46.
 4. Alejziak W., Consumer Behaviour on the Cosmetic Services Market [in Polish: Zachowania konsumentów na rynku usług kosmetycznych, In: Alejziak W., Pilch W., Szczechowicz B. (eds.), COSMETIC SERVICES MARKET: CONDITIONS, FUNCTIONING AND DEVELOPMENT PERSPECTIVES …, 2021, pp. 145-178.
 5. Alejziak W., Business Models and Selected Aspects Regarding the Functioning of Enterprises Operating on the Cosmetic Services Market [in Polish: Modele biznesowe oraz wybrane aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw działających na rynku usług kosmetycznych], In: Alejziak W., Pilch W., Szczechowicz B. (eds.), RYNEK USŁUG KOSMETYCZNYCH: UWARUNKOWANIA, FUNKCJONOWANIE, PERSPEKTYWY ROZWOJU …, 2021, pp. 179-237.
 6. Alejziak W., Methods and Techniques of Researching the Cosmetic Services Market [in Polish: Metody i techniki badania rynku usług kosmetycznych], In: Alejziak W., Pilch W., Szczechowicz B. (eds.), RYNEK USŁUG KOSMETYCZNYCH: UWARUNKOWANIA, FUNKCJONOWANIE, PERSPEKTYWY ROZWOJU …, 2021, pp. 271-309.
 7. Alejziak W., Matusik S., Methodology of Own Research Carried out Within the Project "Analysis of the Cosmetic Services Market in Krakow - Current State and Development Prospects (with Particular Consideration on Educational Aspects and the Labour Market) [in Polish: Metodologia badań własnych zrealizowanych w ramach projektu „Analiza rynku usług kosmetycznych w Krakowie – aktualny stan i perspektywy rozwoju (ze szczególnym uwzględnieniem aspektów edukacyjnych i rynku pracy)”, In: Alejziak W., Pilch W., Szczechowicz B. (eds.), COSMETIC SERVICES MARKET: CONDITIONS, FUNCTIONING AND DEVELOPMENT PERSPECTIVES …. pp. 313-324.
 8. Alejziak W., Kryczka M., Conditions and Development Prospects as Well as Current Trends on the Cosmetic Services Market (in Light of Survey/Questionnaire Research and Interviews with Salon Owners)[in Polish: Uwarunkowania i perspektywy rozwoju oraz aktualne trendy panujące na rynku usług kosmetycznych (w świetle badań ankietowo-sondażowych oraz wywiadów z właścicielami salonów)], In: Alejziak W., Pilch W., Szczechowicz B. (eds.), COSMETIC SERVICES MARKET: CONDITIONS, FUNCTIONING AND DEVELOPMENT PERSPECTIVES …. , 2021, pp. 481-504.
 9. Alejziak W., Current Trends and Directions of Development on the Cosmetic Services Market in the Light of Analysis of Subject-Literature [in Polish: Aktualne trendy i kierunki rozwoju rynku usług kosmetycznych w świetle analiz literatury przedmiotu, , In: Alejziak W., Pilch W., Szczechowicz B. (eds.), COSMETIC SERVICES MARKET: CONDITIONS, FUNCTIONING AND DEVELOPMENT PERSPECTIVES …. 2021, pp. 505-542.
 10. Alejziak W., The Methodology of Legal Sciences and the Methodology of Tourism Research - in Search of Similarities and Differences in Research Paradigms and Approaches [in Polish: Metodologia nauk prawnych a metodologia badań nad turystyką – w poszukiwaniu podobieństw oraz różnic w paradygmatach i podejściach badawczych], In: Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność (red. Cybula), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, ss. 45-89.
 11. Alejziak W., Towards a global economy - Part XI, Chapter XXIII: European Economic and Monetary Union and the global market. Functioning and development of the tourism and recreation sector in the conditions of globalization of the economy [In Polish: W stronę gospodarki globalnej – Część XI, Rozdział XXIII: Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa a rynek globalny. O funkcjonowaniu i rozwoju sektora turystyki i rekreacji w warunkach globalizacji gospodarki, In: Economics with elements of the description of the tourism and recreation economy [in Polish: Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjne  (ed. B. Szczechowicz), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, ss. 847-901.
