Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami, w których dr hab. Zygmunt Kruczek, prof. AWF,  jest współautorem lub współredaktorem:

Walas B., Szromek A.R., Kruczek Z., Rončák M., Minimizing conflicts between residents and local tourism stakeholders as a way to achieve sustainable tourism in Prague, Krakow and Braga. Tourism Review, DOI 10.1108/TR-04-2023-0210, 2023, [IF 7,8]

link do strony: Emerald Insight

Szromek A., Walas B., Kruczek Z., 2023, Identification of Challenges for the Reconstruction of Heritage Tourism—Multiple Case Studies of European Heritage Cities.Heritage 2023, 6, 6800–6821 [IF 1,6]

link do artykułu: MDPI

             link do publikacji: Sustainability

      

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login