Ukazała się publikacja prof. dr hab. Dobiesława Dudka.

...Album zawiera ponad 300 fotografii i reprodukcji wybranych dokumentów głównie z lat 1914-1935, zestawionych w dwunastu tematycznych rozdziałach. Reprezentuje nie tylko poglądy i zainteresowanie Marszałka sportem, ale po raz pierwszy tak szeroko dokumentuje Jego różnorodne działania instytucjonalne i osobistą aktywność społeczną w dziedzinie kultury fizycznej...

Kajetan Hądzelek - Prezes Zarządu Fundacji "Komitet Pierre'a de Coubertin w Polsce" (fragment wstępu)