 12. Alejziak W., Different dimensions of the importance of the sport and cultural mega events for tourism - methodological aspects [in Polish: Różne wymiary znaczenia wielkich wydarzeń (mega events) sportowych i kulturalnych dla turystyki – aspekty metodologiczne, In: Sport inspirations in cultural tourism [in Polish: Inspiracje sportem w turystyce kulturowe] (ed. M. Kazimierczak), AWF Poznań, Poznań, 2016, pp. 118-137.
 13. Alejziak W., Attribution and causal explanation in tourism research (on the example of the analysis of Europeans' tourist activity inhibitors in 1997-2014) [in Polish: Atrybucje i wyjaśnianie przyczynowe w badaniach nad turystyką  (na przykładzie analizy inhibitorów aktywności turystycznej Europejczyków w latach 1997-2014)], In: Man in tourism. Roles, needs, behaviors [in Polish: Człowiek w turystyce. Role, potrzeby, zachowania], Warsztaty z geografii Turyzmu, Tom 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, pp. 67-90.
 14. Alejziak W., Systems of mobile telephony as a potential instrument of measurement and statistical research on tourism (on the example of the TelSKART © method) [in Polish: Systemy telefonii komórkowej jako potencjalny instrument pomiaru oraz statystycznych badań ruchu turystycznego (na przykładzie metody TelSKART©), In: The role of statistics in scientific research and business practice] [in Polish: Rola statystyki w badaniach naukowych i praktyce gospodarczej (ed. A. Piotrowska-Piątek), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, Kielce 2014, pp. 67-82.
 15. Alejziak W., Typologization and modelling as instruments of scientific explanation of tourism phenomena and processes [in Polish: Typologizacja i modelowanie jako instrumenty naukowego wyjaśniania zjawisk i procesów turystycznych] In: Scientific Research in Tourism - Present Status and Perspectives of Development [in Polish: Badania naukowe w turystyce – stan i perspektywy] (ed. L. Butowski), Instytut Turystyki, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, Warszawa 2013, pp. 9-38 (in Polish).
 16. Alejziak W., New Trends and Challenges of Tourism  at the Beginning of 21st Century, In: Cooperation in Tourist Region (eds. R. Ziółkowski, M. Jalinik), Bialystok University of Technology, Białystok 2011, s. 9-23.
 17. Alejziak W., A Global Tourism Policy - Utopia, Alternative or Necessity? “Folia Turistica”, No 25(1), 2011, ss. 313-356.
 18. Alejziak W., Who is an Academic Mentor, and what is his/her Role in Contemporary Study? Some Thoughts Based on Tourism Research, “Folia Turistica”, Vol. 25(1), 2011, ss. 399-451.
 19. Alejziak W., Theoretical foundations and main methods of tourist movement measuring and research [in Polish: Teoretyczne podstawy i najważniejsze metody badania wilkości ruchu turystycznego - aspekty regionalne i lokalne](ed. E. Dziedzic), Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2010, pp. 24-38.
 20. Alejziak W., Politica turistica en el siglo XXI, In: "Cambio Climatico y Turismo: Realidad y Fiction" (ed. E. Fayos-Sola, J. Jafari), Universitat de Valencia, World Tourism Organization, 2009, pp. 187-210 (in Spain).
 21. Alejziak W., Determinants and Disproportions of Tourism Activity and Problem of Social Exclusion, In: Tourist Movement in the time of Globalisation [in Slovak: Cestovny ruch w podmienkach globalizacie] (edited by M. Gucik), Univerzita Mateja Bela – Ekonomika Faculta, Banska Bystrica, 2009, pp. 11-27.
 22. Alejziak W., Influence of Social Diversity of Tourist Consumption on the Level and Quality of Live, [in Polish: Wpływ zróżnicowań społecznych konsumpcji turystycznej na jakość życia], In: The Faces of Consumtionism [in Polish: Oblicza konsumpcjonizmu (red. B. Mróz), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009, pp. 187-198.
