Pracownicy naukowi-numery pokojów-dyżury-telefony-konta pocztowe

kierownik
dr hab. Maria Zowisło
prof. AWF

IV paw.
pok. 103A

 

poniedziałek 11.30 - 13.00

środa 12.30 - 14.00

12 683 12 90
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

adiunkt
dr Katarzyna Myśliwska

IV paw.
pok. 107

środa 11.00 - 12.30

czwartek 14.30 - 16.00

12 683 12 85
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

adiunkt
dr Filip Kobiela

IV paw.
pok. 103

wtorek 12.50 - 14.20

czwartek 11.00 - 12.30 

12 683 11 75
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

adiunkt
dr Damian Barnat

IV paw.
pok. 103

poniedziałek 10.50 - 12.20

czwartek 14.00 - 15.30

12 683 11 75
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

WAŻNE:
Tymczasowe zmiany dyżurów, urlopy wykładowców i inne ważne informacje dla studentów na podstronie ogłoszenia dla studentów. SPRAWDŹ

 Zajęcia dydaktyczne: w Zakładzie FiS prowadzone są zajęcia dydaktyczne na wszystkich trzech wydziałach AWF w Krakowie, na poziomie licencjatu, studiów uzupełniających magisterskich oraz studiów doktoranckich (obecnie Szkoła Doktorska). Przedmioty realizowane w ramach obowiązków dydaktycznych obejmują filozofię, filozofię kultury fizycznej, logikę, etykę, bioetykę, filozofię i etykę przyrody, socjologię czasu wolnego, socjologię turystyki aktywnej, etykę akademicką, prakseologię, zarządzanie projektami Outdoor, kultury i religie świata oraz relacje międzykulturowe.


Ponadto prowadzone są zajęcia w języku angielskim w ramach programu Erasmus+ (Philosophy of Sport, Introduction to Logic, Ethics of Management) a także tutoriale dla wybitnie uzdolnionych studentów.
Badania naukowe: w ramach działalności naukowej pracownicy Zakładu FiS prowadzą wielokierunkowe badania w obszarach filozofii ogólnej, filozofii kultury, mitu, religii i sekularyzmu, filozofii gier, filozofii sportu, aksjologii kultury fizycznej, socjologii aktywności fizycznej oraz etyki w sporcie, rekreacji i turystyce. Efektem tych badań są liczne polskie i zagraniczne publikacje wydane w formie monografii oraz artykułów naukowych (szczegółowe zainteresowania badawcze oraz osiągnięcia poszczególnych pracowników widoczne są w indywidualnych biogramach pod ich nazwiskami).


Przy Zakładzie Filozofii i Socjologii działa Pracownia Badań Społecznych włączona w strukturę Centralnego Laboratorium Naukowo-Badawczego AWF w Krakowie. Pracownia realizuje i konsultuje narzędzia badawcze (kwestionariusze ankiet i kwestionariusze wywiadów) dla potrzeb badań naukowych realizowanych na Uczelni oraz na wewnętrzne potrzeby administracji Uczelni. Do jej celów należy także konstruowanie prób badawczych. Pracownia Badań Społecznych stosuje System Zarządzania Jakością i spełnia wymagania PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie: „Badań dotyczących społecznych aspektów aktywności fizycznej, turystyki, czasu wolnego, dbałości o ciało a także jakości życia i stylu życia”.