Zapraszamy do lektury artykułu, którego współautorami są pracownicy WTiR - dr hab. Kinga Kostrakiewicz-Gierałt prof. AWF oraz dr Katarzyna Gmyrek. Publikacja ukazała się w "International Journal of Environmental Research and Public Health" (IF 3.390).

Pełny tekst artykułu: https://mdpi-res.com/d_attachment/ijerph/ijerph-19-05621/article_deploy/ijerph-19-05621-v2.pdf?version=1651904449

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login