Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia każdy student rozpoczynający kształcenie na AWF Kraków, m.in. studenci I roku studiów I stopnia oraz studenci I roku studiów II stopnia, którzy są nowymi studentami Uczelni mają obowiązek odbyć szkolenie BHP.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA - (ZALICZENIE ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE OBECNOŚCI)

Szkolenie odbędzie się w formie e-learningu na platformie Teams w terminach (student wybiera jeden termin i uczestniczy w szkoleniu):

25.09. 2023 (poniedziałek) g. 10:00 – 13:00   Szkolenie BHP - 25.09.2023r.

27.09.2023 (środa) g. 10:00 – 13:00  Szkolenie BHP - 27.09.2023r.

02.10.2023 (poniedziałek) 8:00 – 11:00   Szkolenie BHP - 02.10.2023r.

Zwolnieni ze szkolenia są Studenci, którzy kontynuują naukę na AWF w Krakowie i odbyli już w latach ubiegłych szkolenie BHP dla studentów.

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login