 23. Alejziak W., Sightseeing and school tourism in the Face of 21 Century Challenges and development of knowledge society  [in Polish: Krajoznawstwo i turystyka szkolna w obliczu wyzwań XXI wieku oraz kształtowania się społeczeństwa wiedzy], In: The Needs of Sightseeing in school education [in Polish: O potrzebie krajoznawstwa w edukacji szkolnej] (ed. K. Denek, L. Drożdżyński, A Gordon), Wydawnictwo „Kraj” PTTK., Warszawa-Poznań 2009, pp. 67-80.
 24. Alejziak W., Methodology of Tourism Research [in Polish: Metodologia badań w turystyce], In: Tourism in humanistic science [in Polish: Turystyka w naukach humanistycznych] (edited by R. Winiarski), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, pp. 140-164.
 25. Alejziak W., Basic Paradigms and Approaches in Tourism Research [in Polish: Podstawowe paradygmaty i podejścia badawcze w studiach nad turystyką], In: New trends in Tourism development [in Polish: Nowe trendy w rozwoju turystyki] (edited by G. Gołembski), Wydawnictwo PWSZ, Sulechów, 2008, s. 13-25.
 26. Alejziak W., Sport maga-events as the factor of competition in global tourist market [in Polish: Wielkie wydarzenia sportowe jako czynnik walki konkurencyjnej na globalnym rynku turystycznym, In: Tourism as the factor of regional competitiveness in the time of globalization [in Polish: Turystyka jako czynnik konkurencyjności regionów w dobie globalizacji] (edited by G. Gołembski), Gremium Ekspertów Turystyki, Wydawnictwo akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2008, s. 52-66.
 27. Alejziak W., Tourism industry in Poland and worldwide” [in Polish: Przemysł turystyczny w Polsce i na  świecie], In: Compendium of tour-conducting [in Polish: Kompendium pilota wycieczek]  (ed. Z. Kruczek). Fifth Edition, Proksenia, Cracow 2005, pp. 5-42.
 28. Alejziak W., Present Status and perspectives of Tourism Research Development, In: Alejziak W., Winiarski R. ), Tourism in Scientific Research, AWF Kraków, WSIZ Rzeszów, 2005, pp. 257-279. (in English).
 29. Alejziak W., Tourism Policy [in Polish: Polityka turystyczana], In: Winiarski R. (ed.) Tourism Sciences [in Polish: Nauki o turystyuce], Part II Studia i Monografie Nr 7, AWF Kraków, 2003, pp. 40-91.
 30. Alejziak W., Directions and perspectives of tourism study development [in Polish: Kierunki i perspektywy rozwoju badań nad turystyką], In: Gołembski G. (ed.) Directions of development scientific studies regarding tourism [Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, pp. 231-248.


CHOSEN ARTICLES:

 1. Zmyslony P., Leszczyński G., Waligóra A. Alejziak W. (2020), The Sharing Economy and Sustainability of Urban Destination in the (Over)tourism Context: The Social Capital Theory Perspective, Sustainability, Vol. 12, pp. 2-26. DOI: 10.3390/su12062310.
 2. Alejziak W., A scientific explanation and understanding of epistemological issues in tourism research (a study based on the theories of Kurt Lewin and John Tribe) Turyzm/Tourism”, nr 29/2, 2019, s. 1-18. DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.29.2.01.
 3. Alejziak Wiesław, Methodological Imaging of Academic Works © as a Method of Visualizing Academic Activities (based on Articles Published in “Folia Turistica” in 2014-2018, Folia Turistica, Vol. 50-1, 2019, ss. 67-97. DOI. 10.5604/01.3001.0013.4497.
 4. Alejziak W., Research on Tourist Activity in Europe – Methodological Aspects and Results (Part I: the Period 1945-2000), Folia Turistica, Vol. 46, 2018, ss. 9-48. DOI. 10.5604/01.3001.0012.0842.
