Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie aktywnie realizuje badania w ramach grantu wyszehradskiego "Application of Principles of Inclusion in Tourism in V4 Countries" (link do projektu: Projekt V4). Zespół w składzie: dr hab. prof. AWF Zygmunt Kruczek, dr Danuta Ziżka, dr Katarzyna Gmyrek, dr Karolina Korbiel, mgr Karolina Nowak,  opublikował już wstępne wyniki badań w czasopiśmie Sustainability oraz w monografii z międzynarodowej konferencji, która miała miejsce w Jeleniej Górze.

  1. Kruczek, Z.; Gmyrek, K.; Zizka, D.; Korbiel, K.; Nowak, K., Accessibility of Cultural Heritage Sites for People with Disabilities: A Case Study on Krakow Museums. [in:] Sustainability2024, 16, 318. https:// doi.org/10.3390/su16010318 

Link: Sustainability | Free Full-Text | Accessibility of Cultural Heritage Sites for People with Disabilities: A Case Study on Krakow Museums (mdpi.com)

  1. Kruczek Zygmunt, Gmyrek Katarzyna, Żiżka Danuta, Korbiel Karolina, Miejsce turystyki inkluzywnej w koncepcjach zrównoważonego rozwoju. Analiza bibliometryczna podejmowanych badań.[in:] 11TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROCEEDINGS CURRENT TRENDS IN SPA, HOTEL AND TOURISM “Tourism in times of dynamic changes in the environment”, Wrocław University of Economics and Business, 2023, s. 56-66

Link: https://jg.ue.wroc.pl/wydzial/6456/konferencje_naukowe_katedry.html

Ponadto, we współpracy z Studenckim Kołem Naukowym „Azymut” powstał artykuł pt. Działania na rzecz dostępności atrakcji turystycznych w Krakowie dla osób z niepełnosprawnościami jako element zrównoważonej polityki turystycznej miasta (autorzy Z. Kruczek, K. Gmyrek, K. Chwaja, K. Camona), przyjeto do druky w czasopismie Ministerstwa Sportu i Turystyki – „TURYSTYKA. Zarządzanie. Administracja. Prawo”.

W dniach 15-16.02.2024 odbędzie się w Pradze konferencja projektu, na której referaty wygłoszą (link do konferencji: International Conference in Prague):

Karolina Korbiel, Zygmunt Kruczek, Motives, preferences and conditions of tourist activity of people with disabilities [plenary session],

Katarzyna Gmyrek, Danuta Ziżka, Adaptation of tourist accommodation in Małopolska for people with special needs

Zygmunt Kruczek, Katarzyna Gmyrek, Accessibility of tourist attractions in Małopolska for people with disabilities

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login