Efektem badań statutowych nr: 256/BS/IT/2021, prowadzonych przez Zespół Zakładu Geografii Turystyki i Ekologii, w składzie - dr hab. Zygmunt Kruczek, prof. AWF, dr Miłosz Jodłowski, dr Katarzyna Gmyrek, mgr Karolina Nowak, są dwa artykuły dostępne online:

Pełny tekst artykułu: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2199853123001646?ref=cra_js_challenge&fr=RR-1

 

Pełny tekst artykułu: https://journals.wsb.poznan.pl/index.php/sp/issue/view/82

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login