 5. Alejziak W., Krzysztof Przeclawski: sociology, philosophy and the ethics of tourism, Anatolia - An International Journal of Tourism and Hospitality Research, Vol. 28(4), 2017.
 6. Alejziak W. Liszewski S., Rola czasopism naukowych w transferze wiedzy w turystyce – in Polish [in English: The role of scientific journals in the transfer of knowledge in tourism], Folia Turistica, nr 41, 2016, ss. 81-135.
 7. Alejziak W., „Annals of Tourism Research” jako źródło wiedzy o osiągnięciach badawczych antropologii w dziedzinie turystyki – in Polish [in English: „Annals of Tourism Research” as a source of knowledge about the research achievements of anthropology in the field of tourism], Folia Turistica, Vol, 39, 2016, s. 11-46.
 8. Alejziak W., Turystyka sportowa - przyczynek do dyskusji nad definicją oraz problematyką badawczą – in Polish [in English: Sport tourism - a contribution to the discussion on the definition and research issues], Turyzm/Tourism, Vol. 26/1, 2016, s.91-94.
 9. Alejziak W. Multi-Level Governance jako instrument planowania rozwoju i zarządzania obszarami recepcji turystycznej – in Polish [in English: Multi-Level Governance as an instrument for planning the development and management of tourist reception areas], Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace, Vol. 16 - Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki - społeczno-ekonomiczne problemy rozwoju turystyki, 2016, ss. 9-31.
 10. Alejziak W., Tourist activity inhibitors, International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, Vol. 7(1), 2013, pp. 11-27.
 11. Alejziak W., The Sequence Analysis of Tourism Trends (SATT) as an Instrument of Diagnosis and forecasting changes in tourist demand, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 697 – Ekonomiczne Problemy Usług, Vol. 82, ss. 27-42.
 12. Alejziak W., Tourist Activity: International and Domestic Diversification and the Problem of Social Exclusion, Turyzm/Tourism, Vol. 21 (1/2), 2011, s. 7-16.
 13. Alejziak W., Potential applications of cellular phone systems for measuring and modelling tourism movement, BIO-ALBORITHMS AND MED-SYSTEMS, Vol. 7, No. 1, 2011, PP. 63-66.
 14. Alejziak W., Opportunities for Using Cellular Phone Systems in Tourist Movement Research / Mogucnosti koristienja sustava pokretne telefonije zaza istrażivanje turistickich kretanja, Acta Turistica Nova, Vol. 4, No. 1, Zagreb, May 2010, p. 23-32 (in English and Croatian).
 15. Alejziak W., Potential Applications for Cellular Phone Systems for Measuring and Modelling Tourism Movements [in Polish: Możliwości wykorzystania systemu telefonii komórkowej do pomiaru i modelowania ruchu turystycznego], Bio-Algoritmics and Med-Systems, Vol. 6, No. 12, Suplement No. 1, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2010, p. 31-32 (in Polish and English).
 16. Alejziak W., Dilema and Challenges of Tourism in the Beginning of 21 Century [in Polish: Dylematy i wyzwania turystyki w początkach XXI wieku], Episteme, Vol. 8/2009, Tom I, 2009, p. 121-144 (in Polish).
 17. Alejziak W., TelSKART© - innovative research method of measuring tourist movement volume [in Polish: TelSKART© - Nowa metoda badań i pomiaru wielkości ruchu turystycznego], Folia Turistica, Vol. 21, AWF Kraków, 2009, p. 95-144 (in Polish).
 18. Alejziak W., Megatrends and Challenges of National and International Tourism Policy Development [Megatrendy i wyzwania narodowej i międzynarodowej polityki turystycznej], Ekonomicka revue Cestovneho Ruchu, no 1, 2007, pp. 3-22 (in English).
 19. Alejziak W., Contemporary Concepts and Selected Models of Tourism Policy [in Polish: Współczesne koncepcje i modele polityki turystycznej [in:] Gospodarka turystyczna w regionie [Tourism Economyin the Region] (edited by. A. Rapacz), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Vol. 50, Wydawnictwo UE, Wrocław 2009, s. 43-53.
