21 października 2022 r. w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie odbędzie się kongres Turystyka społeczna a jakość życia. Organizatorem wydarzenia jest Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, a partnerami strategicznymi Województwo Małopolskie oraz nasz Wydział Turystyki i Rekreacji. Podczas kongresu wystąpi blisko trzydziestu prelegentów reprezentujących środowisko akademickie, instytucje samorządowe oraz organizacje pozarządowe zajmujące się turystyką społeczną.

 Turystyka społeczna, zwana także socjalną, to termin opisujący działalność turystyczną osób, które z różnych względów mogą mieć do niej ograniczony dostęp. Liczne publikacje naukowe wskazują, że wdrażane na całym świecie programy turystyki społecznej pozwalają dużej liczbie osób wyjechać na wakacje, ułatwiają rekreację osobom chorym i niepełnosprawnym, a także przyczyniają się do walki z sezonowością, pozwalają walczyć z wykluczeniem społecznym oraz wspierają rozwój regionalny i lokalny – w znacznym stopniu wpływając na jakość życia. Wszystko to jest niezmiernie ważne w dobie niepewności, jakiej doświadczają współczesne społeczeństwa. 

Program i szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie https://turystykaspoleczna.pttk.pl/

Wszystkich chętnych prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.