Ukazał się nowy tematyczny numer czasopisma "Folia Turistica" - 54/2020 pt. Rynek pracy przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

     

 

Od Redaktora

...Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczki pełnią wiele ról społecznych, na przykład lidera, tłumacza, mediatora, przedstawiciela kraju, pomostu między różnymi kulturami, katalizatora społecznego. W literaturze przedmiotu powszechnie uznaje się, że jakość pracy przewodnika i pilota wycieczek jest kluczowym czynnikiem w osiąganiu zadowolenia turystów, a tym samym umacnia wizerunek biura podróży, kraju, miasta czy regionu....    

http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_54_2020.pdf