 20. Alejziak W., Globalization and Decentralization as Directions for the Development of Tourism Policy in 21st Century, New Problems of Tourism, Vol. 1/2008, s. 25-42. (in English).
 21. Dynamika a disciplinárna štruktúra výskumu cestovného ruchu (na základe analýzy doktorandských prác vo vybraných krajinách sveta) [in English: The Dynamics and Disciplinary Structure of Tourism Research (based on the analysis of doctoral dissertations in selected countries; in Polish: Dynamika i struktura dyscyplinarna badań nad turystyką (na przykładzie problematyki prac doktorskich w wybranych krajach świata], Acta oeconomica, Nr 19. Cestovny ruch ako interdyscyplinarny jav a jeho vyskum, Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica, 2006, s. 17-29 (in Slovak).
 22. Alejziak W., Tourism in Academic Research in Poland and the World, Tourism Recreation Research, Vol. 31 (2), 2006, pp. 91-94 (in English).
 23. Alejziak W., Lobbing Functions of International Tourism Organizations [Lobbingowe funkcje międzynarodowych organizacji turystycznych], [in:] Tourist Economy versus Business Corporation and Lobbing [Gospodarka turystyczna a grupy interesu], Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006, pp. 273-289.
 24. Alejziak W., The Dynamics and Disciplinary Structure of Tourism Studies Based on the Analysis of Issues Discussed in Doctoral Dissertations in Selected Countries, [Dynamika a disciplinárna štruktúra výskumu cestovného ruchu (na základe analýzy doktorandských prác vo vybraných krajinách sveta)], [in:] Cestovny ruch ako interdyscyplinarny jav a jeho vyskum, Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica, 2006 (in Slovak).
 25. Alejziak W., Geographical, Social and Economic Aspects of Tourism as the Subject of Doctoral Dissertations in Selected Countries [Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki jako przedmiot prac doktorskich w wybranych krajach świata, [in:] Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki [Geographical, Social and Economic Aspects of Tourism], Jagiellonian University, Krakow, 2006.
 26. Alejziak W., Definition and Classification Type Barriers Pertaining to Tourist Economy Development in the Light of the Discussion Regarding the Definition nad Range of Tourism Industry [Terminologiczne i klasyfikacyjne bariery rozwoju gospodarki turystycznej opartej na wiedzy (na przykładzie dyskusji nad pojęciem i zakresem przemysłu turystycznego], [in:] Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy [Enterprise in tourist economy according to available knowledge], Jagiellonian University, Kraków 2006.
 27. Alejziak W., The Role of International Organizations in Shaping Global (?) Tourism Policy [Rola organizacji międzynarodowych w kształtowaniu globalnej (?) polityki turystycznej, [in:] Panasiuk A (ed), Polityka turystyczna [Tourism Policy], Uniwersytet Szczeciński, Szczecin-Kopenhaga 2005, pp. 13-21.
 28. Alejziak W., International Tourism Policy – Utopia, Alternative or a Necessity? [Międzynarodowa polityka turystyczna - utopia, alternatywa, czy konieczność?], [in:] Turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji w Europie. [Tourism and Tourist Economy in Poland Against a Background of Integration Processes in Europe] Euroregionalizacja-Konkurencyjność-Marketing, Akademia Ekonomiczna Wrocław, 2004.
 29. Alejziak W., Tasks and Functions of International Tourism Organizations in the Age of Economy Globalization [Funkcje i zadania międzynarodowych organizacji turystycznych w dobie globalizacji światowej gospodarki], [in:] Bosiacki S. (ed), Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej [Tourist Economy in the Twenty-first Century. Opportunities and Development Barriers under Conditions of International Integration], AWF Poznań, 2004, p, 41-65.
