W dniu 19.02.2020 r., podczas Gali Nauki Polskiej w Toruniu (to wydarzenie było kulminacyjną częścią obchodów Dnia Nauki Polskiej – nowego święta państwowego), przyznane zostały nagrody Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wśród laureatów nagród MNiSW nie zabrakło przedstawicieli Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie.

W kategorii znaczących osiągnięć w zakresie działalności dydaktycznej nagrodą zostali wyróżnieni autorzy podręcznika pt. Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej (red. B. Szczechowicz, PWN, Warszawa 2018), w tym pracownicy Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania Wydziału Turystyki i Rekreacji: dr hab. Wiesław Alejziak, prof. AWF, dr Małgorzata Kryczka, mgr Paweł Stelmach, dr Bartosz Szczechowicz, mgr Witold Zych. Przypomnijmy, że autorami tego podręcznika są – oprócz wymienionych pracowników Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania – także nauczyciele akademiccy reprezentujący inne uczelnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński oraz Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach.

We wspomnianym wydarzeniu wzięli udział wszyscy laureaci reprezentujący AWF w Krakowie, a ponadto – z nagrodzonego zespołu – dr Łukasz Nawrot (UEP) oraz dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk, prof. UEK (UEK). Podczas Gali Nauki Polskiej Instytut Przedsiębiorczości i Zarządzania AWF w Krakowie reprezentowała także dr Anna Wilkońska.