Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie jest partnerem w projekcie "Application of the principles of inclusion in tourism in V4 countries", realizowanym w ramach grantu z Funduszu Wyszehradskiego. Seminarium w Krakowie, jakie miało miejsce 19.01.2023 otwiera w tym projekcie badania nad turystyką inkluzywną (dostępną).
Strona Polska reprezentowana przez dr hab. Zygmunta Kruczka, prof. AWF oraz dr Danutę Ziżkę i dr Katarzynę Gmyrek prowadzić będzie badania w regionie Małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej popularnych destynacji jakimi są Kraków i Tatry. Partnerem ze strony Słowacji jest Uniwersytet im. Beli Mateja z Bańskiej Bystricy reprezentowany przez doc. Ing. Radkę Marčeková oraz Paneuropean University z Pragi z koordynatorką całego projektu Ing. Ivetą Hamarneh, Ph.D.
 
Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login