 30. Alejziak W., Overview of International Collaboration in Terms of Tourist Branch [Zarys rozwoju współpracy międzynarodowej w dziedzinie turystyki], [in:] Adamowicz M. and Bergier (eds.) Rozwój obszarów przygranicznych w kontekście funkcjonowania euroregionów [Development of Bordering Regions in the Light of Euroregions’ Operation], Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej, 2004, p. 199-215.
 31. Alejziak W., The impacts of establishment of Economic Monetary Union and introduction of Euro for the purpose of international tourist market operation [Skutki utworzenia Unii Gospodarczo-Walutowej i wprowadzenia euro dla funkcjonowania międzynarodowego rynku turystycznego], [in:] Unia Europejska a przyszłość polskiej turystyki [European Union and the future of Polish tourism], Katedra Turystyki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003, p. 103-124.
 32. Alejziak W., Poland as the actor of international cooperation in tourism branch, [in:] The Future of Tourism in the Countries of Central and Eastern Europe. 13th International Economic Forum in Krynica, 4-6. September 2003, pp. 31-37. [Polska jako podmiot współpracy międzynarodowej w dziedzinie turystyki; [in:] Przyszłość turystyki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. XIII Forum Ekonomiczne, Krynica, 4-6 Września 2003, ss. 31-37.
 33. Alejziak W., Tourism policy in European Union (featuring regional aspects), [in] Regional effects of Poland’s accession to EU, Bochnia 2003, pp. 37-58. [Polityka turystyczna Unii Europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem aspektów regionalnych), [in:] Efekty regionalne przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Bochnia 2003, ss. 37-58.
 34. Alejziak W., Cultural heritage in the light of new supply and demand trends, [in:] Problems of Tourism and Hospitality Nr 2 (6), Akademia Morska, Gdynia 2003, pp. 5-18.[ Dziedzictwo kulturowe a nowe trendy w popycie i podaży turystycznej, Problemy Turystyki i Hotelarstwa, Vol. 2 (6), Akademia Morska, Gdynia 2003, ss. 5-18. (współautor J. Biliński).
 35. Alejziak W., The Tourist and Recreational Activity of Financial Elite in Poland, Turyzm/Tourism, Vol. 11 (1), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2001, pp. 39-52. [Aktywność turystyczna i rekreacyjna elit finansowych w Polsce. Artykuł dwujęzyczny opublikowany w dwujęzycznym numerze czasopism „Turyzm”, Vol. 11, Zeszyt 1, Wydawnictwo Uniwersytety Łódzkiego, Łódź, 2001, ss. 39-52. Paper bilingual - both in English and Polish.
 36. Alejziak W., Current viewpoints pertaining to proper usage, definition and range of the term “tourism industry”, [in:] Problems of contemporary tourism and recreation [ed. W. Niemiec], Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Nr 3/2001, Rzeszów 2001, pp. 107-143. [Aktualny stan poglądów na temat zasadności używania, definicji oraz zakresu pojęcia „przemysł turystyczny”, [in:] Problemy współczesnej turystyki i rekreacji [Red. W. Niemiec], Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, No 3/2001, Rzeszów 2001, ss. 107-143.
 37. Alejziak W., Tourism in Zakopane. Preliminary concept of measuring size and structure as well as the economic results of tourism movement, [in:] Winter sports at the end of the twenty first century and traditions and perspectives of Zakopane winter resort. [ed. S. Krasicki i K. Chojnacki], Zeszyty Naukowe Nr 81 Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków 2001, pp. 267-274. [Turystyka w Zakopanem. Wstępna koncepcja pomiaru wielkości i struktury oraz skutków ekonomicznych ruchu turystycznego, [in:] Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego [Red. S. Krasicki i K. Chojnacki], Zeszyty Naukowe Nr 81 Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków 2001, ss. 267-274.
 38. Alejziak W., Methodology of programming of tourism development on local and regional level, [in:] Policy of territorial self-management regarding tourism. [ed. M. Boruszczak], Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Sopocie, 2000, pp. 36-49. [Metodologia programowania rozwoju turystyki na szczeblu lokalnym i regionalnym, [in:] Polityka samorządu terytorialnego w dziedzinie turystyki” [Red. M. Boruszczak], Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Sopocie, 2000, ss. 36-49.
