Z przyjemnością informujemy, że wydawane na naszym Wydziale czasopismo "Folia Turistica" zgodnie z opublikowanym komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki z 1 grudnia 2021 r. otrzymało 40 pkt. Jest to obecnie jedno z trzech najwyżej punktowanych czasopism w Polsce poświęconych turystyce.

Aktualne informacje, w tym zaproszenie do składania artykułów do nr. 58, który ukaże się w przyszłym roku (wciąż aktualne), znaleźć można na stronie czasopisma: http://www.folia-turistica.pl/index.php/pl/

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login