Z przyjemnością informujemy, że niedawno ukazał się kolejny numer czasopisma naukowego „Folia Turistica”, wydawanego na WTiR naszej Uczelni. Jest to numer tematyczny pt. „Travel and Tourism Law in the Face of Contemporary Threats to Tourist Safety and Security”, przygotowany pod redakcją dra Piotra Cybuli. Wśród artykułów opublikowanych w tym numerze znajduje się m.in. artykuł dra Krzysztofa Sondla poruszający kwestie prawne dotyczące polskiego modelu bezpieczeństwa turystyki dzieci i młodzieży.

Numer jest dostępny na stronach internetowych czasopisma: http://www.folia-turistica.pl
oraz
https://foliaturistica.pl

 

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login