Z przyjemnością informujemy, że w pierwszych dniach stycznia 2022 r., nakładem Wydawnictwa AWF w Krakowie ukazała się monografia pt. Rynek usług kosmetycznych: uwarunkowania, funkcjonowanie, perspektywy rozwoju. Studium analityczne na przykładzie Krakowa oraz wybranych miejscowości w Małopolsce (red. W. Alejziak, W. Pilch, B. Szczechowicz; Kraków 2021, ISBN 978-83-62891-66-5, ss. 668).

Powstała ona jako rezultat wspólnych badań prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie przez pracowników Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania (Wydział Turystyki i Rekreacji) oraz Wydziału Rehabilitacji Ruchowej.

Monografia jest dostępna w wersji elektronicznej w Repozytorium AWF w Krakowie:                                http://repozytorium.awf.krakow.pl/handle/20.500.12053/1007

Zespół autorów monografii tworzy 10 osób. Należą do nich pracownicy wszystkich czterech zakładów funkcjonujących na Wydziale TiR w ramach Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania (Zakładu Ekonomii i Zarządzania: prof. AWF dr hab. Wiesław Alejziak, dr Małgorzata Kryczka, dr Bartosz Szczechowicz; Zakładu Statystyki i Informatyki: dr Stanisław Matusik; Zakładu Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego: dr Jerzy Raciborski; Zakładu Coachingu i Innowacyjności: mgr Grzegorz Kromka) oraz działającego na WRR w ramach Instytutu Nauk Podstawowych Zakładu Chemii i Biochemii (dr n farm. Anna Piotrowska). Wśród autorów znajdują się także mgr Aleksandra Mależyna (doktorantka na WTiR), lic. Noemi Kordas (absolwentka studiów lic. na kierunku „kosmetologia”) oraz mgr Paulina Pastuszak (ekspert branży stylizacji paznokci, właścicielka platformy szkoleniowej „Akademia Online”).

Wskazana monografia jest – wedle wiedzy autorów – pierwszym tego typu opracowaniem w Polsce, a także poza jej granicami. Ma ona walory naukowe, ale także może też służyć jako pomoc dydaktyczna w nauczaniu przyszłych specjalistów z zakresu kosmetyki i kosmetologii.

 

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login