 39. Alejziak W., Tourist activity of Polish financial elite in the light of holiday vacations of EU citizens and other social groups in Poland. Report devised by “Tourist Market 2000”, Special report commissioned by “Tourist Market - Tourist Business Journal”, Tourist Promoting Agency, MART, pp. 25. [„Aktywność turystyczna polskich elit finansowych w świetle wzorów wypoczynku urlopowego mieszkańców Unii Europejskiej oraz innych grup społeczno-zawodowych w Polsce”. Raport „Rynku Turystycznego’2000”, Agencja Promocji Turystyki „MART”, lipiec 2000 (ss. 25). Specjalny raport przygotowany na zlecenie „Rynku Turystycznego. Pisma Biznesu Turystycznego”].
 40. Alejziak W., Study methods and determination of tourist activity in selected countries, [in:] Studies on leisure time of residents of major Polish cities and its application in mobile recreation and tourism. [Red. J. Wyrzykowski], Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, Wrocław 2000, pp. 157-177. Metodologia badania i określania aktywności turystycznej ludności w wybranych krajach świata, [in:] Studia nad czasem wolnym mieszkańców dużych miast Polski i jego wykorzystaniem na rekreacje ruchową i turystykę [Red. J. Wyrzykowski], Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, Wrocław 2000, ss. 157-177.
 41. Alejziak W., Tourism in the face of 21st century’s challenges, 6th „World Leisure Congress” World Leisure and Recreation Association, 3-7. 07. 2000, Bilbao („Virtual Congress – The 6th World leisure Congress „Leisure and Human Development”): http://www.ocio21.com/EN/A266.htm. (in English).
 42. Alejziak W., Theory of Tourism – History and Development (Reflection on the Book by B.Vukonic „Tourisam ususret buducnosti”, Folia Turistica, No. 8, Cracow, 1998, pp. 99-125. [Geneza i rozwój teorii turystyki (refleksje na kanwie książki B.Vukonica "Turizam ususret buducnosti"), Folia Turistica, Nr 8, AWF Kraków 1998, ss. 99-125.]
 43. Alejziak W., Concentration and globalisation, [in:] “Tourism Market” No. 20 (85), 15 October 1997. [Koncentracja i globalizacja, [in:] „Rynek Turystyczny” Nr 20 (85), 15 października 1997.]
 44. Alejziak W., Tourism and the crime rate in Poland, [in:] Tourism in Central and Eastern Europe: Educating for Quality, ATLAS, European Association for Tourism and Leisure Education, Tilburg University 1996, pp. 289-301 (in English).
 45. Alejziak W., Tourism versus Criminality and the Phenomena of Social Pathology (on Outline of the Problems and the Concept of Research an the Basis of Cracow), Folia Turistica, no. 5, 1995, pp. 97-27. [Turystyka a przestępczość i zjawiska patologii społecznej (zarys problematyki i koncepcja badań  na przykładzie Krakowa), Folia Turistica, Nr 5, AWF Kraków 1995, ss. 97-27.]
 46. Alejziak W., Tourist activity and main touroperators, travel agencies and hotel chains in chosen countries, [in:] “Tourism and Marketing” No. 1, MART, Warsaw 1994, pp. 1-5. [Aktywność turystyczna oraz główni organizatorzy turystyki w wybranych krajach świata, [in:] „Turystyka i Marketing” Nr 1, MART, Warszawa 1994, ss. 1-5.]
 47. Alejziak W., International tourism, [in:] “Tourism Market” No. 10\12, Tourist Promoting Agency, MART MART, Warsaw 1993, p. 14. [Turystyka międzynarodowa, [in:] Rynek Turystyczny Nr 10\12, Agencja Promocji Turystycznej MART, Warszawa 1993, s. 14]
 48. Alejziak W., Transportation in tourism – new technologies, trends and forecasts to 21st century, [in:] „Bulletin of Polish Tourism Association” No. 2, 1992, pp. 22 - 27. [Transport w turystyce - nowe rozwiązania, tendencje i prognozy na XXI wiek, Biuletyn Informacyjny Polskiego Stowarzyszenia Turystyki, Nr 2, 1992, ss. 22 - 27.]
