Projekt badawczy pt.:"Oczekiwania i potrzeby biegaczy na podstawie badań preferencji, motywacji i wzorców zachowań Uczestniczek i Uczestników 20 Cracovia Maraton" został zrealizowany dzięki współpracy dr Tomasza Wałek z Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania, Koła Naukowego "KARO" oraz Zarządu Infrastruktury Sportu w Krakowie. W badaniu objęto reprezentatywną grupę biegaczy, którzy uczestniczyli w tegorocznym, jubileuszowym "20 Cracovia Maraton". 

Głównym celem badania było zebranie informacji o zwyczajach biegowych, motywacjach oraz potrzebach biegaczy, badanie jest również akcją promującą bieganie, której dodatkowym celem jest lepsze poznanie preferencji biegaczy.

Uzyskane wyniki badań tworzą portret biegacza oraz jego potrzeby, motywacje i zwyczaje biegowe. Są one mocno zróżnicowane, w zależności od wieku, płci czy długości stażu biegowego. Realizacja projektu pozwoliła na uzyskanie odpowiedzi na pytanie: kim są biegacze i jak zmieniają się ich nawyki, przyzwyczajenia. Znajomość wielostronnych motywacji i potrzeb umożliwi tworzenie ofert spełniających ich oczekiwania.

Więcej informacji:
ZIS Kraków

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login