 49. Alejziak W., Tourism in the World – trends and forecasts to the end of twenty century, Bulletin of Polish Tourism Association, No. 2, 1992, pp. 1-7. [Turystyka na świecie - trendy i prognozy do końca XX wieku, Biuletyn  Informacyjny Polskiego Stowarzyszenia Turystyki nr 2, 1992, ss. 1-7.]
 50. Alejziak W., Protection of environment and culture by tourism as an element of regional social policy, Scientific Books of High School of Education Bydgoszcz - Natural Studies, No 9 (Red. A.Kornak), Bydgoszcz, 1992, pp. 99-109. [Ochrona środowiska kulturowego przez turystykę jako element regionalnej polityki społecznej, Zeszyty Naukowe WSP Bydgoszcz - Studia Przyrodnicze Nr 9 (Red. A.Kornak), Bydgoszcz, 1992, ss. 99-109.]
 51. Alejziak W., Tourism and Recreation as Elements of the Social Policy in Poland [Turystyka i wypoczynek jako element polityki społecznej w Polsce], Scientific Annals of Academy of Physical Education, Vol. XXV, Cracow 1992, pp. 5-37. [in:] „Rocznik Naukowy AWF Kraków”, Tom XXV, Kraków 1992, ss. 5-37.].
 52. Alejziak W., Tourist activity of inhabitants of Stockholm as the example of such an activity for the whole population of Sweden – introductory research report, Folia Turistica No. 2, Cracow 1991, pp. 3-23. [Aktywność turystyczna mieszkańców Szwecji na przykładzie  populacji sztokholmskiej - badania wstępne, Folia Turistica Nr 2, AWF Kraków-PWN, Kraków 1991, ss. 3-23.]
 53. Alejziak W., The Conditionings of Tourist Activity of Rural Inhabitants, [in:] “Country and Agriculture” No. 1\66, Polish Academy of Science – Institute of Development of Village and Agriculture, Warsaw 1990, pp. 197-208. [Uwarunkowania aktywności turystycznej mieszkańców wsi, Wieś i Rolnictwo Nr 1\66, PAN - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa 1990, ss. 197-208].
 54. Alejziak W. Walas. B., Vacations and Holiday Relaxation of Cracow Inhabitants in the Light of the Social Welfare System, Folia Turistica, Vol. 1, AWF - PWN, Cracow 1990, pp. 5-23. [Wypoczynek urlopowo-wakacyjny mieszkańców Krakowa w świetle systemu świadczeń socjalnych, Folia Turistica”, Vol. 1, Kraków 1990, ss. 5-23 (współautor B. Walas).]

Author’s series in magazine “Tourism Market” – “Leaders of the World Tourism Industry”. Seven articles in period 1997-1998 (American Express, Carlson, Thomson, Thomas Cook, Marriott, Hertz, Hilton).

Author’s series in magazine “Wiadomości Turystyczne” (Travel News”) – “International Tourism Organizations”. (co-author: T. Marciniec). Seven articles in 2003 (UN WTO, WT&TC, UFTAA, WATA,IH&RA, AIT, AIEST).

OTHER (CHOSEN) FORMS OF PUBLICATION:

 1. Alejziak W., Ujma D., Sharpley R., In Memoriam: Professor Philip L. Pearce (1951-2020), „Folia Turistica”, nr 57, 2021, ss. 119-154. Online: http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_56_2021.pdf
 2. Szromek A.R., Alejziak W., Kruczek Z., To be human is to be a tourist - Obituary of the late Dr. Krzysztof Przecławski, International Academy for the Study of Tourism, 2017, Online: https://www.polyu.edu.hk/htm/academy/memoriam_przeclawski.php
Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login